Year 2018, Volume 26, Issue 6, Pages 1909 - 1917 2018-11-15

An Analysis of The Tests Prepared by Primary Mathematics Teachers in Terms of Teaching Program Acquisitions
İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Hazırladıkları Testlerin Öğretim Programı Kazanımları Açısından Bir Analizi

Bülent Nuri Özcan [1] , Ahmet Delil [2]

44 220

This study aims to analyze teacher made tests in terms of their appropriateness to the program acquisitions and work schedules of the 8th grade primary school mathematics curriculum. For this purpose, 30 exam papers consisting of 548 questions, which were prepared by 18 mathematics teachers of 8th graders in 13 different schools in Demirci district of Manisa, were analyzed by the method of document analysis.  The findings revealed that 88% of the questions are compatible with the 8th grade mathematics program acquisitions. In addition, it has been determined that some of the test items are intended to measure multiple acquisitions at the same time, some are prepared for lower class acquisitions, and some of them are not promptly asked according to the working schedule. On the other hand, percentages of the acquisitions measured by the questions differed dramatically within teachers.
Bu çalışma, matematik öğretmenlerinin sınavlarında sordukları soruları, İlköğretim Matematik Dersi 8. Sınıf Öğretim Programında yer alan kazanımlar ve çalışma takvimine uygunluğu açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla Manisa ili Demirci ilçesinde görev yapan 13 farklı ortaokuldaki 8. sınıf matematik dersine giren 18 matematik öğretmeninin hazırlamış olduğu, 548 sorudan oluşan 30 adet sınav kâğıdı doküman analizi yöntemi ile incelenmiştir. Araştırma bulguları, soruların %88’inin 8. sınıf matematik dersi öğretim programındaki kazanımlara yönelik hazırlandığını göstermektedir. Bunun yanında, test maddelerinin bir kısmının aynı anda birden çok kazanımı ölçmeye yönelik, bir kısmının alt sınıf kazanımlarına yönelik olarak hazırlandığı, bir kısmının da çalışma takvimine göre doğru zamanda sorulmadığı belirlenmiştir. Diğer taraftan, soruların ölçtüğü kazanımların yüzdeliklerinin öğretmenlere göre önemli ölçüde farklılaştığı tespit edilmiştir.
 • Aygün, B., Baran-Bulut, D., & İpek, A. S. (2016). İlköğretim matematik dersi sınav sorularının MATH taksonomisine göre analizi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(1), 62-88.
 • Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S., & Bıçak, B. (2012). Geleneksel-Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri: Öğretmen El Kitabı. Ankara: PegemA.
 • Baird, J. (2010). Beliefs and practices in teacher assessment. Assessment in Education: Princi-ples, Policies, and Practice, 17, 1-5. doi:10.1080/09695940903562682
 • Balcı, E., & Tekkaya, C. (1999). Fen eğitiminde ölçme ve değerlendirme yaklaşımları. Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu. İzmir: DEÜ-Buca Eğitim Fakültesi.
 • Balcı, E., & Tekkaya, C. (2000). Ölçme ve değerlendirme tekniklerine yönelik bir ölçeğin geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(18).
 • Başol, G., Balgalmış, E., Karlı, M. G., & Öz, F. B. (2016). TEOG sınavı matematik sorularının MEB kazanımlarına, TIMSS seviyelerine ve yenilenen Bloom Taksonomisine göre incelenmesi. Journal of Human Sciences, 13(3), 5945-5967. doi:10.14687/jhs.v13i3.432
 • Berberoğlu, G. (2006). Sınıf içi ölçme ve değerlendirme teknikleri. İstanbul: MORPA Kültür Yayınları.
 • Çepni, S., Ayvacı , H. Ş., & Keleş, E. (2001). Okullarda ve lise giriş sınavlarında sorulan fen bilgisi sorularının Bloom taksonomisine göre karşılaştırılması. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, (s. 7-8).
 • Çepni, S., Özsevgeç, T., & Gökdere, M. (2003). Bilişsel gelişim ve formal operasyon dönem özelliklerine göre ÖSS fizik ve lise fizik sorularının incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 157(1), 30-39.
 • Delice, A., Aydin, E., & Cevik, K. S. (2013). Mathematics teachers’ use of questions: is there a change of practice after the curriculum change? Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 9(4), 417-427.
 • Delil, A., & Yolcu Tetik, B. (2015). 8. sınıf merkezi sınavlardaki matematik sorularının TIMSS-2015 bilişsel alanlarına göre analizi. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13(4), 165-184. doi:10.18026/cbusos.87313
 • DiDonato-Barnes, N., Fives, H., & Krause, E. S. (2014). Using a Table of Specifications to improve teacher-constructed traditional tests: an experimental design. Assessment in Educa-tion: Principles, Policy & Practice, 21(1), 90-108.
 • Fives, H., & DiDonato-Barnes, N. (2013). Classroom test construction: The power of a table of specification. Practical Assessment, Research and Evaluation, 18(3), 1-7.
 • Frey, B. B., & Schmitt, V. L. (2010). Teachers’ classroom assessment practices. Middle Grades Research Journal, 5(3), 107-117.
 • Gipps, C. (1996). Assessment for the Millennium: form, function and feedback. London: Uni-versity of London, Institute of Education. Güler, G., Özdemir, E., & Dikici, R. (2012). İlköğretim matematik öğretmenlerinin sınav soruları ile SBS matematik sorularının Bloom taksonomisi’ne göre karşılaştırmalı analizi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 41-60.
 • İncikabı, L., Mercimek, O., Ayanoğlu, P., Aliustaoğlu, F., & Tekin, N. (2016). Ortaokul matematik dersi öğretim programı kazanımlarının TIMSS bilişsel alanlarına göre değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 15(4), 1149-1163.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Köğce, D., & Baki, A. (2009). Matematik öğretmenlerinin yazılı sınav soruları ile ÖSS sınavlarında sorulan matematik sorularının Bloom taksonomisine göre karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(26), 70-80.
 • Marso, R. N., & Pigge, F. L. (1991). An analysis of teacher-made tests: Item types, cognitive demands, and item construction errors. Contemporary Educational Psychology, 16(3), 279-286.
 • MEB. (2009). İlköğretim Matematik Dersi (6–8 Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Notar, C. E., Zuelke, D. C., Wilson, J. D., & Yunker, B. D. (2004). The table of specification: insuring accountability in teacher made tests. Journal of Instructional Psychology, 31(2).
 • Oescher, J., & Kirby, P. C. (1990). Assessing teacher-made tests in secondary math and science classrooms. American Secondary Education, 1-36.
 • Pekince, P., & Avcı, N. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin erken çocukluk matematiği ile ilgili uygulamaları: Etkinlik planlarına nitel bir bakış. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2391-2408.
 • Resmî Gazete. (2014). Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. Kabul Tarihi: 26/7/2014.
 • Reynolds, C. R., Livingston, R. B., & Wilson, V. (2006). Measurement and assessment in education. Boston, MA: Pearson.
 • Russell, M. K., & Airasian, P. W. (2012). Classroom Assessment: Concepts and Applications (7th Ed.). New York: Mcgraw-Hill.
 • Stiggins, R. J. (1991). Relevant classroom assessment training for teachers. , 10(1),. Education-al Measurement: Issues and Practice, 10(1), 7-12.
 • Türnüklü, E. B. (2003). Türkiye ve İngiltere’deki matematik öğretmenlerinin değerlendirme biçimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(24).
 • Ünlü, S., Öztürk, H., & Tağa, T. (2014). Türkçe dersinde uygulanan sınavlar üzerine bir değerlendirme. The Journal of Academic Social Science Studies, 513-523.
 • Wilen, W. W. (1991). Questioning Skills For Teachers, What Research Says to the Teacher (3 b.). Washington DC: National Education Association.
 • Yıldız, İ., & Uyanık, N. (2004). Matematik eğitiminde ölçme-değerlendirme üzerine. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 97-104.
 • Yılmaz-Koğar, E., & Aygun, B. (2015). Temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı (TEOG)’nın matematik temel alanına ait testlerin kapsam geçerliğinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(5), 667-680.
Primary Language tr
Published Date Kasım-2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Bülent Nuri Özcan
Institution: MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ahmet Delil
Institution: MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 15, 2018

Bibtex @research article { kefdergi479211, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1909 - 1917}, doi = {10.24106/kefdergi.2212}, title = {İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Hazırladıkları Testlerin Öğretim Programı Kazanımları Açısından Bir Analizi}, key = {cite}, author = {Özcan, Bülent Nuri and Delil, Ahmet} }
APA Özcan, B , Delil, A . (2018). İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Hazırladıkları Testlerin Öğretim Programı Kazanımları Açısından Bir Analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (6), 1909-1917. DOI: 10.24106/kefdergi.2212
MLA Özcan, B , Delil, A . "İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Hazırladıkları Testlerin Öğretim Programı Kazanımları Açısından Bir Analizi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1909-1917 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/40303/479211>
Chicago Özcan, B , Delil, A . "İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Hazırladıkları Testlerin Öğretim Programı Kazanımları Açısından Bir Analizi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1909-1917
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Hazırladıkları Testlerin Öğretim Programı Kazanımları Açısından Bir Analizi AU - Bülent Nuri Özcan , Ahmet Delil Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2212 DO - 10.24106/kefdergi.2212 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1909 EP - 1917 VL - 26 IS - 6 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2212 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2212 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Hazırladıkları Testlerin Öğretim Programı Kazanımları Açısından Bir Analizi %A Bülent Nuri Özcan , Ahmet Delil %T İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Hazırladıkları Testlerin Öğretim Programı Kazanımları Açısından Bir Analizi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 6 %R doi: 10.24106/kefdergi.2212 %U 10.24106/kefdergi.2212
ISNAD Özcan, Bülent Nuri , Delil, Ahmet . "İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Hazırladıkları Testlerin Öğretim Programı Kazanımları Açısından Bir Analizi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 6 (November 2018): 1909-1917. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2212
AMA Özcan B , Delil A . İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Hazırladıkları Testlerin Öğretim Programı Kazanımları Açısından Bir Analizi. Kastamonu Education Journal. 2018; 26(6): 1909-1917.
Vancouver Özcan B , Delil A . İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Hazırladıkları Testlerin Öğretim Programı Kazanımları Açısından Bir Analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(6): 1917-1909.