Year 2019, Volume 27, Issue 1, Pages 271 - 280 2019-01-15

Hemşirelik Eğitiminde Standardize Hasta Kullanımı
Use of Standardized Patients in Nursing Education

Yasemin Uslu [1] , Meryem Yavuz van Giersbergen [2]

74 217

Sağlık bakım ve teknolojisindeki gelişmeler, sağlık eğitiminde geçerli ve güvenilir yöntemlerden biri olan benzetim (simülasyon) uygulamalarını ön plana çıkarmıştır. Gerçekliği en yüksek simülatörler olarak kabul edilen standardize hastalar;  eğitilmiş sağlıklı birey ya da gerçek hastadan oluşan, sağlık bakım uygulamalarının kendisine yapılmasını kabul eden toplum üyesidir. Ülkemizde hemşirelik eğitiminde henüz yaygın olarak kullanılmayan standardize hasta uygulamasının, pek çok açıdan avantaj sağlamasına rağmen müfredata entegrasyonunun ne düzeyde olduğu ve klinik ortamdaki yansımalarının bilinmediği, konuyla ilgili çalışmalara gereksinim olduğu düşünülmektedir. Bu makalede amaç standardize hasta uygulamasının eğitim müfredatında, standardize hasta gibi gerçekçi ve güncel öğretim yöntemleri ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarının arttırılmasına katkı sağlamaktır.  

Developments on health care and technology fields have brought the simulation practices which are one of the most reliable and valid health training methods into the forefront. Standardized patients are considered as the simulators with the highest reality factor and consist of trained healthy individuals or real patients who accepted the healthcare practices planned to be carried out. It is thought that it is not known to what degree the standardized patient practices, which are not commonly used in nursing training in Turkey, are integrated into curriculum, although it has many benefits in many ways. Moreover, its reflections in clinic environment are not known and it is believed that there is a need for some studies on this subject. Thus, this study aims to contribute to the enhancement of learning environments enriched with realistic and contemporary training methods such as standardized patient method in nursing training curriculum

 • Becker, K., Rose, L., Berg, J., Park, H., & Shatzer, J. (2006). The Teaching Effectiveness of Standardized Patients. Journal of Nursing Education, 45(4), 103-111.
 • Bosse, H., Schultz, J., Nickel, M., Lutz, T., Möltner, A., Jünger, J., . . . Nikendei, C. (2012). The Effect of Using Standardized Patients or Peer Role Play on Ratings of Undergraduate Communication Training: A Randomized Controlled Trial. Patient education and counseling, 87(3), 300-306.
 • Canbulat Şahiner, N., Türkmen, A., & Kuğuoğlu, S. (2017). Ülkemizde Çocuk Hemşireliği Eğitiminde Simülasyon Nerede? Turkiye Klinikleri Journal of Pediatric Nursing-Special Topics, 3(1), 39-43.
 • Choi, Y. (2012). Exploring Experiences of Psychiatric Nursing Simulations Using Standardized Patients for Undergraduate Students. Asian Nursing Research, 6(3), 91-95.
 • Churchouse, C., & McCafferty, C. (2012). Standardized patients versus simulated patients: is there a difference? Clinical Simulation in Nursing, 8(8), e363-e365.
 • Çakmakkaya, Ö. (2017). Tıp Eğitiminde Klinik Yeterliliğin Değerlendirilmesi. Yükseköğretim Dergisi 7(1), 39–45.
 • Çifçili, S., Uzuner, A., Ünalan, P., & Akman, M. (2006). Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Beceri Laboratuvarı Uygulamaları. . Tıp Eğitimi Dünyası 21(21), 1-10.
 • Dikici, M., & Yarış, F. (2007). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Beceri Eğitiminde Standardize ve Simüle Hasta Programı. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 27(5), 738-743.
 • Durmaz Edeer, A., & Sarıkaya, A. (2015). Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımı ve Simülasyon Tipleri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 12(2), 121-125.
 • Elçin, M., Odabaşı, O., Turan, S., Sincan, M., & Başusta, N. (2010). Tıp Eğitiminde İletişim Becerilerinin Standart Hastalar ve Yapılandırılmış Değerlendirmelerle Geliştirilmesi. Hacettepe Tıp Dergisi, 41(4), 219-230.
 • Goodman, J. H., & Winter, S. G. (2017). Review of Use of Standardized Patients in Psychiatric Nursing Education. Journal of the American Psychiatric Nurses Association, 23(5), 360-374.
 • Karabilgin Öztürkçü, Ö., & Çalışkan, S. (2016). Eğitim ve Değerlendirmede Simüle Hasta Laboratuvarı Kullanımı. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Education-Special Topics, 1(3), 25-29.
 • Kenny, G., Cargil, J., Hamilton, C., & Sales, R. (2016). Improving and Validating Children’s Nurses Communication Skills with Standardized Patients in End of Life Care. Journal of Child Health Care, 20(2), 145-152.
 • Kowitlawakul, Y., Chow, Y., Salam, Z., & Ignacio, J. (2015). Exploring the use of standardized patients for simulation-based learning in preparing advanced practice nurses. Nurse education today, 35(7), 894-899.
 • Luctkar-Flude, M., Wilson-Keates, B., & Larocque, M. (2012). Evaluating High-fidelity Human Simulators and Standardized Patients in an Undergraduate Nursing Health Assessment Course. Nurse education today, 32(4), 448-452.
 • MacLean, S., Kelly, M., Geddes, F., & Della, P. (2017). Use of Simulated Patients to Develop Communication Skills in Nursing Education: An Integrative Review. Nurse education today, 48, 90-98.
 • Menichetti, J., Libreri, C., Lozza, E., & Graffigna, G. (2016). Giving Patients a Starring Role in Their Own Care: A Bibliometric Analysis of the On‐going Literature Debate. Health Expectations, 19(3), 516-526.
 • Mıdık, Ö., & Kartal, M. (2010). Simülasyona Dayalı Tıp Eğitimi. Marmara Medical Journal, 23(3), 389-399.
 • Oh, P., Jeon, K., & Koh, M. (2015). The effects of simulation-based learning using standardized patients in nursing students: a meta-analysis. Nurse education today, 35(5), 6-15.
 • Owens, T., & Gliva-McConvey, G. (2014). Defining Excellence in Simulation Programs. In P. Janice C, M. Juli C, E. Chad A, & M. Mancini E (Eds.), Standardized Patients (pp. 199-211). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
 • Pritchard, S., Blackstock, F., Nestel, D., & Keating, J. (2016). Simulated Patients in Physical Therapy Education: Systematic Review and Meta-analysis. Physical therapy, 96(9), 1342-1353.
 • Robinson-Smith, G., Bradley, P., & Meakim, C. (2009). Evaluating The Use of Standardized Patients in Undergraduate Psychiatric Nursing Experiences. Clinical Simulation in Nursing, 5(6), 203-211.
 • Sarıkoç, G., Özcan, C., & Elçin, M. (2016). Psikiyatri Hemşireliği Eğitiminde Yenilikçi Bir Uygulama: Standart Hastalar. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(2), 61-66.
 • Sarikoç, G., Özcan, C. T., & Elçin, M. (2017). The impact of using standardized patients in psychiatric cases on the levels of motivation and perceived learning of the nursing students. Nurse education today, 51, 15-22.
 • Sarmasoğlu, Ş., Dınç, L., & Elçın, M. (2016). Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Beceri Eğitimlerinde Kullanılan Standart Hasta ve Maketlere İlişkin Görüşleri. Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi 13(2), 107-115.
 • Sayek, İ. (2004). Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitiminde son uygulamalar. Hacettepe Tıp Dergisi, 35, 63-64
 • Sayek, İ., & Odabaşı, O. (2010). Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu (Birinci Baskı ed.). 2010: Türk Tabipleri Birliği Yayınları.
 • Schram, A., & Mudd, S. (2015). Implementing Standardized Patients Within Simulation in a Nurse Practitioner Program. Clinical Simulation in Nursing, 11(4), 208-213.
 • Sert, O., Bozbıyık, M., Elçin, M., & Turan, S. (2015). Standart Hasta-tıp Öğrencisi Etkileşiminde Ön Bilgi İddiaları ve Etkileşimsel Sorunlar. Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi, 12(2), 73-94.
 • Shankar, P., & Dwivedi, N. (2016). Standardized Patient’s Views About Their Role in the Teaching-learning Process of Undergraduate Basic Science Medical Students. Journal Of Clinical & Diagnostic Research 10(6), 1-5.
 • Simmenroth-Nayda, A., Marx, G., Lorkowski, T., & Himmel, W. (2016). Working as Simulated Patient Has Effects on Real Patient Life–Preliminary İnsights From a Qualitative Study. GMS journal for medical education, 33(3), 1-7.
 • Şenol, Y., Yardım, S., & Başarıcı, İ. (2014). Öğrenci̇leri̇n Standart Hasta Uygulaması Hakkındakı Görüşleri̇: Bi̇ri̇nci̇ Yıl Sonuçları. Tıp Eğitimi Dünyası 41(41), 19-25.
 • Turan Özdemir, S. (2005). Tıp Eğitimi ve Standartlar. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 31(2), 133-137.
 • Turan, S., Üner, S., & Elçin, M. (2010). Standart Hasta Geribildiriminin Öğrencilerin Güdülenme Düzeyine Etkisi. Balkan Medical Journal, 28, 43-48.
 • Yoo, M., & Yoo, I. (2003). The Effectiveness of Standardized Patients as a Teaching Method for Nursing Fundamentals. Journal of Nursing Education, 42(10), 444-448.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5727-3753
Author: Yasemin Uslu

Orcid: 0000-0002-8661-0066
Author: Meryem Yavuz van Giersbergen

Bibtex @research article { kefdergi511383, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {271 - 280}, doi = {10.24106/kefdergi.2521}, title = {Hemşirelik Eğitiminde Standardize Hasta Kullanımı}, key = {cite}, author = {Uslu, Yasemin and Yavuz van Giersbergen, Meryem} }
APA Uslu, Y , Yavuz van Giersbergen, M . (2019). Hemşirelik Eğitiminde Standardize Hasta Kullanımı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (1), 271-280. DOI: 10.24106/kefdergi.2521
MLA Uslu, Y , Yavuz van Giersbergen, M . "Hemşirelik Eğitiminde Standardize Hasta Kullanımı". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 271-280 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/42585/511383>
Chicago Uslu, Y , Yavuz van Giersbergen, M . "Hemşirelik Eğitiminde Standardize Hasta Kullanımı". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 271-280
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelik Eğitiminde Standardize Hasta Kullanımı AU - Yasemin Uslu , Meryem Yavuz van Giersbergen Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2521 DO - 10.24106/kefdergi.2521 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 271 EP - 280 VL - 27 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2521 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2521 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Hemşirelik Eğitiminde Standardize Hasta Kullanımı %A Yasemin Uslu , Meryem Yavuz van Giersbergen %T Hemşirelik Eğitiminde Standardize Hasta Kullanımı %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 1 %R doi: 10.24106/kefdergi.2521 %U 10.24106/kefdergi.2521
ISNAD Uslu, Yasemin , Yavuz van Giersbergen, Meryem . "Hemşirelik Eğitiminde Standardize Hasta Kullanımı". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 1 (January 2019): 271-280. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2521