Year 2019, Volume 27, Issue 2, Pages 939 - 947 2019-03-15

Akreditasyon Sürecinde Muhasebe Eğitimi
Accounting Education in Accreditation Process

Aysel Güney [1]

38 117

Bu çalışmanın amacı, akreditasyon kavramını açıklamak ve yükseköğretimde akreditasyon çalışmalarını ele alarak değerlendirmektir. Başta yükseköğretim kurumları olmak üzere eğitim kurumları için akreditasyona sahip olmak eğitimlerinin kalitesini belgelemek anlamına gelmektedir. Kurumlar, hem ulusal hem de uluslararası kuruluşlara başvurarak eğitimlerini ‘kalite’ açısından onaylatmayı amaçlamaktadırlar.

Akreditasyon devamlı bir süreç olduğundan, akreditasyon kuruluşu denetlemeyi belli periyodlarda tekrarlamakta, kurumun, tespit edilen standartları yerine getirilip getirmediğini kontrol etmektedir. Yapılan değerlendirilme sonunda akreditasyon belgesinin süresi uzatılmakta ya da sona erdirilmektedir. Eğitim kurumu için, akreditasyon belgesine sahip olmak belirlenen uluslararası ve ulusal standartları yerine getirdiğini belirtirken, eğitim kurumun verdiği diplomanın da tanınırlığını artırmaktadır.

Akreditasyon sisteminin amaçları; yükseköğretim kurumlarının karşılıklı birbirlerini tanıma sürecini kolaylaştırmak, hızlandırmak, diploma ve unvanların karşılaştırılabilmesini sağlamaktır. Sonuç olarak, muhasebe eğitimi ile akreditasyon arasında ilişkinin değerlendirilmesi önemlidir.

The purpose of this study is to explain the concept of accreditation and to evaluate accreditation studies in higher education. Having accreditation for educational institutions, especially higher education institutions, means certifying the quality of their education. Institutions aim to approve their education in terms of 'quality' by applying to both national and international organizations.

Since accreditation is a continuous process, the accreditation firms periodically repeat the process and check whether the institution meets the established standards. At the end of this process, the duration of the accreditation document is either extended or terminated. Having an accreditation document increases recognition of the diploma given by the institution, and shows that it meets national or international standards for an educational institution.

The aim of the accreditation system is to facilitate and accelerate the processes of mutual recognition of higher education institutions, and to compare diplomas and titles. As a result, it is important to evaluate the relationship between accounting education and accreditation
 • Aydın, S. (2007). Muhasebe Eğitiminin İşletme Beklentilerini Karşılama Derecesinin Ölçülmesi ve Uluslararası Muhasebe Eğitimi Standartlarına Uygunluğunun Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.-
 • Aydın, D., Timur, N. (1999). Muhasebe Eğitiminde Dünya Standartları ve Türkiye'de Muhasebe Eğitiminin Gelişimi için Çözüm Önerileri, Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Sayı:18, S.43-77, Muğla.
 • American Accounting Association, Accounting Education Change Commission - Aecc (1999), History And Impact, Accounting Education Series, No. 15,Sarasota.
 • American Accounting Association, Accounting Education Change Commission - Aecc (1999), Bedford Report, Accounting Education Series, Volume No.15 Chapter 3.
 • Bodner G.H.,.Hopwood W.S. (1993). Accounting Information Systems, Englewood Cliffs; NU,Prentice Hail.
 • Council for Higher Education Accreditation (CHEA). (2006a). 2005 Almanac of Extemal Quality Review, Washington DC.
 • Council for Higher Education Accreditation (CHEA). (2006b). CHEA Survey of Recognized.Accrediting Organizations: Providing Information to the Public, Washington DC.
 • Orhan, Ç.,Gürdal, K. (1999). Muhasebe Eğitiminde Kalite Arayışları ve Akreditasyon (Eşdeğerleme) Standartları, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , Cilt 1, Sayı:3,.ss.45-68.
 • Cheng, K.W. 2007. The Curriculum Design In Universities From The Perspective Of Providers In Accounting Education, Vol 127, Issue 4.
 • Deppe, Sonderegger. Stıce, Clark, Streulıng, (1991), "Emerging Competencies for The Practice of Accounting", Journal of Accounting Education, Vol. 9.
 • Elmacı O. (19969. Muhasebe Eğitiminde Konsensüs: Kalite ve Akreditasyon. Türkiye XV. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu. Belek-Antalya. 13-17 Kasım 1996. Süleyman Demirel Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. (13-17 Kasım 1996). s.75-100.
 • Eaton, J. S. (2002). Specialized Accreditation and Assuring Quality in Distance Leaming, CHEA Monograph Series 2002, Number 2, Washington DC: Council for Higher Education Accreditation
 • Eurepean Communities, (2003). “On Accreditation Schemes for Higher Education in Europe”, European Education, vol. 35, no. 2, Summer 2003
 • 14.International Federation of Accountants (IFAC) www.ifac.org./Education, IES 1, IES 2, IES 3, IES 4, IES 5, IES 6, IES 7, (06.05.2006)
 • Karreman Gert.H., (2013.)Dynamics of Global Accountancy Education, Tilburg University (Tilburg) http://www.accaglobal.com.
 • Karaağaçlı, Mustafa,(1996),“Eğitimde Meslek Standartlarına Duyulan Gereksinim”,Standart Dergisi,Sayı:416,Yıl:35,ss.64-66. –
 • May, G.S., Vvindal F.Yv., Sylvestre J., (1995), "The Need For Change in AccountingEducation: An Educator Survey ", Journal of Accounting Education, Vol. 13, No :1,
 • Milenkovi Z. “Accreditation” PPT Presentation.http://ni.ac.vu/reforma/accreditation Özcan, Kürşat Cezmi,(1996), “Yüksek Öğretimde Kalite”,Standart Dergisi,Özel Sayı,ss.67-68.
 • Percy, G. & D. Styan, D. Galo, R. O’Donnell ve P. Woodward. (2003). Okulun Akreditasyonla Geliştirilmesi, Okul Değerlendirme ve Akreditasyon Rehberi, Yedinci Baskı, Uluslararası Okullar Konseyi, CIS Yayınıl.
 • Sevim, Ş. ve diğerleri. (2008) Muhasebe Mesleğinin Değişen Paradigması ve Bu Paradigma Çerçevesinde Türkiye İçin Aksiyon Öneriler. 6.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi. 25- 28 Mayıs 2008. Calalabat,Kırgızistan.
 • Şımga, Can ve Nazlı, Akman, (1999), "Bilgi Sistemleri Teknolojileri ve Muhasebe Uygulamalarına ve
 • Eğitimine Etkileri" Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Sayı:19, S.101-122, Muğla. Turamanlar, Ozan ve Sıvacı, Yaşar, http://www.egitim.aku.edu.tr/akreditasyon.ppt
 • Uludağ.Üniversitesi,http://www.uludag.edu.tr. Waters M, (1995), Globalization, London, Clays Ltd PLC.
 • Yılancı, M. (2001) Muhasebe Bilgi Sistemi, İç Kontrol ve Verimlilik Üçgeni. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi. C: 3. S: 3. ss.37.
 • Zaif, Figen, (2004), "Muhasebe Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar", Muhasebe Eğilimi Sempozyumu,Antalya, YÖK, “Akreditasyon|”, http://www.yok.gov.tr
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7017-8435
Author: Aysel Güney

Dates

Publication Date: March 15, 2019

Bibtex @research article { kefdergi538204, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {939 - 947}, doi = {10.24106/kefdergi.3249}, title = {Akreditasyon Sürecinde Muhasebe Eğitimi}, key = {cite}, author = {Güney, Aysel} }
APA Güney, A . (2019). Akreditasyon Sürecinde Muhasebe Eğitimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (2), 939-947. DOI: 10.24106/kefdergi.3249
MLA Güney, A . "Akreditasyon Sürecinde Muhasebe Eğitimi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 939-947 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/43884/538204>
Chicago Güney, A . "Akreditasyon Sürecinde Muhasebe Eğitimi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 939-947
RIS TY - JOUR T1 - Akreditasyon Sürecinde Muhasebe Eğitimi AU - Aysel Güney Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3249 DO - 10.24106/kefdergi.3249 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 939 EP - 947 VL - 27 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3249 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3249 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Akreditasyon Sürecinde Muhasebe Eğitimi %A Aysel Güney %T Akreditasyon Sürecinde Muhasebe Eğitimi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 2 %R doi: 10.24106/kefdergi.3249 %U 10.24106/kefdergi.3249
ISNAD Güney, Aysel . "Akreditasyon Sürecinde Muhasebe Eğitimi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 2 (March 2019): 939-947. https://doi.org/10.24106/kefdergi.3249
AMA Güney A . Akreditasyon Sürecinde Muhasebe Eğitimi. Kastamonu Education Journal. 2019; 27(2): 939-947.
Vancouver Güney A . Akreditasyon Sürecinde Muhasebe Eğitimi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(2): 947-939.