Year 2018, Volume 26, Issue 3, Pages 801 - 812 2018-05-15

Investigation of Primary School Students' Awareness of Biodiversity
İlköğretim Öğrencilerinin Biyoçeşitlilik Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi

Ülkü Gül Şahin [1] , Hakan Sert [2]

136 0

The purpose of this study is to examine 5th 6th 7th and 8th grade students ‘awareness of the biodiversity around their environment. The sample consisted of 460 5th 6th 7th and 8th grade elementary students, in Antalya in 2015-2016 education year. Students were asked for to write the names of the animals and plants beside the pictures. According to the result of the study, the awareness of the boys regarding the animals is higher than those of girls’. However there has been no significant difference between boys and girls with respect to awareness of the plants. It has been observed that the educational level of students’ parents, their income, students’ interest in documentaries have no significant effect on students’ awareness of the biodiversity. Except these, it has been found that those who have pets at home have higher levels of recognition of animals.

Bu çalışmanın amacı 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyan öğrencilerin yakın çevrelerinde bulunan biyoçeşitlilik ile ilgili farkındalık düzeylerini araştırmaktır. Araştırmanın örneklemi 2015-2016 eğitim öğretim yılında Antalya ilinde okuyan 460 öğrenciden oluşmaktadır. Resimleri verilen bitki ve hayvanların sorulduğu anketin sonuçlarına göre öğrencilerin hayvanlarda biyoçeşitlilik konusundaki farkındalıklarının erkek öğrencilerde kız öğrencilere göre daha yüksek olduğu, bitkilerde biyoçeşitlilikle ilgili farkındalık açısından erkek ve kız öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin biyoçeşitlilik konusundaki farkındalıklarına anne ve baba eğitiminin, ailenin gelir düzeyinin, öğrencinin doğa ile ilgili bir televizyon programı takip etmesinin istatistiksel olarak etkili olmadığı görülmüştür. Bunların yanında evde hayvan besleyenlerin beslemeyenlere göre hayvanları tanıma düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

 • Antony, P., (2017). Humans Are The Most Destructive Species On Earth, Counter Cur-rents Global Research, Vol. 13, No. 4.April 20, 2017
 • Arseven, A. (2001). Alan Araştırma Yöntemi (1. Bask). Ankara: Gündüz Yayıncılık
 • Ateş, M. (2010). İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Biyolojik Çeşitliliğe Yönelik Bilgi, Değer ve Davranış Düzeyleri. Osmangazi Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Bizerril, M. (2004). Children’s Perceptions of Brazilian Cerrado Landscapes and Biodiver-sity. The Journal of Environmental Education, Vol. 35, No. 4. 47-58.
 • Civelek, S. (2012). Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Yakın Çevrelerindeki Bitkileri Tanıma Düzeyleri: Trabzon İli Örneği. Karadeniz Teknik Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Demirezen, S. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Yakın Çevresindeki Biyolojik Zenginlikle-rinin Farkındalıkları Kars İli Örneği. Kafkas Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü, Kars.
 • Dikmenli, M. (2010). Biology student teachers' conceptual frameworks regarding biodiver-sity. Education, 130 (3), 479-489.
 • Erten,S., (2004) Uluslararası Düzeyde Yükselen Bir Değer Olarak Biyolojik Çeşitlilik. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (27): 1-10.
 • Fiebelkorn, F., and S. Menzel. 2013. “Student Teachers’ Understanding of the Terminolo-gy, Distribution, and Loss of Biodiversity: Perspectives from a Biodiversity Hotspot and an Industrialized Country.” Research in Science Education 43 (4): 1593–1615.
 • Gökçe, N., Kaya, E., Aktay, S. ve Özden, M. (2007). İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları. İlköğretim Online E-Dergi, 6(3), 452-468.
 • İşman, A. (1999). Eğitim Teknolojisinin Kuramsal Boyutu: Yapısalcı Yaklaşımın Eğitim Öğretim Ortamlarına Etkisi. Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu. Do-kuz Eylül Üniverisitesi Buca Eğitim Fakültesi, İzmir.
 • Karabal, M. (2011). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin Görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
 • Karademir, E. ve Tezel, Ö., “Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Tutum, Davranış ve Dü-şüncelerinin Doğa Eğitimi Projesine Bağlı Değişimi”, International Conference on 3 Ed-ucation in Mathematics, Science and Technology (ICEMST 2014), 16 – 18 May 2013, Konya.
 • Karakaya Z. (2006) Çocuk Felsefesi ve Çocuk Eğitimi. Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi (6): 4, 23-37.
 • Kılıç, D. S., Dervişoğlu, S. (2013). Öğretmen Adaylarının Biyolojik Çeşitliliğin Önemine İlişkin Pedagojik Alan Bilgileri, Tutumları ve Kaygıları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt:2, Sayı:1.
 • Mutlu, A. (2002). Doğa Tarihinde Biyokültürel Evrimin Sonuçları ve Doğanın Geleceği İçin Biyokültürel Anlayış, I. Ulusal Doğa Tarihi Kongresi, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Yayın No: 1, 112-138, Ankara.
 • Nates, J., Campos, C., Lindemann-Matthies, P. (2010). Student’ Perception of Plant and Animal Species: A Case Study from Rural Argentina. Environmental Education and Communication, 9:131-141.
 • Özerkmen N., (2002). İnsan Merkezli Çevre Anlayışından Doğa Merkezli Çevre Anlayışına Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi Cilt 42, Sayı 1-2:167-185.
 • Türküm, A., S. (1998). Çağdaş Toplumda Çevre Sorunları ve Çevre Bilinci. Anadolu Üni-versitesi. G. Can (Ed.). Çağdaş Yaşam Çağdaş İnsan. Anadolu Ü. A.Ö.F. İlköğretim Öğ-retmenliği Lisans Tamamlama Programı, Eskişehir, 165-181.
 • Ramadoss, A., Poyya Moli, G. (2011). Biodiversity conservation through environmental education for sustainable development – a case study from Puducherry, India. Environ-mental Education, 1, 97-111.
 • Schussler E.E., Olzak L.A. (2008), It’s not easy being green: Student recall of plant an images, Journal of Biological Education, (42): 1, 112-119.
 • Strgr J. (2007). Increasing the interest of plants. Journal of Biological Education, (42): 1, 19-23
 • Ulucanlı, F. H. (2009). İlköğretim Öğrencilerinin Yakın Çevrelerindeki Bitkileri Tanıma Düzeyleri: Bolu İli Örneği (Yüksek Lisans Tezi, Bolu).
 • Wandersee J.H., Schussler E.E. (1999). Preventing Plant Blindness, The American Biology Teacher (61):2 84-86.
 • Yli-Panula, E., Matikainen, E. (2014). Students and Student Teachers’ Ability to Name Animals in Ecosystems: A Perspective of Animal Knowledge and Biodiversity. Journal of Baltic Science Education, 13(4):559-572
 • Yorek, N., Aydin H, Ugulu I, Dogan Y. (2008) An Investigation on Students` per-ceptions of Biodiversity. National Montenegro, 7 (3): 165-173
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Ülkü Gül Şahin
Institution: aAkdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Antalya
Country: Turkey


Author: Hakan Sert
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ALANYA EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Dates

Publication Date: May 15, 2018

Bibtex @research article { kefdergi415943, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {801 - 812}, doi = {10.24106/kefdergi.415943}, title = {İlköğretim Öğrencilerinin Biyoçeşitlilik Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Şahin, Ülkü Gül and Sert, Hakan} }
APA Şahin, Ü , Sert, H . (2018). İlköğretim Öğrencilerinin Biyoçeşitlilik Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (3), 801-812. DOI: 10.24106/kefdergi.415943
MLA Şahin, Ü , Sert, H . "İlköğretim Öğrencilerinin Biyoçeşitlilik Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 801-812 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/36979/415943>
Chicago Şahin, Ü , Sert, H . "İlköğretim Öğrencilerinin Biyoçeşitlilik Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 801-812
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Öğrencilerinin Biyoçeşitlilik Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi AU - Ülkü Gül Şahin , Hakan Sert Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.415943 DO - 10.24106/kefdergi.415943 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 801 EP - 812 VL - 26 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.415943 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.415943 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal İlköğretim Öğrencilerinin Biyoçeşitlilik Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi %A Ülkü Gül Şahin , Hakan Sert %T İlköğretim Öğrencilerinin Biyoçeşitlilik Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 3 %R doi: 10.24106/kefdergi.415943 %U 10.24106/kefdergi.415943
ISNAD Şahin, Ülkü Gül , Sert, Hakan . "İlköğretim Öğrencilerinin Biyoçeşitlilik Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 3 (May 2018): 801-812. https://doi.org/10.24106/kefdergi.415943
AMA Şahin Ü , Sert H . İlköğretim Öğrencilerinin Biyoçeşitlilik Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi. Kastamonu Education Journal. 2018; 26(3): 801-812.
Vancouver Şahin Ü , Sert H . İlköğretim Öğrencilerinin Biyoçeşitlilik Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(3): 812-801.