Year 2019, Volume 27, Issue 2, Pages 727 - 736 2019-03-15

Çoklu Ortam Öğrenme Materyalinin Akademik Başarıya ve Kalıcılık Düzeyine Etkisi
The Effect of Multimedia Learning Material on Academic Performance and Retention

Eyüp Yünkül [1]

55 129

Araştırmanın amacı Çoklu Ortam Öğrenme Bilişsel Teorisine göre hazırlanan yazılımın öğrenci başarısına ve kalıcılık düzeyine etkisini incelemektir. Bu çalışma, eğitim fakültelerinin lisans programlarında yer alan Öğretim İlke ve Yöntemleri dersinde, çoklu ortam yazılımıyla (ÇOY) yapılan öğretimin öğrencilerin başarılarına ve kalıcılığa olan etkisini araştıran yarı deneysel bir çalışmadır. Çalışmada, deney grubunda(N=20) ÇOY ile ve kontrol grubunda(N=21) ise geleneksel yöntemle (yüzyüze) öğretim yapılmıştır. Çalışmanın sonunda grupların ders başarıları öntest, sontest ve kalıcılık testi ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulguların analizi sonucunda deney grubu öğrenenlerinin kontrol grubu öğrenenlerine göre sontest ve kalıcılık testi puanlarının daha başarılı olduğu görülmüştür. Bu sonuca bağlı olarak bunun gibi kuramsal temellere dayanan çalışmaların yaygınlaştırılması önerilmiştir. 

The purpose of the study is to investigate the effect of the software designed according to the multimedia learning cognitive theory on students’ academic performances. This is a semi experimental study which investigates the effect of a multimedia software (MS) on academic performance and retention on the level of higher education, in the course of Teaching Principles and Methods in an Education Faculty in Turkey. In the experiment group (N=20) MS was used, and in the control group (N=21) traditional methods were used. And then students’ performances in both groups were compared in the course of Teaching Principles and Methods. According to the results. it was seen that test group learners were more successful in posttest and persistence test scores than control group learners. In this context, it has been proposed to disseminate studies based on theoretical foundations.

 • Akkoyunlu, B. ve Yılmaz, M. (2005). Türetimci çoklu ortam öğrenme kuramı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 9–18.
 • Baş, G. ve Beyhan, Ö. (2017). Sosyal-yapılandırmacı öğrenme ortamı tasarımının öğrenenlerin akademik başarılarına ve derse yönelik tutumlarına etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(41), 137. http://doi.org/10.21764/efd.35974
 • Chou, C. M., Hsiao, C. H., Shen, H. C. ve Chen, S. G. (2010). Analysis of factors in technological and vocational school teachers’ perceived organizational innovative climate and continuous use of e-teaching: Using computer self-efficacy as an intervening variable. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(4), 35–48.
 • Clark, R. E. ve Mayer, R. C. (2011). Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning (3rd ed.). San Francisco: Pfeiffer.
 • Çetin, O. ve Günay, Y. (2010). Fen eğitiminde web tabanlı öğretimin öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(38), 19–34.
 • Eitel, A., Scheiter, K., & Schüler, A. (2013). How inspecting a picture affects processing of text in multimedia learning. Applied Cognitive Psychology, 27, 451-461. https://dx.doi.org/10.1002/acp.2922.
 • Hite, A. S. (2005). Are we there yet? A study of K-12 teachers’ efforts at technology integration. The University of Pennsylvania, United States–Pennsylvania.
 • Hussain, D. (2018). The Development of ICT tools for e-inclusion qualities BT - online engineering ve internet of things. In M. E. Auer ve D. G. Zutin (Eds.), (pp. 645–651). Cham: Springer International Publishing.
 • Issa, N., Schuller, M., Santacaterina, S., Shapiro, M., Wang, E., Mayer, R., & DaRosa, D. (2011). Applying multimedia design principles enhances learning in medical education, Medical Education, 45 (8), 818-826 DOI: 10.1111/j.1365-2923.2011.03988.x
 • Koç, A. ve Ayık, Y. Z. (2017). Sosyal medya destekli eğitim: 6. ve 7. sınıf fen bilimleri ve ingilizce derslerinde sosyal ağ kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. European Journal of Science and Technology, 6(10), 7–19.
 • Karasar N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yay. 14. Baskı.
 • Marbach-Ad, G., Rotbain, Y. ve Stavy, R. (2008). Using computer animation and illustration activities to improve high school students’ achievement in molecular genetics. Journal of Research in Science Teaching, 45(3), 273–292. http://doi.org/10.1002/tea.20222
 • Mayer, R. E., Moreno, R. (2003). Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning. Educational Psychologist, 38(1), 43–52.
 • Mayer, R. E. (2001). Multimedia Learning. New York: Cambridge University Press.
 • Mayer, R. E. (2008). Applying the science of learning: Evidence-based principles for the design of multimedia instruction. American Psychologist, 63(8), 760–769.
 • Mayer, R. E. (2009). Multimedia learning (2nd ed.). New York: Cambridge University Press. Nalçacı, A. ve Ercoşkun, M. H. (2005). İlköğretim sosyal bilgiler derslerinde kullanilan materyaller. Kazım Karabekir EKilim Fakültesi Dergisi, 11.
 • Rey, G.D. & Steib, N. (2013). The personalization effect in multimedia learning: The influence of dialect. Computers in Human Behavior, 29, 2022–2028
 • Özmen, F., Aküzüm, C., Sünkür, M. ve Baysal, N. (2012). Sosyal ağ sitelerinin eğitsel ortamlardaki işlevselliği. NWSA: Education Sciences, 7(2), 496–506. Retrieved from http://dergipark.ulakbim.gov.tr/nwsaedu/article/view/5000063084
 • Sorden, S. D. (2012). The cognitive theory of multimedia learning. Handbook of educational theories. Charlotte, NC: Information Age Publishing.
 • Saban, A. (2008). Öğretim teknolojisi ve materyal tasarımı ile ilgili temel kavramlar. (K. Selvi, Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Semerci, A. (2006). İlköğretim birinci kademede görev yapan sınıf öğretmenlerinin, etkili materyal kullanma yeterlilikleri üzerine öğretmen ve yönetici görüşleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Fırat University.
 • Sezgin, M. E. (2009). Çok ortamlı öğrenmede bilişsel kuram ilkelerine göre hazırlanan öğretim yazılımının bilişsel yüke, öğrenme düzeylerine ve kalıcılığa etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi), Çukuroava Üniversitesi, Adana.
 • Tabbers, H. K., Martens, R. L. ve Van Merrienboer, J. J. G. (2004). Multimedia instructions and cognitive load theory: Effects of modality and cueing. British Journal of Educational Psychology, 74, 71–81.
 • Taşkesen, S. ve Yılmaz, M. (2018). 3D modelleme programları ve figür imajlarının desen dersi başarılarına etkisi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 26, 1–18. http://doi.org/10.24106/kefdergi.350183
 • Tezci, E. (2016). Öğretmenlerin BİT entegrasyon yaklaşımlarının ölçülmesine yönelik ölçek geliştirme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 975–992.
 • Yılmaz, A. ve Özgür Dinçol, S. (2012). Türetimci çoklu ortamın öğretmen adaylarının öğrenme stillerine göre başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 41, 441–452.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Mart-2019
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6177-3766
Author: Eyüp Yünkül

Dates

Publication Date: March 15, 2019

Bibtex @research article { kefdergi538123, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {727 - 736}, doi = {10.24106/kefdergi.2701}, title = {Çoklu Ortam Öğrenme Materyalinin Akademik Başarıya ve Kalıcılık Düzeyine Etkisi}, key = {cite}, author = {Yünkül, Eyüp} }
APA Yünkül, E . (2019). Çoklu Ortam Öğrenme Materyalinin Akademik Başarıya ve Kalıcılık Düzeyine Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (2), 727-736. DOI: 10.24106/kefdergi.2701
MLA Yünkül, E . "Çoklu Ortam Öğrenme Materyalinin Akademik Başarıya ve Kalıcılık Düzeyine Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 727-736 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/43884/538123>
Chicago Yünkül, E . "Çoklu Ortam Öğrenme Materyalinin Akademik Başarıya ve Kalıcılık Düzeyine Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 727-736
RIS TY - JOUR T1 - Çoklu Ortam Öğrenme Materyalinin Akademik Başarıya ve Kalıcılık Düzeyine Etkisi AU - Eyüp Yünkül Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2701 DO - 10.24106/kefdergi.2701 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 727 EP - 736 VL - 27 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2701 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2701 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Çoklu Ortam Öğrenme Materyalinin Akademik Başarıya ve Kalıcılık Düzeyine Etkisi %A Eyüp Yünkül %T Çoklu Ortam Öğrenme Materyalinin Akademik Başarıya ve Kalıcılık Düzeyine Etkisi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 2 %R doi: 10.24106/kefdergi.2701 %U 10.24106/kefdergi.2701
ISNAD Yünkül, Eyüp . "Çoklu Ortam Öğrenme Materyalinin Akademik Başarıya ve Kalıcılık Düzeyine Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 2 (March 2019): 727-736. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2701
AMA Yünkül E . Çoklu Ortam Öğrenme Materyalinin Akademik Başarıya ve Kalıcılık Düzeyine Etkisi. Kastamonu Education Journal. 2019; 27(2): 727-736.
Vancouver Yünkül E . Çoklu Ortam Öğrenme Materyalinin Akademik Başarıya ve Kalıcılık Düzeyine Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(2): 736-727.