Year 2019, Volume 27, Issue 1, Pages 289 - 297 2019-01-15

The Effects of Globalization on Ceramic Art Education
Küreselleşmenin Seramik Sanatı Eğitimi Üzerindeki Etkisi

Özlem Sağlıyan Sönmez [1]

28 91

The aim of this study was to investigate the effect of globalization on ceramic art and ceramic education. The experts’ opinions of the globalization on the effects of ceramic art education were specified as the inferior problems. Samples of this research are 26 faculty lecturers who were randomly selected from 11 Higher Education Institutions in Turkey. Information Collection Form developed by the researcher was used as data collection tool. In the study, data obtained by the information collection form were analysed by using descriptive statistical techniques including percentage (%), frequency and arithmetic mean. As a result of the research, it has been determined that globalization affects the education of ceramic art in positive and negative aspects.

Bu çalışma, küreselleşmenin seramik sanatı ve seramik eğitimi üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır.  Küreselleşmenin seramik eğitimi üzerine etkisine yönelik uzman görüşleri alt problemler olarak belirtilmiştir. Araştırmanın örneklemini, Türkiye’de bulunan seçkisiz yöntemle seçilmiş 11 yükseköğretim kurumunun 26 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen Bilgi Toplama Formu kullanılmıştır. Araştırmada, bilgi toplama formu ile elde edilen veriler, yüzde (%), frekans ve aritmetik ortalama içeren betimsel istatistik tekniklerden yararlanılarak analiz edilmiştir. Yapılan araştırma sonucu dikkate alındığında küreselleşmenin seramik sanatı eğitimini olumlu ve olumsuz yönlerde etkilediği tespit edilmiştir.
 • Altun, F. (2004). Küreselleşme Değil, Dünyanın Batılılaştırılması, Anlayış Dergisi, 15, 44-45.
 • Artut, K. (2001). Sanat Eğitimi–Kuramlar ve Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aslan, K. (2004). Küreselleşmenin Eğitim Boyutu, Ege Eğitim Dergisi, 3, 1-5.
 • Bulat, S., Bulat, M. ve Aydın, B. (2014). Bauhause Tasarım Okulu, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 105-120.
 • Dizdar, T. C. (1994). Kültürel Gelişimde Tarihsel, Endüstriyel ve Sanatsal Açıdan Seramik Sanatı, Kültürün Gelişiminde Sanatın Öncülüğü. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanat-lar Fakültesi Yayınları.
 • Doğan, E. (2002). Eğitimde Küreselleşme, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6, 87-98.
 • Erinç, S. M. (2004). Sanatın Boyutları. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Kıvılcım, F. (2013). Küreselleşme Kavramı ve Küreselleşme Sürecinin Gelişmekte Olan Ülke Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, C.5, No:1, 219-230.
 • Lynton, N. (1982). Modern Sanatın Öyküsü. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Numanoğlu, G. (1999). Bilgi Toplumu-Eğitim-Yeni Kimlikler-II: Bilgi Toplumu ve Eğitimde Yeni Kimlikler, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32(1-2), 341-350.
 • Özden, Y. (2002). Eğitimde Yeni Sistem Arayışları. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • San, İ. (1983). Sanat Eğitim Kuramları. Ankara: Tan Yayıncılık.
 • San, İ. (1985). Sanat ve Eğitim Felsefesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi-Eğitim Bilim-leri Yayınları, No:151.
 • Sevim, S. ve Yıldırım, Ö. (2014). Çağdaş Türk Seramik Sanatında Resimsel Anlatım, Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 4, 61-73.
 • Türkmenoğlu, H. (2014). Teknoloji İle Sanat İlişkisi ve Bir Dijital Sanat Örneği Olarak Instagram, Ulakbilge, 2(4), 87-100.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8084-657X
Author: Özlem Sağlıyan Sönmez

Bibtex @research article { kefdergi511393, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {289 - 297}, doi = {10.24106/kefdergi.2528}, title = {Küreselleşmenin Seramik Sanatı Eğitimi Üzerindeki Etkisi}, key = {cite}, author = {Sağlıyan Sönmez, Özlem} }
APA Sağlıyan Sönmez, Ö . (2019). Küreselleşmenin Seramik Sanatı Eğitimi Üzerindeki Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (1), 289-297. DOI: 10.24106/kefdergi.2528
MLA Sağlıyan Sönmez, Ö . "Küreselleşmenin Seramik Sanatı Eğitimi Üzerindeki Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 289-297 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/42585/511393>
Chicago Sağlıyan Sönmez, Ö . "Küreselleşmenin Seramik Sanatı Eğitimi Üzerindeki Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 289-297
RIS TY - JOUR T1 - Küreselleşmenin Seramik Sanatı Eğitimi Üzerindeki Etkisi AU - Özlem Sağlıyan Sönmez Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2528 DO - 10.24106/kefdergi.2528 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 289 EP - 297 VL - 27 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2528 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2528 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Küreselleşmenin Seramik Sanatı Eğitimi Üzerindeki Etkisi %A Özlem Sağlıyan Sönmez %T Küreselleşmenin Seramik Sanatı Eğitimi Üzerindeki Etkisi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 1 %R doi: 10.24106/kefdergi.2528 %U 10.24106/kefdergi.2528
ISNAD Sağlıyan Sönmez, Özlem . "Küreselleşmenin Seramik Sanatı Eğitimi Üzerindeki Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 1 (January 2019): 289-297. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2528