Year 2018, Volume 26, Issue 6, Pages 1835 - 1842 2018-11-15

The Anatomy of Meaning as a Problem
Bir Sorun Olarak Anlamın Anatomisi

Melik Bülbül [1]

30 108

The  analysis of  intertextual  meaning  is    a  phenomenon  that  has  always  preserved  its    problematic  side  for  reader  and  for  the period  . When  the  interpretation  of  the  meaning  of  literary  texts   equipped  with  rhetorics is  concerned, this  problematic  phenomenon  becomes  more  complicated. Literary  texts  are  known  to  have  thinking  proximity  with  philosophical  texts. Therefore,   the  interpretation  of  fictionalized  texts  with  artistic units  and  philosophical  texts  pushing  the  boundaries  of  thinking  walls  may require common approaches and attitudes. To  analyze  the meaning   patterns  of  literary  texts, in a sense, depends  on  the  fact  that  reader, term perception  and  meaning  links  of  the  text  are  open  to interpretation. Although, this   forces to think that  root  meaning  will  change, it, in actually,  means  the  revaluation  of  the  text  by  being  reinterpreted  in each period. In  this  study,  we  tried  to  reveal  the  gene  map  of  literary  texts  and  the  criteria  that  it  will  be  able  to   interpreted  by  which  reader, in  what  reasons  and  under  what  conditions.
Metinsel anlamın çözümlenmesi, okur ve onun yaşadığı dönem için sorunsal yanını her zaman korumuş bir olgudur. Söz sanatları ile donatılmış yazınsal metinlerin anlam aralıklarının yorumlanması söz konusu olunca, bu sorunsal olgu daha karmaşık bir hal almaktadır. Yazınsal metinlerin felsefe metinleri ile de düşünce yakınlıkları oldukları bilinmektedir. Bu nedenle, sanatlı öğelerle kurgulanmış metinler ile düşünce duvarlarının sınırları zorlayan felsefe metinlerini yorumlamak ortak yaklaşımlar ve tutumlar gerektirebilir. Yazınsal metinlerin anlam örüntüsünü çözümlemek bir anlamda, okur, dönem algısı, metnin anlam halkalarının yoruma açık olduğu gerçeğine bağlıdır. Bu kök anlamın yerinden oynayacağı kaygısını düşündürse de, aslında metnin her dönem yeniden yorumlanarak, yeniden değerlenmesi anlamını taşır. Biz bu çalışmada, Yazınsal metinlerin gen haritasını ortaya koyarak, onun hangi okur tarafından hangi gerekçelerle ve hangi koşullarda yorumlanabileceğinin ölçütlerini ortay koymaya çalıştık.
 • Atay, O. (1998) Korkuyu Beklerken, İletişim Yayınları: İstanbul.
 • Bülbül, M. (2011) Edebiyatta Felsefe Felsefede Edebiyat İzleri (Ortak Bir Sorun Olarak Varolmanın Yalnızlığı), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 20, Van.
 • Bülbül, M. (2013) Bir Kısaöykü Evreninde Metinsel İletişim, 13. Uluslararası Dil Yazın Deyişbilim Sempozyumu, Basit Üslup, Batı Dilleri Edebiyatları Bölümü, Kafkas Üniversitesi, 26-28 Eylül. Kars.
 • Bülbül, M. (2015) Yazınsal Metin ve İletişim, Çizgi Kitabevi: Konya.
 • Eco, U. (1992) Açık Yapıt, Kabalcı Yayınevi: İstanbul.
 • Fontane, Th. (1984) Effi Briest, Wilhelm Goldman Verlag: München.
 • Goethe, J. W. (1774) Die Leiden des Jungen Werthers, (Çev. Nihat Üner), Can Yayınları: İstanbul. Göktürk, A. (2002) Okuma Uğraşı, YKY Yayınları: İstanbul.
 • İnce, Ö. (1993) Yazınsal Söylem Üzerine, Can Yayınları: İstanbul.
 • Jauss, H. R. (1988) Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft, in: Rezeptionsästhetik, Hrsg. von Warning, R. UTB, W. Fink Verlag: München.
 • Özdemir, E. (2002) Eleştirel Okuma, Bilgi Yayınevi: Ankara.
 • Weischedel, W. (2008) Die philosophische Hintertreppe, DTV: München.
Primary Language tr
Published Date Kasım-2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Melik Bülbül
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 15, 2018

Bibtex @research article { kefdergi479152, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1835 - 1842}, doi = {10.24106/kefdergi.2163}, title = {Bir Sorun Olarak Anlamın Anatomisi}, key = {cite}, author = {Bülbül, Melik} }
APA Bülbül, M . (2018). Bir Sorun Olarak Anlamın Anatomisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (6), 1835-1842. DOI: 10.24106/kefdergi.2163
MLA Bülbül, M . "Bir Sorun Olarak Anlamın Anatomisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1835-1842 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/40303/479152>
Chicago Bülbül, M . "Bir Sorun Olarak Anlamın Anatomisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1835-1842
RIS TY - JOUR T1 - Bir Sorun Olarak Anlamın Anatomisi AU - Melik Bülbül Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2163 DO - 10.24106/kefdergi.2163 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1835 EP - 1842 VL - 26 IS - 6 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2163 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2163 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Bir Sorun Olarak Anlamın Anatomisi %A Melik Bülbül %T Bir Sorun Olarak Anlamın Anatomisi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 6 %R doi: 10.24106/kefdergi.2163 %U 10.24106/kefdergi.2163
ISNAD Bülbül, Melik . "Bir Sorun Olarak Anlamın Anatomisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 6 (November 2018): 1835-1842. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2163
AMA Bülbül M . Bir Sorun Olarak Anlamın Anatomisi. Kastamonu Education Journal. 2018; 26(6): 1835-1842.
Vancouver Bülbül M . Bir Sorun Olarak Anlamın Anatomisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(6): 1842-1835.