Year 2018, Volume 26, Issue 6, Pages 1887 - 1896 2018-11-15

Investigating Of Educational Management Studies İn Turkey: Journal Of Natıonal Educatıon Education And Social Sciences Example
Türkiye’de Eğitim Yönetimi Üzerine Yapılmış Araştırmalarının İncelenmesi: Milli Eğitim Eğitim Ve Sosyal Bilimler Dergisi Örneği

Ahmet Yıldırım [1]

46 133

In this study, it was tried to make an evaluation through the analysis of thematic, methodological, statistical and bibliographic analysis techniques in the articles related to "Education Management" which was published in the numbers published between years 2003-2016 of the Ministry of National Education's  Education and Science Journal published by the Ministry of National Education. It can be said that in recent years, as a specific area of education, the educational management discipline has tried to win the scientific sense in terms of theory and practice. Therefore, published studies on the field can be said to contribute to the scientific perspective of educational administration.The study was conducted on 48 articles containing the theme of educational management in the mentioned journal. The data in the articles in the journals have been analyzed through frequency and categorical analyzes and tried to obtain/get  results from the obtained data.
Bu çalışma ile, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan MEB Eğitim ve Bilim Dergisinin 2003-2016 yılları arasında yayınlanmış olan sayılarında yer verilmiş "Eğitim Yönetimi" ile ilişkili makaleleri üzerinde tematik, metodolojik, istatistikî  ve bibliyografik çözümleme teknikleri açısından analizi yoluyla bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Eğitim olgusunun spesifik bir alanı olarak eğitim yönetimi disiplini, teori ve uygulama açısından  son yıllarda bilimsel anlamda rüştünü kazanmaya çalıştığı söylenebilir. Dolayısıyla alana dair yayınlanmış çalışmalar, eğitim yönetiminin bilimsel perspektifine katkı sağlayacağı öngörülebilir. Çalışma; bahse konu olan dergide yer alan, eğitim yönetimi teması içeren 48 makale üzerinde yürütülmüştür. Dergilerde yer alan makalelerde yer alan veriler frekans ve kategorik analizler yoluyla irdelenmiş, elde edilen verilerle çıkarımlar elde edilmeye çalışılmıştır.
 • Aydın, M. (1994). Eğitim Yönetimi (Kavramlar, Kuramlar, Süreçler, İlişkiler) Genişletilmiş 4. Baskı Ankara, Pegem Yayınları.
 • Aypay, A., Coruk, A., Yazgan, D., Kartal, O., Çağatay, M., Tuncer, B., & Emran, B. (2010). The Status Of Research İn Educational Administration: An Analysis Of Educational Administration Journals, 1999-2007. Eurasian Journal of Educational Research, 39, 59-77 Byrd, J. K. (2007). A call for statistical reform in EAQ. Educational Administration Quarterly, 43(3)
 • Balcı, A., & Apaydın, Ç. (2009). Türkiye’de Eğitim Yönetimi Araştırmalarının Durumu: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi Örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(59).
 • Balcı, A. (1993). “Türkiye’de Eğitim Araştırmalarının Durumu: A.Ü. EBF Örneği”. Eğitim Bilimleri Birinci Ulusal Kongresi, Bildiriler 3 (Ankara: 24-28 Eylül 1990).
 • Balcı, A. (2005). Açıklamalı Eğitim Yönetimi Terimleri Sözlüğü. Ankara: Tek Ağaç Basım Yayım.
 • Başaran, İ.,E., ( 1994), Türkiye Eğitim Sistemi, Ankara.
 • Gülmez, D. & Yavuz, M. (2016). Eğitim liderliği ve yönetimi kapsamında 2012 Yılında Yayınlanmış Olan Makalelerin Amaç Ve Yöntem Bakımından Değerlendirilmesi [The evaluation of the Articles Related With Educational Leadership And Administration Published İn 2012 İn Terms Of Aim And Method]. Elementary Education Online, 15 (2), 318-329.
 • Kaya,Y. K. (1979). Eğitim Yönetimi. Ankara:TODAİE Yayını No:184.
 • Karadağ E. (2009). Eğitim Bilimleri Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin Tematik Açıdan İncelenmesi. Ahi Evran Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 75-87.
 • Karadağ, E. (2010). Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Araştırma Modelleri: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(1), 49-71.
 • Murphy, J, Vriesenga (2006) M., & Storey, V. (2007). Educational Administration Quarterly, 1979-2003: An Analysis Of Types Of Work, Methods Of İnvestigation, And İnfluences. Educational Administration Quarterly, 43(5),621-628.
 • Neuman, L. W. (2007). Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar (S. Özge, Çev.). İstanbul: Yayın Odası.
 • Örücü, D. ve Şimşek, H. (2011). Akademisyenlerin Gözünden Türkiye’de Eğitim Yönetiminin Akademik Durumu: Nitel Bir Analiz. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 17(2).
 • Turan, S., Karadağ, E.,Bektaş, F., Yalçın, M., ( 2014). Türkiye’de Eğitim Yönetiminde Bilgi Üretimi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 2003-2013 Yayınlarının İncelenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Cilt 20.
Primary Language tr
Published Date Kasım-2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet Yıldırım
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 15, 2018

Bibtex @research article { kefdergi479172, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1887 - 1896}, doi = {10.24106/kefdergi.2210}, title = {Türkiye’de Eğitim Yönetimi Üzerine Yapılmış Araştırmalarının İncelenmesi: Milli Eğitim Eğitim Ve Sosyal Bilimler Dergisi Örneği}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Ahmet} }
APA Yıldırım, A . (2018). Türkiye’de Eğitim Yönetimi Üzerine Yapılmış Araştırmalarının İncelenmesi: Milli Eğitim Eğitim Ve Sosyal Bilimler Dergisi Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (6), 1887-1896. DOI: 10.24106/kefdergi.2210
MLA Yıldırım, A . "Türkiye’de Eğitim Yönetimi Üzerine Yapılmış Araştırmalarının İncelenmesi: Milli Eğitim Eğitim Ve Sosyal Bilimler Dergisi Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1887-1896 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/40303/479172>
Chicago Yıldırım, A . "Türkiye’de Eğitim Yönetimi Üzerine Yapılmış Araştırmalarının İncelenmesi: Milli Eğitim Eğitim Ve Sosyal Bilimler Dergisi Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1887-1896
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Eğitim Yönetimi Üzerine Yapılmış Araştırmalarının İncelenmesi: Milli Eğitim Eğitim Ve Sosyal Bilimler Dergisi Örneği AU - Ahmet Yıldırım Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2210 DO - 10.24106/kefdergi.2210 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1887 EP - 1896 VL - 26 IS - 6 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2210 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2210 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Türkiye’de Eğitim Yönetimi Üzerine Yapılmış Araştırmalarının İncelenmesi: Milli Eğitim Eğitim Ve Sosyal Bilimler Dergisi Örneği %A Ahmet Yıldırım %T Türkiye’de Eğitim Yönetimi Üzerine Yapılmış Araştırmalarının İncelenmesi: Milli Eğitim Eğitim Ve Sosyal Bilimler Dergisi Örneği %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 6 %R doi: 10.24106/kefdergi.2210 %U 10.24106/kefdergi.2210
ISNAD Yıldırım, Ahmet . "Türkiye’de Eğitim Yönetimi Üzerine Yapılmış Araştırmalarının İncelenmesi: Milli Eğitim Eğitim Ve Sosyal Bilimler Dergisi Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 6 (November 2018): 1887-1896. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2210
AMA Yıldırım A . Türkiye’de Eğitim Yönetimi Üzerine Yapılmış Araştırmalarının İncelenmesi: Milli Eğitim Eğitim Ve Sosyal Bilimler Dergisi Örneği. Kastamonu Education Journal. 2018; 26(6): 1887-1896.
Vancouver Yıldırım A . Türkiye’de Eğitim Yönetimi Üzerine Yapılmış Araştırmalarının İncelenmesi: Milli Eğitim Eğitim Ve Sosyal Bilimler Dergisi Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(6): 1896-1887.