Year 2019, Volume 27, Issue 3, Pages 1033 - 1045 2019-05-15

Türkiye’deki STEM Merkezlerinin İncelenmesi ve STEM Merkezi Model Önerisi
Examining The Stem Centres in Turkey and Stem Centre Model Proposal

Mehmet Akif Bircan [1] , Çetin Köksal [2] , Ahmet Turan Cımbız [3]

50 122

Bu araştırmada Türkiye’de STEM eğitimi veren merkezlerin durum analizlerinin incelenerek STEM merkezi modeli geliştirilmesi amaçlanmıştır. Tarama modellerinden genel tarama modeli kullanılan bu araştırmada veriler, “Yarı yapılandırılmış Görüşme Formu” ve “Yapılandırılmış Gözlem” notlarından elde edilmiş; betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Çalışma grubu, Türkiye’deki üç ayrı STEM merkezi ve bu merkezlerde görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırma sonucunda incelenen STEM merkezlerinin idari ve yapısal açıdan faklılık gösterdiği, kamu hizmetleri ve öğretim çerçevesinde yapılandırıldıkları tespit edilmiştir. Ayrıca STEM eğitim merkezlerinin çalışma usul ve esaslarını belirleyen bir çerçeve mevzuatta yoktur. Araştırma sürecinde incelenen STEM eğitim merkezlerinin ortak noktaları da kısıtlıdır. Araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda STEM merkezlerinin kurulması ve çalışmasını düzenleyen kriterlerin belirlenerek bir mevzuatın oluşturulması önerilmektedir.

In this research, it has been aimed to develop a STEM center model by examining the situation analysis of STEM centers in Tukey. The general scanning method is used from the scanning methods. In this study, the data were obtained from the "Semi-structured Interview Form" and "Structured Observation" notes and the data were analyzed by descriptive analysis technique. The working group is consisted of three separate STEM center in Turkey and the teachers working in these centers. As a result of the research, it was determined that the STEM centers examined differ from administrative and structural aspects and they are structured on the basis of public services and teaching. There is also no framework legislation that sets out the working procedures and principles of STEM education centers. The common points of the STEM education centers examined during the research process are also limited. It is proposed to establish a legislation by determining the criteria governing the establishment and operation of STEM centers in the direction of the data obtained from the research.

  • Akgündüz, D., & Ertepınar, H. (Eds.). (2015). STEM eğitimi Türkiye raporu “Günün modası mı yoksa gereksinim mi?”. İstanbul Ay-dın Üniversitesi STEM Merkezi ve Eğitim Fakültesi
  • Corlu, M. S., Capraro, R. M., and Capraro, M. M. (2014). Introducing STEM education: Implications for educating our teachers in the age of innovation. Education and Science, 39(171), 74-85. Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu. Erişim Tarihi: 25.12.2017, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5018.pdf.
  • Karahan, E. (2017). STEM Eğitim Merkezleri. S. Çepni (Ed.), Kuramdan Uygulamaya Stem+A+E Eğitimi (ss. 93-113). Ankara: Pe-gem Akademi
  • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi (18. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. MEB (2016). STEM Eğitimi Raporu. Erişim Tarihi: 12.11.2017, http://yegitek.meb.gov.tr/STEM_Egitimi_Raporu.pdf.
  • Thomas, T. A. (2014). Elementary teachers’ receptivity to ıntegrated science, technology, engineering, and mathematics (STEM) educa-tion in the elementary grades. (Doctoral dissertation). Retrieved from Proquest. (3625770).
  • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (2.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
  • Yılmaz, H., Koyunkaya, M. Y., Güler, F., ve Güzey, S. (2017). Fen, teknoloji, mühendislik, matematik (STEM) eğitimi tutum ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1787-1800.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Mayıs-2019
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2442-0600
Author: Mehmet Akif Bircan

Orcid: 0000-0001-5415-1929
Author: Çetin Köksal

Orcid: 0000-0002-4604-9294
Author: Ahmet Turan Cımbız

Dates

Publication Date: May 15, 2019

Bibtex @research article { kefdergi561296, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {1033 - 1045}, doi = {10.24106/kefdergi.2537}, title = {Türkiye’deki STEM Merkezlerinin İncelenmesi ve STEM Merkezi Model Önerisi}, key = {cite}, author = {Bircan, Mehmet Akif and Köksal, Çetin and Cımbız, Ahmet Turan} }
APA Bircan, M , Köksal, Ç , Cımbız, A . (2019). Türkiye’deki STEM Merkezlerinin İncelenmesi ve STEM Merkezi Model Önerisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (3), 1033-1045. DOI: 10.24106/kefdergi.2537
MLA Bircan, M , Köksal, Ç , Cımbız, A . "Türkiye’deki STEM Merkezlerinin İncelenmesi ve STEM Merkezi Model Önerisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 1033-1045 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/45133/561296>
Chicago Bircan, M , Köksal, Ç , Cımbız, A . "Türkiye’deki STEM Merkezlerinin İncelenmesi ve STEM Merkezi Model Önerisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 1033-1045
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’deki STEM Merkezlerinin İncelenmesi ve STEM Merkezi Model Önerisi AU - Mehmet Akif Bircan , Çetin Köksal , Ahmet Turan Cımbız Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2537 DO - 10.24106/kefdergi.2537 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1033 EP - 1045 VL - 27 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2537 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2537 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Türkiye’deki STEM Merkezlerinin İncelenmesi ve STEM Merkezi Model Önerisi %A Mehmet Akif Bircan , Çetin Köksal , Ahmet Turan Cımbız %T Türkiye’deki STEM Merkezlerinin İncelenmesi ve STEM Merkezi Model Önerisi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 3 %R doi: 10.24106/kefdergi.2537 %U 10.24106/kefdergi.2537
ISNAD Bircan, Mehmet Akif , Köksal, Çetin , Cımbız, Ahmet Turan . "Türkiye’deki STEM Merkezlerinin İncelenmesi ve STEM Merkezi Model Önerisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 3 (May 2019): 1033-1045. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2537
AMA Bircan M , Köksal Ç , Cımbız A . Türkiye’deki STEM Merkezlerinin İncelenmesi ve STEM Merkezi Model Önerisi. Kastamonu Education Journal. 2019; 27(3): 1033-1045.
Vancouver Bircan M , Köksal Ç , Cımbız A . Türkiye’deki STEM Merkezlerinin İncelenmesi ve STEM Merkezi Model Önerisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(3): 1045-1033.