Year 2017, Volume 25, Issue 3, Pages 993 - 1008 2017-05-15

Eğitilebilir Zihinsel Engelliler İlköğretim Okulu Müzik Dersi Öğretim Programının Öğretmenler Açısından Değerlendirilmesi
The Evaluation of Music Curricula for Primary School for Educable Mentally Retarded Students in Terms of Teachers

Belir TECİMER [1] , Ceren DOĞAN [2]

162 0

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de eğitilebilir zihinsel engelliler ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilere verilen müzik eğitiminin, uygulanan müzik dersi öğretim programı açısından durumunu tespit etmektir. Araştırmanın evrenini Türkiye’deki eğitilebilir zihinsel engelliler ilköğretim okullarında 2008-2009 eğitim-öğretim yılında müzik dersi vermekte olan özel eğitim sınıf ve müzik öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi yedi coğrafi bölgedeki okullardan seçilmiş olan 58öğretmendir.Betimsel bir çalışma olan bu araştırmada verilerin toplanması için örneklem olarak seçilmiş gruba anket uygulaması yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizleri istatistiksel olarak yapılmıştır. Analiz sonuçları ise tablo ve grafikler ile gösterilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin öğrencilerin çalgıları kullanış özelliklerine göre bilme, çalgıların seslerini tanıma, kendi sesini ve çalgı kullanarak müzik yapma konularını öğrenmekte zorlanabileceği görüşünde oldukları belirlenmiştir. Öğretmenler ayrıca müzik dersi verdikleri öğrencilerin müzik türleri ile ilgili konuları öğrenirken sorun yaşayabileceğini de düşünmektedir.

act This study’s primary purpose is to find out the overall condition of elementary music education for educable mentally retarded children by investigating the convenience and effectiveness of the elementary music curriculum for the above mentioned students in Turkey. The universe of this research is the special education and music teachers of music classes in primary schools for the mentally retarded students. The sample is the 58 teachers that are sellected from the schools in seven geographic regions of Turkey. A survey has been carried out to collect the data from the music and special education teachers of the educable mentally retarded students. The survey form has been sent to find out the teachers opinions about the music curriculum for the educable mentally retarded children. The data that has been gathered from the survey was analyzed statistically. The results of the research indicates that the students in the music classes might have trouble in recognising the musical instruments by their sounds, singing songs, playing music and having information about the music genres.  

  • Doğan, C. (2011). Türkiye’deki İlköğretim Düzeyindeki Eğitilebilir Zihinsel Engelliler İçin Müzik Eğitiminin Durumu ve Öğretim Programı Model Önerisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
  • Eripek, Süleyman (2002). Geri Zekalı Çocuklar. Ataman, A.(Editör). Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar: Özel Eğitime Giriş. (11. Basım). Ankara:Karatepe Yayınları.
  • Günalay S., Bakır E., Diniz H., Çeliker Z. ve Özkan D. (2008). Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Klavuzu. (1. Basım). Ankara: M.E.B. Yayınları.
  • Kaptan, S. (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. (11. Basım). Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri
  • M.E.B. İlköğretim Okulu Orta Düzeyde Öğrenme Yetersizliği (Eğitilebilir) Olan Çocuklar Müzik Dersi Eğitim Programı (2001). Web: http://orgm.meb.gov.tr/ adresinden 17 Ağustos 2009’da alınmıştır.
  • Music (1999). The National Curriculum For England, 16-23. Web:http://curriculum.qcda .gov.uk/uploads/Music%201999%20programme%20of%20study_tcm82060.pdf?return= /key-stages-1-and-2 /subjects/ music/ keystage2/index.aspx %3Freturn%3D/key-stages-1-and-2/subjects/index.aspx 1 Mart 2011’de alınmıştır.
  • Resmi İstatistik Programı Yayını (2009). Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2008-2009. (1. Basım). Ankara: M.E.B. Yayınları.
  • The Arts (2007). New Zealand Curriculum, 20-22. Web: http://nzcurriculum .tki.org.nz/Curriculum-documents/The-New-Zealand-Curriculum/Learning-areas/The-arts/The-arts-curriculum-achievement-objectives 16 Mart 2011 tarihinde alınmıştır.
  • The Arts (2009). The Ontario Curriculum Grades 1-8, 61-147. Web: http://www.edu. gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/arts18b09curr.pdf 1 Mart 2011’de alınmıştır.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Belir TECİMER

Author: Ceren DOĞAN

Bibtex @research article { kefdergi320509, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {993 - 1008}, doi = {}, title = {Eğitilebilir Zihinsel Engelliler İlköğretim Okulu Müzik Dersi Öğretim Programının Öğretmenler Açısından Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {TECİMER, Belir and DOĞAN, Ceren} }
APA TECİMER, B , DOĞAN, C . (2017). Eğitilebilir Zihinsel Engelliler İlköğretim Okulu Müzik Dersi Öğretim Programının Öğretmenler Açısından Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (3), 993-1008. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/29417/320509
MLA TECİMER, B , DOĞAN, C . "Eğitilebilir Zihinsel Engelliler İlköğretim Okulu Müzik Dersi Öğretim Programının Öğretmenler Açısından Değerlendirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 993-1008 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/29417/320509>
Chicago TECİMER, B , DOĞAN, C . "Eğitilebilir Zihinsel Engelliler İlköğretim Okulu Müzik Dersi Öğretim Programının Öğretmenler Açısından Değerlendirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 993-1008
RIS TY - JOUR T1 - Eğitilebilir Zihinsel Engelliler İlköğretim Okulu Müzik Dersi Öğretim Programının Öğretmenler Açısından Değerlendirilmesi AU - Belir TECİMER , Ceren DOĞAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 993 EP - 1008 VL - 25 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Eğitilebilir Zihinsel Engelliler İlköğretim Okulu Müzik Dersi Öğretim Programının Öğretmenler Açısından Değerlendirilmesi %A Belir TECİMER , Ceren DOĞAN %T Eğitilebilir Zihinsel Engelliler İlköğretim Okulu Müzik Dersi Öğretim Programının Öğretmenler Açısından Değerlendirilmesi %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 3 %R %U
ISNAD TECİMER, Belir , DOĞAN, Ceren . "Eğitilebilir Zihinsel Engelliler İlköğretim Okulu Müzik Dersi Öğretim Programının Öğretmenler Açısından Değerlendirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 3 (May 2017): 993-1008.