Year 2018, Volume 26, Issue 3, Pages 823 - 833 2018-05-15

Reference Point Strategies Used By 7th Graders While Comparing Fractions
7. Sınıf Öğrencilerinin Kesirleri Karşılaştırırken Kullandıkları Referans Noktası Stratejileri

Gizem Yapar Söğüt [1] , Yeliz Yazgan [2]

135 305

This study was carried out to identify the reference point strategies used by 7th graders while comparing fractions. Thirteen 7th graders composed the sample of the study in which purposeful sampling was used to select the participants. Seven questions which enable students to use reference point strategies were asked to students. Written and oral answers given to the questions were recorded and used as data. As a result of qualitative and quantitative analyzes of answers, it was found out that 7th graders are not able to use reference point strategies very effectively and they are apt to find common denominator while comparing fractions.

Bu çalışma 7. sınıf öğrencilerinin kesirleri karşılaştırmada kullandıkları referans noktası stratejilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Katılımcıları seçmek için amaçlı örnekleme yönteminin kullanıldığı araştırmanın örneklemini 13 yedinci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Öğrencilere, referans noktası stratejilerini kullanabilmelerine olanak sağlayan 7 tane soru sorulmuştur. Sorulara verilen yazılı ve sözlü cevaplar kayıt altına alınmış ve veri olarak kullanılmıştır. Cevapların nitel ve nicel analizi sonucunda, kesirleri karşılaştırma sırasında 7. sınıf öğrencilerinin referans noktası stratejilerini çok etkin kullanamadıkları ve genelde kesirleri karşılaştırırken payda eşitlemeye eğilimli oldukları tespit edilmiştir. 

 • Aksu, M. (1997). Student performance in dealing with fractions. The Journal of Educational Research, 90(6), 375 – 380.
 • Behr, M. J., Wachsmuth, I., Post, T. R., & Lesh, R. (1984). Order and equivalence of rational numbers: A clinical teaching experiment. Journal for Research in Mathematics Education, 15 (5), 323-341.
 • Bingölbali, E., & Özmantar, M. F. (2014). İlköğretimde karşılaşılan matematiksel zorluklar ve çözüm önerileri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E.,Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bray, S. W., & Sanchez, L. A. (2010). Using number sense to compare fractions. Teaching Children Mathematics, 17(2), 90-97.
 • Clarke, D. M., & Roche, A. (2009). Students’ fraction comparison strategies as a window into robust understanding and possible pointers for instruction. Educational Studies in Mathematics, 72 (1), 127-138
 • Gould, P. (2005). Year 6 students’ methods of comparing the size of fractions. In P Clarkson, A. Downtown, D. Gronn, M. Horne, A. McDonough, R. Pierce & A. Roche (Eds.), Annual Conference Mathematics Education Research Group of Australia: Building connections: research, theory and practice (pp. 393-400). Sydney: MERGA.
 • Haser, Ç., & Ubuz B. (2003). Students’ conception of fractions: A study of 5th grade students. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 64-67
 • Karataş, İ., & Güven, B. (2003). Problem çözme davranışlarının değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler: Klinik mülakatın potansiyeli. İlköğretim Online, 2 (2), 2-9.
 • Kılıç, Ç., & Özdaş, A. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin kesirlerde karşılaştırma ve sıralamayı gerektiren problemlerde kullandıkları temsiller. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 513-530.
 • Kloosterman, P. (2004). Interpreting the 2000 NAEP mathematics data: Issues and monograph overview. In P. Kloosterman & F. K. Lester (Eds.), Results and interpretations of the 1990 through 2000 mathematics assessments of the national assessment of educational progress (pp. 3-32). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Lamon, S. J. (1999). Teaching fractions and ratios for understanding: Essential content knowledge and instructional strategies for teachers, 1st ed. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.
 • MEB (2013). Ortaokul matematik dersi (5. 6. 7. ve 8 sınıflar) öğretim programı. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara
 • NCTM (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Olkun, S., & Toluk Uçar. (2007). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi (3. Baskı). Ankara: Maya Akademi Yayın Dağıtım.
 • Petit, M. M., Laird, R. E, & Marsden E. L. (2010). A focus on fractions: Bringing research to the classroom. New York: Routledge-Taylor Francis Group.
 • Reys, B. J., Kim, O. K., & Bay, J. M. (1999). Establishing fraction benchmarks. Mathematics Teaching in the Middle School, 4 (8), 530–532.
 • Reys, R., Reys, B., McIntosh, A., Emanuelsson, G., Johansson, B., ve Yang, D. C. (1999). Assessing number sense of students in Australia, Sweeden, Taiwan, and the United States. School Science and Mathematics, 99 (2), 61–70.
 • Smith , J. P. (1995). Competent reasoning with rational numbers. Cognition and Instruction, 13, 3–50.
 • Smith, J. P. (2002). The development of students’ knowledge of fractions and ratios. In B. Litwiller & G. Bright (Eds.), Making sense of fractions, ratios, and proportions: 2002 NCTM yearbook (pp. 3-17). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Sowder, J. & Wearne, D. (2006). What do we know about eight grade student achievement? Mathematics Teaching in the Middle School, 11(6), 285-293.
 • Soylu, Y. ve Soylu, C. (2005). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin kesirler konusundaki öğrenme güçlükleri: Kesirlerde sıralama, toplama, çıkarma, çarpma ve kesirlerle ilgili problemler. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 101-117
 • Streefland, L. (1991). Fractions in realistic mathematics education: A paradigm of developmental research, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • Şengül, S. (2013). Sınıf öğretmen adaylarının kullandıkları sayı duyusu stratejilerinin belirlenmesi. Kuram ve Uygulamalarda Eğitim Bilimleri, 13(3), 1951-1974.
 • Takır, A. (2017). 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin sayı duyusu becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 309-323.
 • Van de Walle, J. A, Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2012). İlkokul ve ortaokul matematiği gelişimsel yaklaşımla öğretim. (Editör: Soner Durmuş, Çevirmen: Yüksel Dede). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Wheeldon, D. (2008). Developing mathematical practices in a social context: An instructional sequence to support prospective elementary teachers’ learning of fractions. (Unpublished doctoral dissertation), University of Central Florida, Orlando, FL.
 • Whitacre, I. & Nickerson S. D. (2016). Investigating the improvement of prospective elementary teachers’ number sense in reasoning about fraction magnitude. Journal of Mathematics Teacher Education, 19(1), pp 57–77
 • Yang, D. C. (1995). Number sense performance and strategies possessed by sixth and eighth grade students in Taiwan (Unpublished doctoral dissertation), University of Missouri, Columbia
 • Yazgan, Y. (2007). 10-11 yaş grubundaki öğrencilerin kesirleri kavramaları üzerine deneysel bir çalışma. Yayınlanmamış doktora tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Gizem Yapar Söğüt

Author: Yeliz Yazgan

Dates

Publication Date: May 15, 2018

Bibtex @research article { kefdergi413380, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {823 - 833}, doi = {10.24106/kefdergi.413380}, title = {7. Sınıf Öğrencilerinin Kesirleri Karşılaştırırken Kullandıkları Referans Noktası Stratejileri}, key = {cite}, author = {Yapar Söğüt, Gizem and Yazgan, Yeliz} }
APA Yapar Söğüt, G , Yazgan, Y . (2018). 7. Sınıf Öğrencilerinin Kesirleri Karşılaştırırken Kullandıkları Referans Noktası Stratejileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (3), 823-833. DOI: 10.24106/kefdergi.413380
MLA Yapar Söğüt, G , Yazgan, Y . "7. Sınıf Öğrencilerinin Kesirleri Karşılaştırırken Kullandıkları Referans Noktası Stratejileri". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 823-833 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/36979/413380>
Chicago Yapar Söğüt, G , Yazgan, Y . "7. Sınıf Öğrencilerinin Kesirleri Karşılaştırırken Kullandıkları Referans Noktası Stratejileri". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 823-833
RIS TY - JOUR T1 - 7. Sınıf Öğrencilerinin Kesirleri Karşılaştırırken Kullandıkları Referans Noktası Stratejileri AU - Gizem Yapar Söğüt , Yeliz Yazgan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.413380 DO - 10.24106/kefdergi.413380 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 823 EP - 833 VL - 26 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.413380 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.413380 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal 7. Sınıf Öğrencilerinin Kesirleri Karşılaştırırken Kullandıkları Referans Noktası Stratejileri %A Gizem Yapar Söğüt , Yeliz Yazgan %T 7. Sınıf Öğrencilerinin Kesirleri Karşılaştırırken Kullandıkları Referans Noktası Stratejileri %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 3 %R doi: 10.24106/kefdergi.413380 %U 10.24106/kefdergi.413380
ISNAD Yapar Söğüt, Gizem , Yazgan, Yeliz . "7. Sınıf Öğrencilerinin Kesirleri Karşılaştırırken Kullandıkları Referans Noktası Stratejileri". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 3 (May 2018): 823-833. https://doi.org/10.24106/kefdergi.413380
AMA Yapar Söğüt G , Yazgan Y . 7. Sınıf Öğrencilerinin Kesirleri Karşılaştırırken Kullandıkları Referans Noktası Stratejileri. Kastamonu Education Journal. 2018; 26(3): 823-833.
Vancouver Yapar Söğüt G , Yazgan Y . 7. Sınıf Öğrencilerinin Kesirleri Karşılaştırırken Kullandıkları Referans Noktası Stratejileri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(3): 833-823.