Year 2018, Volume 26, Issue 6, Pages 1875 - 1885 2018-11-15

Öğretmen Adaylarının Sunum Programlarına Yönelik Görüşleri
Teacher Candidate’s Opinions on Presentation Programs

Pınar Mıhcı Türker [1] , Ferhat Kadir Pala [2]

57 121

Bu çalışma ile öğretmen adaylarının sunum programlarına yönelik görüşleri incelenmiştir. Araştırma 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 1. ve 2. sınıfta öğrenim gören 225 öğretmen adayının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Uygulamanın ilk aşamasında katılımcılar, araştırmacılar tarafından gösterilen Microsoft PowerPoint, Prezi ve PowToon sunum programlarına yönelik eğitim almış ve bu programları kullanarak eğitsel içerikli materyaller oluşturmuşlardır. Araştırmanın ikinci aşamasında ise katılımcılara sunum programlarına yönelik anket uygulanarak veri toplanmıştır. Ankette öğretmen adaylarının sunum programlarına yönelik görüşlerinin yanı sıra bu programları gelecekte kullanma durumları ve uygulama sırasında karşılaştıkları sorunlara yönelik sorulara yer verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının yarıdan çoğunun sunum programlarına olumlu bir tutum içerisinde olduğu belirlenmiştir.
The opinions of teacher candidates on presentation programs was examined in this study. The research was carried out with the participation of 225 teacher candidates who were studying in the 1st and 2nd grade in spring semester of 2016-2017 academic year. Descriptive method is used in study. At the first phase of the research, the participants were trained by the researchers for the Microsoft PowerPoint, Prezi and PowToon presentation programs and then they created educational materials with these programs. At the second phase of the research, data were collected by applying a questionnaire to the participants to get opinions on presentation programs. Questions about candidate teachers' opinions on presentation programs, the future use of these programs and the problems they encountered during implementation were included in the questionnaire. According to the findings obtained, it is determined that more than half of the teacher candidates have a positive attitude towards the presentation programs.
 • Altun, E. (2009) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri. Pegem Yayınevi, Ankara.
 • Atkins-Sayre, W., Hopkins, S., Mohundro, S., & Sayre, W. (1998). Rewards and Liabilities of Presentation Software as an Ancillary Tool: Prison or Paradise?. Annual Meeting of the National Communication Association, New York.
 • Apperson, J. M., Laws, E. L. ve Scepansky J. A. (2006). The Impact of Presentation Graphics on Students’ Experience in the Classroom. Computers & Education, 47(1), 116-126.
 • Aşkar, P. (1999). Eğitimde Teknoloji Kullanımı. Eğitimde Yansımalar V. 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Eğitim Sistemi Ulusal Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri. Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı, Ankara.
 • Conboy, C., Fletcher, S., Russell, K., & Wilson, M. (2012). An Evaluation of the Potential Use and Impact of Prezi, the Zooming Editor Software, as a Tool to Facilitate Learning in Higher Education.Innovations in Practice, 7, 38-45.
 • Duffy, R. M., Guerandel, A., Casey, P., Malone, K., & Kelly, B. D. (2015). Experiences of using Prezi in psychiatry teaching. Academic Psychiatry, 39(6), 615-619.
 • Forbes, C. (2014). Free Web-based tools for information literacy instruction. Library Hi Tech News, 31(10), 1-5.
 • ISTE Standarts (2017). National Educational Technology Standarts. https://www.iste.org/standards/for-educators. (2018 Ocak 17) Kiss, G. (2016). MS Power Point vs Prezi in Higher Education. Turkish Online Journal of Educational Technology,15(3), 126-130.
 • Lam, A. (2014). Evaluating the effectiveness of Prezi in higher education. Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences, 45(2), 174.
 • Moulton, S. T., Türkay, S., & Kosslyn, S. M. (2017). Does a presentation’s medium affect its message? PowerPoint, Prezi, and oral presentations. PloS one, 12(7).
 • Microsoft (2017). PowerPoint Nedir? <https://support.office.com/tr-tr/article/PowerPoint-2010-daki-temel-g%C3%B6revler-35308dfb-792d-400a-b69a-1188b019c66a #bm2> (2017, Haziran 6).
 • PC, (2017). The Best Presentation Software of 2017. <http://www.pcmag.com/roundup/351652/the-best-presentation-software> (2017 Temmuz 18)
 • Perron B. E. & Stearns, A. G. (2010). A Review of a Presentation Technology: Prezi. Research on Social Work Practice, 1-2.
 • Santiana, S., & Fatimah, A. S. (2017). Prezı, Cloud-Based Presentatıon, For Teachıng: How Is It Interestıng?. Edulite, 2(2), 445-456.
 • Strasser, N. (2014). Using Prezi in higher education. Journal of College Teaching & Learning (Online), 11(2), 95.
 • Špernjak, A. (2014) Is Prezi More Usefullness Education Tool Than PowerPoint? International Conferecnce on Education in Mathematics, Science and Technology sunulmuş bildiri. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Susskind, J. E. (2005). PowerPoint’s Power in the Classroom: Enhacing Students’ Self Efficacy and Attitudes. Computers & Education, 45(2), 203-215.
 • Szabo, A. & Hastings, N. (2000). Using IT in The Undergraduate Classroom: Should We Replace The Blackboard with PowerPoint? Computers and Education, 35(2000), 175–187
 • Tufte, E. (2006). The Cognitive Style of PowerPoint. <https://www.inf.ed.ac.uk/teaching/courses/pi/2016_2017/phil/tufte-powerpoint.pdf> (2017 Temmuz 20)
 • Uz, C., Orhan, F. ve Bilgiç, G. (2010). Prospective teachers´ opinions on the value of PowerPoint presentations in lecturing. Procedia Social Behavioral Sciences, 2, 2051-2059.
 • White, N. L. (2011). Prezi v. PowerPoint: Finding the right tool for the job. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, State University of Technology Utica, NY.
 • Yıldırım A. ve Şimşek, H. (2006). Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayınevi, Ankara.
Primary Language tr
Published Date Kasım-2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Pınar Mıhcı Türker
Institution: AKSARAY ÜNIVERSITESI, EĞITIM FAKÜLTESI, BÖTE ANABILIM DALI
Country: Turkey


Author: Ferhat Kadir Pala
Institution: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BÖTE ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 15, 2018

Bibtex @research article { kefdergi479166, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1875 - 1885}, doi = {10.24106/kefdergi.2207}, title = {Öğretmen Adaylarının Sunum Programlarına Yönelik Görüşleri}, key = {cite}, author = {Mıhcı Türker, Pınar and Pala, Ferhat Kadir} }
APA Mıhcı Türker, P , Pala, F . (2018). Öğretmen Adaylarının Sunum Programlarına Yönelik Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (6), 1875-1885. DOI: 10.24106/kefdergi.2207
MLA Mıhcı Türker, P , Pala, F . "Öğretmen Adaylarının Sunum Programlarına Yönelik Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1875-1885 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/40303/479166>
Chicago Mıhcı Türker, P , Pala, F . "Öğretmen Adaylarının Sunum Programlarına Yönelik Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1875-1885
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Sunum Programlarına Yönelik Görüşleri AU - Pınar Mıhcı Türker , Ferhat Kadir Pala Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2207 DO - 10.24106/kefdergi.2207 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1875 EP - 1885 VL - 26 IS - 6 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2207 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2207 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Öğretmen Adaylarının Sunum Programlarına Yönelik Görüşleri %A Pınar Mıhcı Türker , Ferhat Kadir Pala %T Öğretmen Adaylarının Sunum Programlarına Yönelik Görüşleri %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 6 %R doi: 10.24106/kefdergi.2207 %U 10.24106/kefdergi.2207
ISNAD Mıhcı Türker, Pınar , Pala, Ferhat Kadir . "Öğretmen Adaylarının Sunum Programlarına Yönelik Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 6 (November 2018): 1875-1885. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2207
AMA Mıhcı Türker P , Pala F . Öğretmen Adaylarının Sunum Programlarına Yönelik Görüşleri. Kastamonu Education Journal. 2018; 26(6): 1875-1885.
Vancouver Mıhcı Türker P , Pala F . Öğretmen Adaylarının Sunum Programlarına Yönelik Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(6): 1885-1875.