Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 1 - 50 2018-12-31

SİVAS MEBUSU AHMED ŞÜKRÜ BEYİN TEVŞÎH-İ KAVÂİD-İ FIKHİYYE ADLI RİSALESİ

Abdullah Kahraman [1] , Rumeysa KARADEMİR [2]

44 119

1861 yılında Silistre’de doğan Ahmed Şükrü Bey, İstanbul’da hukuk eğitimi aldıktan sonra pek çok yerde öğretmenlik ve son olarak da Sivas mebusu olarak görev yapmış biridir. Ahmed Şükrü Bey, iyi Arapça bilgisinin yanında şairliği ve hukuk alanına duyduğu ilgi ile öne çıkmaktadır. Mekteb-i Hukukta iken Mecelle mualliminden not ettiği bilgilerle fıkıh kitaplarından aldığı bilgileri kısaca yansıttığı Tevşîh-i Kavâid-i Fıkhiyye adlı çalışması, kendisinin de eserinin mukaddimesinde belirttiği üzere Mecelle’nin ilk yüz maddesinin, yeni başlayanlar için kısa ve özlü bir şerhidir. Bu özelliğiyle eseri, Mecelle şerhleri arasına girebilmiştir. Bu çalışmada Ahmed Şükrü Bey’in hayatı ve Mecelle şerhleri arasında onun Tevşîh-i Kavâid-i Fıkhiyye adlı eseri incelenecek, sonra bu eserin transkripsiyonlu ve kısmen sadeleştirilmiş tam metni verilecektir.
Kavaid, Mecelle, Ahmed Şükrü Bey, Tevşîh-i Kavâid-i Fıkhiyye
  • Beyhakî, Ahmed b. Hüseyn, es-Sünenü’l-Kübrâ, Mekke: Mektebetü Dari’l-Baz, 1994.Mustafa Baktır, “Kaide”, TDV İslâm Ansiklopedisi, (Ankara: TDV Yayınları, 2001), 24: 205-210.Ahmed Şükrü Bey, Tevşih-i Kavaid-i Külliye, İstanbul: Necm-i İstikbal Matbaası, 1327/1909.Karaman, Hayreddin, Anahatlarıyla İslam Hukuku, İstanbul: İz Yayıncılık, 2008.Kırkıl, Emin, “Sivas Mebusu Ahmed Şükrü Bey’in Meclis-i Mebusan’daki Faaliyetleri”, Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri, Sivas: 2007.Serahsî, Ebû Bekr Şemsü’l-Eimme Muhammed, el-Mebsût, thk. Halil Muhammed el-Meys, Beyrut: Daru’l-Fikr, 2000.---------------Usûl, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1993.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Abdullah Kahraman
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Rumeysa KARADEMİR
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Dates

Publication Date: December 31, 2018

Bibtex @research article { kider518190, journal = {Kocaeli İlahiyat Dergisi}, issn = {2564-677X}, address = {Kocaeli University}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {1 - 50}, doi = {}, title = {SİVAS MEBUSU AHMED ŞÜKRÜ BEYİN TEVŞÎH-İ KAVÂİD-İ FIKHİYYE ADLI RİSALESİ}, key = {cite}, author = {Kahraman, Abdullah and KARADEMİR, Rumeysa} }
APA Kahraman, A , KARADEMİR, R . (2018). SİVAS MEBUSU AHMED ŞÜKRÜ BEYİN TEVŞÎH-İ KAVÂİD-İ FIKHİYYE ADLI RİSALESİ. Kocaeli İlahiyat Dergisi, 2 (2), 1-50. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kider/issue/43243/518190
MLA Kahraman, A , KARADEMİR, R . "SİVAS MEBUSU AHMED ŞÜKRÜ BEYİN TEVŞÎH-İ KAVÂİD-İ FIKHİYYE ADLI RİSALESİ". Kocaeli İlahiyat Dergisi 2 (2018): 1-50 <http://dergipark.org.tr/kider/issue/43243/518190>
Chicago Kahraman, A , KARADEMİR, R . "SİVAS MEBUSU AHMED ŞÜKRÜ BEYİN TEVŞÎH-İ KAVÂİD-İ FIKHİYYE ADLI RİSALESİ". Kocaeli İlahiyat Dergisi 2 (2018): 1-50
RIS TY - JOUR T1 - SİVAS MEBUSU AHMED ŞÜKRÜ BEYİN TEVŞÎH-İ KAVÂİD-İ FIKHİYYE ADLI RİSALESİ AU - Abdullah Kahraman , Rumeysa KARADEMİR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kocaeli İlahiyat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 50 VL - 2 IS - 2 SN - 2564-677X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocaeli İlahiyat Dergisi SİVAS MEBUSU AHMED ŞÜKRÜ BEYİN TEVŞÎH-İ KAVÂİD-İ FIKHİYYE ADLI RİSALESİ %A Abdullah Kahraman , Rumeysa KARADEMİR %T SİVAS MEBUSU AHMED ŞÜKRÜ BEYİN TEVŞÎH-İ KAVÂİD-İ FIKHİYYE ADLI RİSALESİ %D 2018 %J Kocaeli İlahiyat Dergisi %P 2564-677X- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Kahraman, Abdullah , KARADEMİR, Rumeysa . "SİVAS MEBUSU AHMED ŞÜKRÜ BEYİN TEVŞÎH-İ KAVÂİD-İ FIKHİYYE ADLI RİSALESİ". Kocaeli İlahiyat Dergisi 2 / 2 (December 2019): 1-50.
AMA Kahraman A , KARADEMİR R . SİVAS MEBUSU AHMED ŞÜKRÜ BEYİN TEVŞÎH-İ KAVÂİD-İ FIKHİYYE ADLI RİSALESİ. Kocaeli İlahiyat Dergisi. 2018; 2(2): 1-50.
Vancouver Kahraman A , KARADEMİR R . SİVAS MEBUSU AHMED ŞÜKRÜ BEYİN TEVŞÎH-İ KAVÂİD-İ FIKHİYYE ADLI RİSALESİ. Kocaeli İlahiyat Dergisi. 2018; 2(2): 50-1.