Year 2017, Volume 25, Issue 4, Pages 1469 - 1482 2017-07-15

Spor Bilimlerinde Lisansüstü Öğretimin Mevcut Durumu ve İhtiyaçları
The Current State and Needs Of Postgraduate Educatıon In Sport Scıences

Yunus Emre KARAKAYA [1] , Baykal KARATAŞ [2]

186 0

Türkiye’de lisansüstü öğretim, birçok bilim alanlarında olduğu gibi spor eğitiminde de kurumsal, sistem yapısı, öğrenci niteliği, eğitim programları gibi başlıklarda problemler yaşamaktadır. Bu problemler ve konuyla ilgili güncel literatür çerçevesinde yapılan çalışmada, lisansüstü kavramı, dünyada ve Türkiye’de spor bilimlerinde lisansüstü öğretimin mevcut durumu betimsel olarak ele alınmıştır. Bu doğrultuda tartışma yapılarak geliştirilen çözüm önerileriyle alana katkı sağlaması amaçlanmıştır. Sonuç olarak, Türkiye’de spor bilimlerinde lisansüstü öğretim bir yapısal dönüşüm ihtiyacı içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Lisansüstü spor öğretiminin kalitesi ve performansının artırılması için tespit edilen öneriler karar vericiler tarafından çözümlenmeye çalışılmalıdır. 

Postgraduate education in Turkey experiences problems in sports education, same as many other branches, on the subjects of institutions, system structures, student qualification and education programs. In this study, carried out within the framework of these problems and the current literature on the subject, the term postgraduate and the current state of postgraduate education in sports sciences in Turkey were descriptively analyzed. Within this scope, discussions were carried out and it was aimed to contribute to the field with developed solution suggestions. Finally, it was concluded that postgraduate education in sports sciences in Turkey requires a structural transformation. The detected suggestions to increase the quality and the performance in postgraduate sports education should be tried to be analyzed by the decision makers.

 • AEHESIS (Aligning a European Higher Educational Structure In Sport Science,<http://www.aehesis.de/HTML/Welcome.htm>(2011, Aralık 04).
 • Alhas, A. (2006). Lisansüstü eğitim yapmakta olan milli eğitim bakanlığı öğretmenlerinin lisansüstü eğitime bakış açıları (Ankara ili örneği), Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aslan, C. (2010). Türkçe eğitimi programlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterliklerine ilişkin görüşleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1), 87- 115.
 • Avrupa Spor Bilimleri Eğitimi ve İstihdamı Birliği (2011). <http://www.enssee.eu/ENSSEE />, (2011, Aralık 22)
 • BFUG Working Group on Stocktaking. (2005). Bologna process stocktaking,<http://www. ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/BPStocktaking9May2005. pdf>(2011,Temmuz 18)
 • Bologna Working Group on Qualifications Framework. (2005). A framework for qualifications of the european higher education area, Copenhagen: Ministry of Science Technology and Innovation, <http:// www.bolognabergen2005.no/Docs/ 00Main_doc/050218_QF_EHEA.pdf> (2011, Temmuz 17)
 • Bozan M. (2012). Quest for quality in graduate education, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4 (2), 179- 181.
 • Çakar, Ö. (1997). Fen bilimleri alanında bilim adamı yetiştirme: lisansüstü eğitim, TÜBA Bilimsel Toplantı Serileri: (7), 65-75.
 • Dilci, T. (2009). Eğitim bilimleri alanında yürütülen lisansüstü eğitiminin öğrenci ve öğretim elemanları görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi, Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ, 9, 11, 14, 15, 16.
 • European Ministers Responsible for Higher Education. (2005). The european higher education areaachieving the goals,<http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00Main_doc/050520_Bergen_ Communique.pdf>, (2011 Temmuz 15)
 • İnam, A. (1994). Eğitimin sorgulanması için öneriler, Cumhuriyet Bilim Teknik Ek Dergisi, 314 (8), 82-85.
 • Karakaya, Y. E. (2012). Avrupa birliği’nde spor eğitimi politikaları ve bu politikaların türk spor eğitim sistemine uyumu, Doktora Tezi Fırat Üniversitesi , Elazığ.
 • Karakaya, Y. E. ve Çoban, B. (2014). The compliance of fields of sports education to sports education institutions within the scope of the AEHESIS thematic network project in turkey, Turkish StudiesInternational Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9 (5), 1246.
 • Karakaya, Y. E. ve Tel, M. (2014). Globalization era and discussion on sport sciences in hıgher education, Turkey Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9 (11), 328-329.
 • Karakütük, K. (2002). Lisansüstü öğretimin sorunları, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7, 19-22.
 • Karakütük, K. (2009). Lisansüstü öğretim sistemleri, 2. Baskı, Pegema Yayıncılık, 536. Karaman, S. ve Bakırcı F. (2010). Türkiye’de lisansüstü eğitim: sorunlar ve çözüm önerileri, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, (2), 111.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Oktik, Ş. (2007). Yükseköğretim yeterlilikler çerçevesi, Yükseköğretim Kurulu,<http://www.yok. gov.tr>, (2011 Temmuz 1).
 • Özoğlu, S. Ç. (2002). Öğretim üyesi ve bilim insanı yetiştirme, lisansüstü öğretimin planlanması, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sevinç, B. (2001). Türkiye’de lisansüstü eğitim uygulamaları, sorunlar ve uygulamalar, Journal of Faculty of Educational Sciences, 34 (1), 25-40.
 • Tosun, İ. (1997). Bilim Adamı Yetiştirme-Lisansüstü Eğitim, Açılış Konuşması, TÜBA Yayını, Ankara, 7-8.
 • Tosun, M. (2012). Lisansüstü eğitimde kalite yönetimi: İnönü Üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü’nde bir uygulama, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Malatya, 211.
 • Türker, K. (2001). Bilim adamı yetiştirme: dünya’da türkiye’de lisansüstü eğitim, TÜBA Bilimsel Toplantı Serileri (7): Bilim Adamı Yetiştirme-Lisansüstü Eğitim, Ankara: TÜBİTAK Matbaası.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, R. (2008), Türkiye’de lisansüstü öğrenim için öğrenci seçimi: kara harp okulu savunma bilimleri enstitüsünde bir uygulama, Savunma Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Kara Harp Okulu, Ankara, 134.
 • Yükseköğretim Kurulu (2011). Türkiye yükseköğretim yeterlilikleri çerçevesi,<http://tyyc.yok.gov. tr> (2011 Temmuz 10)
 • Yükseköğretim Kurulu (2016a). 2547 sayılı yasa,<www.yok.gov.tr>, (2016 Haziran 1)
 • Yükseköğretim Kurulu (2016b)<http://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/searchResultviewListAuthorAndScFields.jsp> (2016 Mayıs31)
 • Yükseköğretim Kurulu (2016c). <http://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/searchResultviewListThesesBySubjects.jsp> (2016 Mayıs31)
 • Yükseköğretim Kurulu (2016d). <http://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/viewsearchResultviewList.........jsp(31 Mayıs 2016)
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Yunus Emre KARAKAYA

Author: Baykal KARATAŞ

Dates

Publication Date: July 15, 2017

Bibtex @research article { kefdergi332493, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {1469 - 1482}, doi = {10.24106/kefdergi.332493}, title = {Spor Bilimlerinde Lisansüstü Öğretimin Mevcut Durumu ve İhtiyaçları}, key = {cite}, author = {KARAKAYA, Yunus Emre and KARATAŞ, Baykal} }
APA KARAKAYA, Y , KARATAŞ, B . (2017). Spor Bilimlerinde Lisansüstü Öğretimin Mevcut Durumu ve İhtiyaçları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (4), 1469-1482. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/30766/332493
MLA KARAKAYA, Y , KARATAŞ, B . "Spor Bilimlerinde Lisansüstü Öğretimin Mevcut Durumu ve İhtiyaçları". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 1469-1482 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/30766/332493>
Chicago KARAKAYA, Y , KARATAŞ, B . "Spor Bilimlerinde Lisansüstü Öğretimin Mevcut Durumu ve İhtiyaçları". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 1469-1482
RIS TY - JOUR T1 - Spor Bilimlerinde Lisansüstü Öğretimin Mevcut Durumu ve İhtiyaçları AU - Yunus Emre KARAKAYA , Baykal KARATAŞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1469 EP - 1482 VL - 25 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Spor Bilimlerinde Lisansüstü Öğretimin Mevcut Durumu ve İhtiyaçları %A Yunus Emre KARAKAYA , Baykal KARATAŞ %T Spor Bilimlerinde Lisansüstü Öğretimin Mevcut Durumu ve İhtiyaçları %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 4 %R %U
ISNAD KARAKAYA, Yunus Emre , KARATAŞ, Baykal . "Spor Bilimlerinde Lisansüstü Öğretimin Mevcut Durumu ve İhtiyaçları". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 4 (July 2017): 1469-1482.
AMA KARAKAYA Y , KARATAŞ B . Spor Bilimlerinde Lisansüstü Öğretimin Mevcut Durumu ve İhtiyaçları. Kastamonu Education Journal. 2017; 25(4): 1469-1482.
Vancouver KARAKAYA Y , KARATAŞ B . Spor Bilimlerinde Lisansüstü Öğretimin Mevcut Durumu ve İhtiyaçları. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(4): 1482-1469.