Year 2017, Volume 25, Issue 2, Pages 627 - 642 2017-03-15

Müzik Öğretmeni Adaylarının Eğitim Felsefesi İnançları
Educational Philosophy Beliefs of Music Teacher Candidates

Tarkan YAZICI [1]

157 0

Tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada, müzik öğretmeni adaylarının eğitim inançları

belirlenmiştir. Araştırmada, veri toplama aracı olarak Yılmaz, Altınkurt ve Çokluk (2011)

tarafından geliştirilen “Eğitim İnançları Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma; 2014-2015 eğitim-

öğretim yılında Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinde bulunan ve tesadüfi örnekleme yoluyla

seçilen müzik eğitimi anabilim dallarında öğrenim görmekte olan 455 lisans öğrencisi ile

gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda; katılımcıların baskın eğitim felsefelerinin sırasıyla

“varoluşçu eğitim”, “ilerlemecilik”, “yeniden kurmacılık” ve en düşük düzeyde “esasicilik”

olduğu ortaya çıkmıştır.

Educational beliefs of the music teacher candidates were identified in this study for which


survey research was used. “Educational Beliefs Scale”, which was developed by Yılmaz,


Altınkurt and Çokluk (2011), was used as data collection tool in the research. The research was


conducted with 455 undergraduate students studying in the departments of music education


in 2014-2015 academic year in which are positioned in different geographical regions of


Turkey and were selected via random sampling. At the end of the study it was established


that the dominant educational philosophies of the participants are respectively “existentialist


education”, “progressivism”, “reconstructionism” and “essentialism” being the lowest.

 • Akyüz, Y. (2012). Öğretmenleri toplumsal değişmedeki etkileri (1839-1950). Ankara: PEGEM Akademi.
 • Arslan, A. (2001). Felsefeye giriş. Ankara: Vadi Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PEGEM Akademi.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Kişisel Yayınlar.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik. Ankara: PEGEM Akademi.
 • Demirel, Ö. (2012). Eğitimde program geliştirme-kuramdan uygulamaya. Ankara: PEGEM Akademi.
 • Doğanay, A. (2011). Hizmet öncesi öğretmen eğitiminin öğretmen adaylarının felsefi bakış açılarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 161(36), 332-348.
 • Duruhan, K. (2006). Felsefe ve eğitim. A. Solak (Ed.), Türk düşünürleri ve eğitim felsefeleri içinde (s. 263-301), Ankara: Hegem Yayınları.
 • Fer, S. (2011). Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları. S. Fer (Ed.) içinde, Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımlarına giriş (ss. xiii), Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Fidan, N. ve Erden, M. (1998). Eğitime giriş. İstanbul: Alkım Yayınları.
 • Fidan, N. (2012). Okulda öğrenme ve öğretme. Ankara: PEGEM Akademi.
 • Hançerlioğlu, O. (1987). Düşünce tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kaygısız, İ. (1997). Eğitim felsefesi ve Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri. Eğitim ve Yaşam, Kış, 5-15.
 • Kızıloluk, H. (2013). Eğitimin toplumsal temelleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Popper, K. R. (2005). Hayat problem çözmektir: bilgi, tarih ve politika üzerine. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • San, İ. (2008). Sanat ve eğitim: Yaratıcılık temel sanat kuramları sanat eleştirisi yaklaşımları. Ankara: Ütopya Yayınları.
 • Sönmez, V. (2005). Eğitim felsefesi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sönmez, V. (2011). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Timuçin, A. (2005). Estetik bakış. İstanbul: Bulut Yayınları.
 • Tozlu, N. (2006). Felsefe ve eğitim. A. Solak (Ed.) içinde, Felsefe ve sosyal bilimler (ss. 41-45). HEGEM Yayınları, Ankara.
 • Türkoğlu, A. (1983). Fransa, İsveç ve Romanya eğitim sistemleri: “Karşılaştırmalı bir araştırma”. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
 • Varış, F. (1994). Eğitim bilimine giriş, Konya: Atlas Kitabevi.
 • Yazıcı, T. (2015). Felsefi temelli müzik eğitiminin gerekliği. Milli Eğitim Dergisi, 207, 77-88.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Tarkan YAZICI

Bibtex @research article { kefdergi314240, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {627 - 642}, doi = {}, title = {Müzik Öğretmeni Adaylarının Eğitim Felsefesi İnançları}, key = {cite}, author = {YAZICI, Tarkan} }
APA YAZICI, T . (2017). Müzik Öğretmeni Adaylarının Eğitim Felsefesi İnançları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (2), 627-642. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/29416/314240
MLA YAZICI, T . "Müzik Öğretmeni Adaylarının Eğitim Felsefesi İnançları". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 627-642 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/29416/314240>
Chicago YAZICI, T . "Müzik Öğretmeni Adaylarının Eğitim Felsefesi İnançları". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 627-642
RIS TY - JOUR T1 - Müzik Öğretmeni Adaylarının Eğitim Felsefesi İnançları AU - Tarkan YAZICI Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 627 EP - 642 VL - 25 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Müzik Öğretmeni Adaylarının Eğitim Felsefesi İnançları %A Tarkan YAZICI %T Müzik Öğretmeni Adaylarının Eğitim Felsefesi İnançları %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 2 %R %U
ISNAD YAZICI, Tarkan . "Müzik Öğretmeni Adaylarının Eğitim Felsefesi İnançları". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 2 (March 2017): 627-642.