Year 2017, Volume 25, Issue 1, Pages 435 - 454 2017-01-15

TÜRKİYE’DEKİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİN KİŞİLİKLERİ VE İŞ TATMİNLERİ
Music Teachers’ Personalities and Their Job Satisfactions in Turkey

Deniz Beste Çevik Kılıç [1]

213 433

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki müzik öğretmenlerinin mesleklerinden tatminlerini ölçmek ve kişiliğin tatmin düzeyi ile olan ilişkisini incelemektir. Beş faktörlü kişilik modeli çalışmanın teorik çerçevesini oluşturmaktadır. Çalışmaya, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde görev yapan 120 müzik öğretmeni katılmıştır. Sonuçlar da, müzik öğretmenlerinin Extroversion (Dışadönüklük), Conscientiousness (Sorumluluk) ve Openness (Deneyime Açıklık) kişilik puanlarının yüksek; Neuroticism (Duygusal Dengesizlik/Növrotizm) puanın orta düzey; Agreeableness (Yumuşak başlılık) boyutunun puanının ise düşük olduğu ortaya çıkarılmıştır. Buna ilaveten, kişilik tiplerinin mesleki tatmin ile olan ilişkisini incelemek amacı ile yapılan analiz sonucunda, Duygusal Dengesizlik/Növrotizm ve Deneyime Açıklık kişilik puanları ile mesleki tatmin arasında istatistiki olarak pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

The aim of this study was to measure the satisfaction of professional music teachers in Turkey and to examine its relationship with satisfaction of the people. Big five model of personality is the theoretical framework of the study. The study included 120 music teachers working in various parts of Turkey participated. Results also music teachers Extroversion, Conscientiousness and Openness high double points; Neuroticism intermediate points; Agreeableness is the size of points is revealed to be low. In addition, as a result of analysis conducted to examine the relationship between job satisfaction and personality types, Emotional instability/Növrotizm and Openness points by persons in job satisfaction it has a positive and statistically significant relationship. 

 • Bacanlı, H., İlhan, T., Aslan, S. (2009). Beş Faktör Kuramına Dayalı Bir Kişilik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi (SDKT). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (2), 261-279.
 • Barrick, M. R. & Mount, M. K. (1991). The Big Five Personality Dimensions and Job Performance: A Meta-analysis. Personnel Psychology, 44 (1), 1-26.
 • Can, Y. & Soyer, F. (2008). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sosyo-Ekonomik Beklentileri ile İş Tatmini Arasındaki İlişki. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (1), 61-74.
 • Chamorro-Premuzic, T. & Furnham, A. (2007). Personality and music: Can traits explain how people use music in everyday life? British Journal of Psychology, 98, 175–185.
 • Cockburn, A. D. & Haydn, T. (2004). Recruiting and retaining teachers: Understanding why teachers teach. London, England: Routledge Falmer.
 • Çevik, B. (2011). Personality self-perceptions of Turkish music pre-service teachers in relation to departmental satisfaction. International Journal of Music Education, 29, 212-228. doi:10.1177/0255761410396282.
 • Çevik, B., Perkmen, S., Alkan, M. & Shelley, M. (2013). Who Should Study Music Education? A Vocational Personality Approach, Music Education Research, 15 (3), 341-356. DOI: 10.1080/14613808.2013.788140.
 • Dawis, R. V. & Lofquist, L. H. (1984). A psychological theory of work adjustment. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Dormann, C. & Zapf, D. (2001). Job satisfaction: A meta-analysis of stabilities. Journal of Organizational Behavior, 22, 483–504. doi: 10.1002/job.98
 • Erbes, R. L. (1982). Music teacher education: Toward the twenty-first century. In R. Colwell (ed.), Symposium in music education. Urbana, IL: University of Illinois.
 • Guenole, N. & Chernyshenko, O. S. (2005). The suitability of Goldberg’s Big Five IPIP personality markers in New Zealand: A dimensionality, bias and criterion validity evaluation. New Zealand Journal of Psychology, 34, 86–96.
 • Hallam, S. (2006). Music Psychology in Education. London: Institute of Education, University of London.
 • Herzberg, F. (1966). The Theory of Motivational and Maintenance Needs, Arizona State University.
 • Judge, T. A., Heller, D. & Mount, M. K. (2002). Five-Factor Model of Personality and Job Satisfaction A Meta-Analysis. Journal of Applied Psychology, 87 (3), 530 541.
 • Karaköse, T. & Kocabaş, İ. (2013). Özel ve devlet okullarında öğretmenlerin beklentilerinin iş doyumu ve motivasyon üzerine etkileri. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (1), 3-14.
 • Katz, L. G. & Raths, J. D. (1985). Dispositions as goals for teacher education. Teaching and Teacher Education, 1 (4), 301-307.
 • Kemp, A. E. (1982). Personality Traits of Successful Music Teachers. Psychology of Music (Special Issue), 72-75.
 • Krueger, R. J. (1976) An investigation of personality and music teaching success. Bulletin of the Council for Research in Music Education, 47, 16–25.
 • Kunin, T. (1955). the construction of a new type of attitude measure. Personnel Psychology, 8 (1), 65-77.
 • Kvet, E. J. & Watkins, R. C. (1993). Success Attributes in Teaching Music as Perceived by Elementary Education Majors. Journal of Research in Music Education, 41, 70-80.
 • Medley, D. (1977). Teacher competence and teacher effectiveness: A review of process-product research. Washington d.c. american association of colleges for teacher education.
 • Montgomery, C. & Rupp, A.R. (2005). A Meta-analysis for exploring the diverse causes and effects of stress in teachers. Canadian Journal of Education, 28 (3), 458-486.
 • Mount, M. K., Murray, R. B., Steve M. S. & Rounds, J. (2005). Higher-order dimensions of the big five personality traits and the big six vocational interest types, Personnel Psychology, 58, 447–478.
 • Perkmen, S. & Çevik, B. (2010). Relationship between pre-service music teachers’ personality and motivation for computer-assisted instruction. Music Education Research, 12 (4), 415–425. DOI:10.1080/14613808.2010.519768.
 • Piedmont, R. L., McCrae, R. R. & Costa P. T. (1991). Adjective check list scales and the five-factor model. Journal of Personality and Social Psychology, 60 (4), 630 637.
 • Rentfrow, P. J. & S. D. Gosling. (2003). The do re mi’s of Everyday Life: The structure and personality correlates of music preferences. Journal of Personality and Social Psychology, 84 (6), 1236-1256.
 • Rohwer, D. & Henry, W. (2004). University teachers’ perceptions of requisite skills and characteristics of effective music teachers. Journal of Music Teacher Education, 13 (2), 118-27.
 • Rossberg, J. I., Eiring, Q. & Friis, S. (2004). Work environment and job satisfaction. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 39, 576-580.
 • Ryans, D. (1960). Characteristics of Teachers. Washington, D.C.: American Council on Education.
 • Santrock, J. W. (2006). Educational Psychology. Boston, MA: McGraw Hill.
 • Spokane, A. R., Luchetta, E. J. & Richwine, M. H. (2002). Holland’s Theory of Personalities in Work Environments. In D. Brown, Career choice and development (s. 373-426). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Teachout, D. J. (2001). The relationship between personality and teaching effectiveness of music student teachers. Psychology of Music, 29, 179-192.
 • Telman, N. ve Ünsal, P. (2004). Çalışan memnuniyeti. İstanbul: Epsilon Yayıncılık. s. 11-91.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin yayınları.
 • Zimmerman, R. D. (2008). Understanding the impact of perso¬nality traits on individuals’ turn over decisions: A meta-analytic path model, Personnel Psychology, 61, 309-348.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Deniz Beste Çevik Kılıç

Bibtex @research article { kefdergi309194, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {435 - 454}, doi = {10.24106/kefdergi.309194}, title = {TÜRKİYE’DEKİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİN KİŞİLİKLERİ VE İŞ TATMİNLERİ}, key = {cite}, author = {Çevik Kılıç, Deniz Beste} }
APA Çevik Kılıç, D . (2017). TÜRKİYE’DEKİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİN KİŞİLİKLERİ VE İŞ TATMİNLERİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (1), 435-454. DOI: 10.24106/kefdergi.309194
MLA Çevik Kılıç, D . "TÜRKİYE’DEKİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİN KİŞİLİKLERİ VE İŞ TATMİNLERİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 435-454 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27737/309194>
Chicago Çevik Kılıç, D . "TÜRKİYE’DEKİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİN KİŞİLİKLERİ VE İŞ TATMİNLERİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 435-454
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DEKİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİN KİŞİLİKLERİ VE İŞ TATMİNLERİ AU - Deniz Beste Çevik Kılıç Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.309194 DO - 10.24106/kefdergi.309194 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 435 EP - 454 VL - 25 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.309194 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.309194 Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal TÜRKİYE’DEKİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİN KİŞİLİKLERİ VE İŞ TATMİNLERİ %A Deniz Beste Çevik Kılıç %T TÜRKİYE’DEKİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİN KİŞİLİKLERİ VE İŞ TATMİNLERİ %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 1 %R doi: 10.24106/kefdergi.309194 %U 10.24106/kefdergi.309194
ISNAD Çevik Kılıç, Deniz Beste . "TÜRKİYE’DEKİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİN KİŞİLİKLERİ VE İŞ TATMİNLERİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 1 (January 2017): 435-454. https://doi.org/10.24106/kefdergi.309194