Year 2018, Volume 26, Issue 6, Pages 2139 - 2149 2018-11-15

Teachers’ Views About Syrian Students’ Adaptation To School
Suriyeli Öğrencilerin Okula Uyumları Hakkında Öğretmen Görüşleri

Rahime Filiz Kiremit [1] , Ümmühan Akpınar [2] , Aysel Tüfekci Akcan [3]

363 267

Conclusion and Suggestions: In the findings, the most important problem that the Syrian students have experienced was that they could not speak Turkish and adaptation problems in communicating with their peers; the biggest problem that the teachers have experienced was that they could not communicate with the Syrian students and could not integrate them to the educational process. Accordingly, preparation of an educational plan for Syrian students is recommended.

Findings: The themes that emerged in the research result; approaches of Turkish teachers to Syrian students, approaches of Turkish students to Syrian students, the situation of Syrian students in Turkish schools and the approach of the parents.

Method: Qualitative research methods and techniques were used in this study. Research data were collected through semi-structured interviews and analyzed by content analysis.

Problem statement: The aim of this study is to take the opinions of the teachers based on their experience in the adaptation process of the Syrian students attending to schools in Turkey.

Sonuç ve Öneriler: Araştırmanın bulgularına dayalı olarak, Suriyeli öğrenciler için planlı bir eğitim ve uyum programı hazırlanması ve öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmesi önerilmektedir.

Bulgular: Araştırmanın bulgularına göre, Suriyeli öğrencilerin yaşadıkları en büyük problemin Türkçe bilmemeleri ve akranları ile uyum sorunu yaşamaları olduğu; sınıfında Suriyeli öğrenci bulunan öğretmenlerin yaşadıkları en büyük problemlerin ise, Suriyeli öğrencilerle iletişim kuramamak ve onları eğitim-öğretim sürecine katamamak olduğu tespit edilmiştir.

Yöntem: Araştırmada nitel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılmıştır. Araştırma verileri, yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmış ve içerik analiziyle çözümlenmiştir.

Problem durumu: Bu çalışmanın amacı, eğitimlerine Türkiye’deki okullarda devam eden Suriyeli çocukların okula uyum süreçleri hakkında öğretmenlerin görüşlerinin alınmasıdır.

 • Akgündüz, Y. E., Van Den Berg, M. & Haasink, W. (2018). The impact of the Syrian refugee crisis on firm entry and perfor-mance in Turkey. World Bank Policy Research Working Paper, 8323. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29291 adresinden edinilmiştir.
 • Akkaya, A. (2013). Suriyeli mültecilerin Türkçe algıları. Erzurum Kültür Eğitim Vakfı(EKEV) Akademi Dergisi, 56, 179-190.
 • Boyraz, Z. (2015). Türkiye'de göçmen sorununa örnek Suriyeli mülteciler. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 7(2), 35-58.
 • Bozan, İ. (2014). Türkiye’de iç göç hareketleri ve göçün eğitim üzerindeki etkisi: Bir durum çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Brown, J., Miller, J., & Mitchell, J. (2006). Interrupted schooling and the acquisition of literacy: Experiences of Sudanese refu-gees in Victorian secondary schools. Australian Journal of Language and Literacy, 29(2), 150–162.
 • Cırık, İ. (2008). Çok kültürlü eğitim ve yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 27-40.
 • Çavuşoğlu, M. (2016, Mart 5). 2016 yılı başında dış politikamız. http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/2016-yili-basinda-dis-politikamiz.pdf adresinden edinilmiştir.
 • El-Khani, A., Ulph, F. & Calam, R. (2018). Syria: Refugee parents’ experiences and need for parenting support in camps and humanitarian settings. Vulnerable Children and Youth Studies, 13(1), 19-29.
 • Fraine, N., & McDade, R. (2009). Reducing bias in psychometric assessment of culturally and linguistically diverse students from refugee backgrounds in Australian schools: A process approach. Australian Psychologist, 44(1), 16–26.
 • Hargreaves, S. (2016). Concerns in Turkey about infections from refugees. The Lancet Infectious Diseases, 16(7), 782-783.
 • Harunoğulları, M. (2016). Suriyeli sığınmacı çocuk işçiler ve sorunları: Kilis örneği. Göç Dergisi, 3(1), 29-63.
 • Kihtir, A. (2003). Avrupa Birliği’nin eğitim politikası (Yayınlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (S. Turan, Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Nar, B. (2008). Göçü eğitime ve eğitim yönetimine etkileri (Dilovası örneği) (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üni-versitesi, Sakarya.
 • Öztürk, S. (Temmuz, 2015). Suriye’den göçün etkileri. Gsa Global’i Yaşamak Uluslararası Konferansında sunulmuş bildiri, Roehampton Üniversitesi, Londra.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (M. Bütün & S. B. Demir, Çev.) Ankara: Pegem Akademi.
 • Reçber, S. (Kasım, 2014). Hayatın yok yerindekiler: Mülteciler ve sığınmacılar. VI. Sosyal İnsan Hakları ve Ulusal Sempozyu-munda sunulmuş bildiri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Saracaloğlu, C. (2014). Göçün eğitime ve eğitim yönetimine etkileri (Turgutlu örneği) (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Okan Üniversitesi, İstanbul.
 • Selçuk, B. (2014). Göçün eğitime ve eğitim kurumlarına yansımaları (Mersin il merkezi örneği) (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Toros Üniversitesi, Mersin.
 • Seydi, A. R. (2014). Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan(31), 267-305.
 • Shany, M., Geva, E., & Melech-Feder, L. (2010). Emergent literacy in children of immigrants coming from a primarily oral literacy culture. Written Language & Literacy, 13(1), 24-60.
 • Söhn, J. & Özcan, V. (2006). The educational attainment of Turkish migrants in Germany. Turkish Studies, 7(1), 101–124.
 • Szalanska, J. (2017). Legal protection of Syrian refugees in Turkey against the background of international legal determinants. Polish Quarterly of İnternational Affairs, 26(1), 73-84.
 • Szente, J., Hoot, J., & Taylor, D. (2006). Responding to the special needs of refugee children: Practical ideas for teachers. Early Childhood Education Journal, 34(1), 15-20.
 • Uzman, N. ve Kösten, R. (2016). Suriyeli akademisyenlerin bakış açısından Türkiye-Suriye ilişkileri ve sığınmacılar meselesi. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Bahar(24), 251-272.
 • Uzun, E. M. ve Bütün, E. (2016). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki Suriyeli sığınmacı çocukların karşılaştıkları sorunlar hak-kında öğretmen görüşleri. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 1(1), 72-83.
 • Üner, S. (1972). Nüfusbilim sözlüğü. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Yabancılar ve uluslararası koruma kanunu. (2013). İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. http://www.goc.gov.tr/files/files/goc_kanun.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Yalçın, C. (2004). Göç sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Rahime Filiz Kiremit
Institution: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Konya
Country: Turkey


Author: Ümmühan Akpınar
Institution: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Eğitimi Bölümü, Ankara,
Country: Turkey


Author: Aysel Tüfekci Akcan
Institution: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Eğitimi Bölümü, Ankara,
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 15, 2018

Bibtex @research article { kefdergi428598, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {2139 - 2149}, doi = {10.24106/kefdergi.428598}, title = {Suriyeli Öğrencilerin Okula Uyumları Hakkında Öğretmen Görüşleri}, key = {cite}, author = {Kiremit, Rahime Filiz and Akpınar, Ümmühan and Tüfekci Akcan, Aysel} }
APA Kiremit, R , Akpınar, Ü , Tüfekci Akcan, A . (2018). Suriyeli Öğrencilerin Okula Uyumları Hakkında Öğretmen Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (6), 2139-2149. DOI: 10.24106/kefdergi.428598
MLA Kiremit, R , Akpınar, Ü , Tüfekci Akcan, A . "Suriyeli Öğrencilerin Okula Uyumları Hakkında Öğretmen Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 2139-2149 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/40303/428598>
Chicago Kiremit, R , Akpınar, Ü , Tüfekci Akcan, A . "Suriyeli Öğrencilerin Okula Uyumları Hakkında Öğretmen Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 2139-2149
RIS TY - JOUR T1 - Suriyeli Öğrencilerin Okula Uyumları Hakkında Öğretmen Görüşleri AU - Rahime Filiz Kiremit , Ümmühan Akpınar , Aysel Tüfekci Akcan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.428598 DO - 10.24106/kefdergi.428598 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2139 EP - 2149 VL - 26 IS - 6 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.428598 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.428598 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Suriyeli Öğrencilerin Okula Uyumları Hakkında Öğretmen Görüşleri %A Rahime Filiz Kiremit , Ümmühan Akpınar , Aysel Tüfekci Akcan %T Suriyeli Öğrencilerin Okula Uyumları Hakkında Öğretmen Görüşleri %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 6 %R doi: 10.24106/kefdergi.428598 %U 10.24106/kefdergi.428598
ISNAD Kiremit, Rahime Filiz , Akpınar, Ümmühan , Tüfekci Akcan, Aysel . "Suriyeli Öğrencilerin Okula Uyumları Hakkında Öğretmen Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 6 (November 2018): 2139-2149. https://doi.org/10.24106/kefdergi.428598
AMA Kiremit R , Akpınar Ü , Tüfekci Akcan A . Suriyeli Öğrencilerin Okula Uyumları Hakkında Öğretmen Görüşleri. Kastamonu Education Journal. 2018; 26(6): 2139-2149.
Vancouver Kiremit R , Akpınar Ü , Tüfekci Akcan A . Suriyeli Öğrencilerin Okula Uyumları Hakkında Öğretmen Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(6): 2149-2139.