Year 2019, Volume 27, Issue 3, Pages 1303 - 1310 2019-05-15

Güzel Sanatlar Fakültesindeki Seçmeli Derslere İlişkin Öğrenci Görüşleri
Students’ Opinions About Elective Courses in Faculty of Fine Arts

Evrim Çağlayan [1]

23 56

Türkiye yükseköğretim sisteminin lisans düzeyinde yer alan güzel sanatlar fakültelerinin yaklaşık yüz yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. Bu süre içinde çeşitli ekollerle şekillendikleri görülmektedir. 2000 yılından sonra Bologna süreci başlamış ve bu fakültelerde çeşitli yapılanmalar gerçekleşmiştir. Seçmeli ders sistemi öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duygusal yönden tüm kapasitelerini kendi yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda geliştirmelerini amaçlamaktadır. Bu noktada mevcut seçmeli ders sistemin durumunu incelemek ve olası eksiklikleri belirlemek önemli görülmüştür. Bu araştırmanın amacı; güzel sanatlar fakültesi öğrencilerinin seçmeli derslere ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla öğrencilere anket uygulanmış ve seçmeli derslere ilişkin görüşleri sorulmuştur. Araştırma verileri Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerden toplanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi sonucu seçmeli derslerin sayılarında ve içeriklerinde eksiklikler tespit edilmiş ve mevcut sistemin iyileştirilmesi için olası öneriler ortaya konmuştur.

Faculties of fine arts located at the undergraduate level of Turkish higher education system has about a hundred-year history. It is seen that they were formed by various schools during this period. After 2000, the Bologna process started and various structures were realized in these faculties. The elective course system aims to improve students' cognitive, social and emotional capacities in their own capacities and interests. At this point it is important to examine the situation of the existing elective course system and to identify possible deficiencies. The aim of this research is to determine the students’ opinions about elective courses in faculty of fine arts. For this aim, the survey was applied to the students and their opinions about the elective courses were asked. The result of examining the findings, it has been detected deficiencies in the numbers, content and quality of the elective courses and possible suggestions are indicated for the improvement of the existing system.

 • Babad, E. (2001). Students’ course selection: differential considerations for first and last course, Research in Higher Education, 42 (4), 469-492, https://link.springer.com/article/10.1023/A:1011058926613, erişim tarihi: 06 Nisan 2018.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çobanlı, Z. (1995). Sanat eğitiminin gelişimi ve bu gelişim içinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi örneği, Ana-dolu Üniversitesi 1. Sanat Eğitimi Güzel Sanatlar Fakültesi 10.Yıl Etkinlikleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Eskişehir: Anadolu Üniver-sitesi.
 • Demir, A. (1996). Üniversitedeki seçmeli ders uygulamasının öğrenciler ve öğretim üyelerince değerlendirilmesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(7), 24-31.
 • Demir, A. ve Ok, A. (1996). Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki öğretim üye ve öğrencilerinin seçmeli dersler hakkındaki görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (12), 121-125.
 • İnal, M., Altınışık, U., Solak, S. ve Yıldız, U. (2012). Eğitimde yeniden yapılanma ve kalite sürecinde elektronik seçmeli dersler, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 272-278.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi (31. Baskı), Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Özsoy, V. (2003). Görsel sanatlar eğitimi resim-iş eğitiminin tarihsel ve düşünsel temelleri, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Ulusoy, Y.Ö., Dağ, F., Fidan, D., Sahranç, Ü., İnan, B. ve Güllü, D. (2012). Student opinioins about elective courses in changing education: the example of Kocaeli University faculty of education [Elektronik Versiyonu], Journal Of Educational And Instructional Studies In The World, 2(4), 135-142.
 • Yükseköğretim Kurulu (2013). Bologna Süreci, https://bologna.yok.gov.tr/?page=yazi&i=3, erişim tarihi: 24 Mart 2013.
 • Yükseköğretim Kurulu (2011), Temel Alan Yeterlilikleri / Sanat, http://tyyc.yok.gov.tr/raporlar/21_SANAT_13_01_2011.pdf, erişim tarihi: 16 Ağustos 2017.
 • Yükseköğretim Kurulu (2010). Seçmeli Dersler (Resmî belge). http://bologna.adiyaman.edu.tr, erişim tarihi: 10 Şubat 2018.
 • Yükseköğretim Kurulu (2003). Türk Yükseköğretiminin Bugünkü Durumu [Elektronik Versiyonu]. http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30217/turk_yuksekogretim_bugunku_durumu_mart_2003.pdf/61b573f7-3675-4063-8889-dd133d74177c, erişim tarihi: 10 Nisan 2018.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Mayıs-2019
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7360-6984
Author: Evrim Çağlayan

Dates

Publication Date: May 15, 2019

Bibtex @research article { kefdergi561423, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {1303 - 1310}, doi = {10.24106/kefdergi.3075}, title = {Güzel Sanatlar Fakültesindeki Seçmeli Derslere İlişkin Öğrenci Görüşleri}, key = {cite}, author = {Çağlayan, Evrim} }
APA Çağlayan, E . (2019). Güzel Sanatlar Fakültesindeki Seçmeli Derslere İlişkin Öğrenci Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (3), 1303-1310. DOI: 10.24106/kefdergi.3075
MLA Çağlayan, E . "Güzel Sanatlar Fakültesindeki Seçmeli Derslere İlişkin Öğrenci Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 1303-1310 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/45133/561423>
Chicago Çağlayan, E . "Güzel Sanatlar Fakültesindeki Seçmeli Derslere İlişkin Öğrenci Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 1303-1310
RIS TY - JOUR T1 - Güzel Sanatlar Fakültesindeki Seçmeli Derslere İlişkin Öğrenci Görüşleri AU - Evrim Çağlayan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3075 DO - 10.24106/kefdergi.3075 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1303 EP - 1310 VL - 27 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3075 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3075 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Güzel Sanatlar Fakültesindeki Seçmeli Derslere İlişkin Öğrenci Görüşleri %A Evrim Çağlayan %T Güzel Sanatlar Fakültesindeki Seçmeli Derslere İlişkin Öğrenci Görüşleri %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 3 %R doi: 10.24106/kefdergi.3075 %U 10.24106/kefdergi.3075
ISNAD Çağlayan, Evrim . "Güzel Sanatlar Fakültesindeki Seçmeli Derslere İlişkin Öğrenci Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 3 (May 2019): 1303-1310. https://doi.org/10.24106/kefdergi.3075
AMA Çağlayan E . Güzel Sanatlar Fakültesindeki Seçmeli Derslere İlişkin Öğrenci Görüşleri. Kastamonu Education Journal. 2019; 27(3): 1303-1310.
Vancouver Çağlayan E . Güzel Sanatlar Fakültesindeki Seçmeli Derslere İlişkin Öğrenci Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(3): 1310-1303.