Year 2018, Volume 26, Issue 3, Pages 953 - 964 2018-05-15

Eğitim Yönetimi Alanında Yapılan Metafor Analizi Çalışmalarının Yöntem ve İçerik Açısından Değerlendirilmesi
Methodological and Contextual Investigation of Metaphor Analysis Studies in the Field of Educational Administration

Ayşe Okur Özdemir [1] , Recep Serkan Arık [2]

150 255

Bu  çalışma , 2007-2016 yılları arasında Türkiye’de bilimsel dergilerde eğitim yönetimi alanında yayımlanmış olan metafor analizi makalelerinin genel durumunu ortaya koymayı amaçlanmaktadır . Bu çalışma nitel tarama yöntemi ile tasarlanmıştır. Araştırmanın örnek-lemini 38 makale oluşturmaktadır. Veri toplama tekniği olarak doküman incelemesinden yararlanılmıştır. En fazla sayıda makalenin 2014 yılında ve iki yazar tarafından yayımlandığı, en sık tercih edilen yönteminin nitel araştırma yöntemi olduğu, öğretmen adaylarının sıklıkla örneklem seçiminde tercih edildiği ve en çok kullanılan analiz yönteminin içerik analizi olduğu tespit edilmiştir. Metafor aracılığı ile ifade edilen kavramların yoğunlukla işlev ve özelliğine göre temalara ayrıldığı araştırma sonuçları arasındadır.

This study aims to reveal the general situation  of metaphor analysis articles published in scientific journals in the field of educational administration in Turkey between 2007-2016 years. The study was designed through qualitative survey method. The sample of the research consists of 38 articles. Document analysis was used as the data collection tool. It was found that most of the articles were written in 2014 and by two authors, the most common method was qualitative research, the pre-service teachers were frequently chosen as participants and the most frequently used analysis technique was content analysis. It is among the study findings that the concepts expressed through metaphors were populously themed  for their function and characteristics in the articles.

 • Arık, R. S., & Türkmen, M. (2009). An investigation into the papers published by educational research journals. In The First International Congress of Educational Reseach Proceeding Book (Tech. Rep. No: 488). Çanakkale: Educa-tional Research Association.
 • Arslan, M. M., & Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim-öğretim açısından incelenmesi [Investigation of metaphorical thinking and learning approach in terms of education-instruction]. Milli Eğitim, 35(171), 100-108.
 • Ben-Peretz, M., Mendelson, N., & Kron, F. W. (2003). How teachers in different educational contexts view their roles. Teaching and Teacher Education, 19(2), 277-290.
 • Cerit, Y. (2008). Students, teachers and administrators’ views on metaphors in respect to the concept of principal, Edu-cation and Science, 33(147), 3-13.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2013). Research methods in education. Routledge.
 • Cornelissen, J. P., Oswick, C., Christensen, L. T., & Phillips, N. (2008). Metaphor in organizational research: Context, modalities and implications for research-introduction. Organization Studies, 29(1), 7-22.
 • Çakıcı, A., & İslamoğlu, A. E. (2012). The analysis of academicians' perceptions of the faculty and college directors through metaphors. Cag University Journal of Social Sciences, 9(2), 77-99.
 • Çalık, M., & Sözbilir, M. (2014). Parameters of content analysis. Education and Science, 39(174), 33-38.
 • Çanak, M. (2013). Metaphors developed by teachers towards “the concept of parents”. International Journal of Society Researches, 3(4), 137-155.
 • Çelikten, M. (2006). Culture and teacher metaphors used in educational system. Social Sciences Journal, 21, 269-283.
 • Çetin, M., & Evcim, U. (2009). The roles of metaphors in organizational culture perception. Gazi University Faculty of Communication Journal, 28, 185-220.
 • Draaısma, D. (2007). Metaphors of memory. (G. Koca, Trans.). İstanbul: Metis Publishing.
 • Goldstein, L. S. (2005). Becoming a teacher as a hero's journey: Using metaphor in preservice teacher educa-tion. Teacher Education Quarterly, 32(1), 7-24.
 • Heracleous, L., & Jacobs, C. D. (2008). Understanding organizations through embodied metaphors. Organization Stud-ies, 29(1), 45-78.
 • Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative health rese-arch, 15(9), 1277-1288.
 • Johnson, B., & Christensen, L. (2000). Educational research: Quantitative and qualitative approaches. Boston: Allyn & Bacon.
 • Lakoff, G., & Johnason, M. (2015). Metaphors we live by. (G. Y. Demir, Trans.). İstanbul: İthaki Publishing.
 • McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2001). Research in education. A conceptual introduction. New York: Longman.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: A sourcebook. Beverly Hills: Sage Publications.
 • Morgan, G. (1988). Accounting as reality construction: Towards a new epistemology for accounting prac-tice. Accounting, Organizations and Society, 13(5), 477-485.
 • Morgan, G. (1998). Images of organizations. (G. Bulut, Trans.). İstanbul: MESS Publishing.
 • Semerci, Ç. (2007). A view to the new primary school curricula with the metaphors relating to "curriculum develop-ment”. C. U. Social Sciences Journal, 31(2), 125-140.
 • Şişman, M., & Turan, S. (2004). Eğitim ve okul yöneticiliği el kitabı [Education and school administration handbook]. Ankara: Pegem Publishing.
 • TDK (Turkish Language Association). (2017, July 12). Retrieved from http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.58bd0dd9ecef54.00462220
 • Tulunay-Ateş, Ö. (2016). Teacher and school metaphors of students. International Journal of Contemporary Educa-tional Studies. 2(1), 78-93.
 • Türnüklü, A. (2000). A qualitative research technique that can be used in educational sciences researches: Interview. Educational Administration: Theory and Practice, 54, 543-559.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal billimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in social sciences]. Ankara: Seçkin Publishing.
 • Yob, I. M. (2003). Thinking constructively with metaphors. Studies in Philosophy and Education, 22(2), 127-138.
Primary Language en
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Ayşe Okur Özdemir

Author: Recep Serkan Arık

Dates

Publication Date: May 15, 2018

Bibtex @research article { kefdergi413395, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {953 - 964}, doi = {10.24106/kefdergi.413395}, title = {Methodological and Contextual Investigation of Metaphor Analysis Studies in the Field of Educational Administration}, key = {cite}, author = {Okur Özdemir, Ayşe and Arık, Recep Serkan} }
APA Okur Özdemir, A , Arık, R . (2018). Methodological and Contextual Investigation of Metaphor Analysis Studies in the Field of Educational Administration. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (3), 953-964. DOI: 10.24106/kefdergi.413395
MLA Okur Özdemir, A , Arık, R . "Methodological and Contextual Investigation of Metaphor Analysis Studies in the Field of Educational Administration". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 953-964 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/36979/413395>
Chicago Okur Özdemir, A , Arık, R . "Methodological and Contextual Investigation of Metaphor Analysis Studies in the Field of Educational Administration". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 953-964
RIS TY - JOUR T1 - Methodological and Contextual Investigation of Metaphor Analysis Studies in the Field of Educational Administration AU - Ayşe Okur Özdemir , Recep Serkan Arık Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.413395 DO - 10.24106/kefdergi.413395 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 953 EP - 964 VL - 26 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.413395 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.413395 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Methodological and Contextual Investigation of Metaphor Analysis Studies in the Field of Educational Administration %A Ayşe Okur Özdemir , Recep Serkan Arık %T Methodological and Contextual Investigation of Metaphor Analysis Studies in the Field of Educational Administration %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 3 %R doi: 10.24106/kefdergi.413395 %U 10.24106/kefdergi.413395
ISNAD Okur Özdemir, Ayşe , Arık, Recep Serkan . "Methodological and Contextual Investigation of Metaphor Analysis Studies in the Field of Educational Administration". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 3 (May 2018): 953-964. https://doi.org/10.24106/kefdergi.413395
AMA Okur Özdemir A , Arık R . Methodological and Contextual Investigation of Metaphor Analysis Studies in the Field of Educational Administration. Kastamonu Education Journal. 2018; 26(3): 953-964.
Vancouver Okur Özdemir A , Arık R . Methodological and Contextual Investigation of Metaphor Analysis Studies in the Field of Educational Administration. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(3): 964-953.