Year 2017, Volume 25, Issue 3, Pages 911 - 926 2017-05-15

Orta Öğretimde Görev Yapan Kadın Öğretmenlerin Yöneticilik Taleplerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri
Factors that Affect School Management Demands of Female Teachers Working in High School According to The Teachers and Managers

Filiz Aiican [1] , Akın ÇELİK [2]

196 0

Bu araştırmanın amacı, öğretmen ve yöneticilerin görüşlerine göre, liselerde çalışan kadın öğretmenlerin yönetim kademelerinde yer almalarını etkileyen faktörleri incelemektir. 133 bayan 207 erkek toplam 340 kişi araştırmaya katılmıştır. Araştırmada ‘Kadınların Okul Yöneticiliği Taleplerinde Rol Oynayan Faktörler’ ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde ortalama ve standart sapma değerleri, bağımsız t testi ve tek yönlü anova istatistiklerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, katılımcıların demografik değişkenleri ile kadın öğretmenlerin okul yöneticiliğini etkileyen farklı talepler arasında farklı düzeylerde anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir.

The main purpose of this study is to clarify factors that affect taking part in administration level of female teachers working in high school and reasons. Including 133 female and 207 male, 340 teachers and school managers constitute the sample of research. Personal information form, and Women’s School Management Lead ‘scale were used to data collection. T-test, one way variance analayzing method, mean and Standard deviation have been used in analyzing data. In result of study, female teachers with demographic variables between the different demands of the participants were determined to be significantly affect the school management relations at different levels. 

 • Altınışık, S.(1988). Kadın öğretmenlerin okul müdürü olmasının engelleri. Yayım-lanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Arıkan, S. (1997). Kadın yöneticilerin liderlik davranışları. Yayımlanmamış Dokto-ra tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Arıkan, G., Yıldırım, Ş. (1993). Amerikan toplumunda kadınların yönetim kadrola-rında yer alma koşulları. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 10(2), 45-53.
 • Aycan, Z., Bayazit, M., Berkman, Y. and Boratav, H. B. (2012). A study of teachers’ attitudes towards women managers. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10.
 • Bedük, A. (2005). Türkiye’de çalışan kadın ve kadın girişimciliği. Elektronik Sos-yal Bilimler Dergisi, 12, 3.
 • Besler, S., Oruç, İ. (2010). Türkiye’de yazılı basında kadın yöneticiler. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 17-38.
 • Campbell, S. B. (2010). A comparative study of educational leadership behavior by gender and race. PhD thesis, dissertation publishing. Saint Louis University, (UMI No: 3397566)
 • Can, N. (2008). Okul yöneticilerinin yönetimde cinsiyet faktörüne ilişkin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33(147), 35-41.
 • Çakır, Ö. (2008). Türkiye’de kadının çalışma yaşamından dışlanması. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31, 25-47.
 • Çelikten, M. (2004). Okul müdürü koltuğundaki kadınlar: Kayseri ili örneği. Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 91-118.
 • Çelikten, M. (2005). The women at principals’ chair in Turkey. The Journal of American Academy of Business, 6, 85-94.
 • Daniel, A.,Moudic, Y. (2010). Female and gender leadership: To which extents gender impacts on leadership and organizations in France?. Master dissertation, Linnaeus University.
 • Ereş, F. (2006). Türkiye'de kadının statüsü ve yansımaları. Gazi Üniversitesi En-düstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 40-52.
 • Fidan, F; ve İşçi, Ö. (2004). Çalışan kadın aslında çalışmak istemiyor mu? Zorun-luluk mu? Gereklilik mi?, Kadın Çalışmalarında Disiplinler Arası Buluşma, Sempoz-yum Bildiri Metinleri, 1. Cilt,s. 34-41. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Ankara: Mor Ajans.
 • Heilman, M. E. (2001). Description and prescription: How gender stereotypes prevent women’s ascent up the organizational ladder. Journal of Social Issues. 57(4), 657-674.
 • Karakılıç, M., Alay, S., ve Koçak S. (2008). Kadın ve yönetici: aday yöneticiler, yönetimsel becerilerde cinsiyete özgü kalıplara sahip midirler? Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 14(9), 220-237
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Kızıloluk, H. (2007). Toplum bilim yazıları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kocacık, E. ve Gökkaya, V. (2005). Türkiye'de çalışan kadınlar ve sorunları. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6, 1.
 • KSGM, (2011). Türkiye’de kadının durumu. T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. http://www.feminkurd.net/admin/resources/files/belgeler/trde_kadinin_durumu_2011_subat.pdf
 • Owen, C. L.,&Todor W. D. (1993). Attitudes toward women as managers: Still the same. Business Horizons, 36(2), 12-15.
 • Özcan, F. Ö. (1999). Milli eğitimin bürokratik yapılanmasında cinsiyetçilik. Yayım-lanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Priola, V.(2007). Being female doing gender. narratives of women in education management. Gender and Education. 19 (1): 21-40.
 • Ryder, M. (1994). Women in educational administration. Thrust for Educational Leadership. 23 (7): 28-34.
 • Tan, M.(2002, Mayıs). Eğitim yönetiminde kadınlara yer/gerek var mı?. 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, 191, 37-46.
 • Usluer, L. (2000). Kadın öğretmenlerin yönetici konumlara yükseltilmeme neden-leri konusundaki öğretmen ve yönetici görüşlerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Zachry, C. A.R. (2009). Breaking the glass ceiling from the top in what ways do women county süper intendents support and encourage women in educational leadership. PhD Thesis. University of California Davis, UMI Number: 3376012, Dissertation Publishing.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Filiz Aiican

Author: Akın ÇELİK

Dates

Publication Date: May 15, 2017

Bibtex @research article { kefdergi320495, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {911 - 926}, doi = {}, title = {Orta Öğretimde Görev Yapan Kadın Öğretmenlerin Yöneticilik Taleplerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri}, key = {cite}, author = {Aiican, Filiz and ÇELİK, Akın} }
APA Aiican, F , ÇELİK, A . (2017). Orta Öğretimde Görev Yapan Kadın Öğretmenlerin Yöneticilik Taleplerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (3), 911-926. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/29417/320495
MLA Aiican, F , ÇELİK, A . "Orta Öğretimde Görev Yapan Kadın Öğretmenlerin Yöneticilik Taleplerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 911-926 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/29417/320495>
Chicago Aiican, F , ÇELİK, A . "Orta Öğretimde Görev Yapan Kadın Öğretmenlerin Yöneticilik Taleplerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 911-926
RIS TY - JOUR T1 - Orta Öğretimde Görev Yapan Kadın Öğretmenlerin Yöneticilik Taleplerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri AU - Filiz Aiican , Akın ÇELİK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 911 EP - 926 VL - 25 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Orta Öğretimde Görev Yapan Kadın Öğretmenlerin Yöneticilik Taleplerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri %A Filiz Aiican , Akın ÇELİK %T Orta Öğretimde Görev Yapan Kadın Öğretmenlerin Yöneticilik Taleplerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 3 %R %U
ISNAD Aiican, Filiz , ÇELİK, Akın . "Orta Öğretimde Görev Yapan Kadın Öğretmenlerin Yöneticilik Taleplerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 3 (May 2017): 911-926.
AMA Aiican F , ÇELİK A . Orta Öğretimde Görev Yapan Kadın Öğretmenlerin Yöneticilik Taleplerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri. Kastamonu Education Journal. 2017; 25(3): 911-926.
Vancouver Aiican F , ÇELİK A . Orta Öğretimde Görev Yapan Kadın Öğretmenlerin Yöneticilik Taleplerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(3): 926-911.