Year 2016, Volume , Issue 2, Pages 93 - 111 2016-04-30

Geç Dönem Wittgenstein Felsefesinde Gramer Kavramı ve Dilin Otonomisi
The Concept of Grammar and Autonomy of Language in the Philosophy of Late Wittgenstein

Umut Morkoç [1]

88 464

Wittgenstein felsefesinin merkezi temasını anlam kavramı oluşturur. Tractatus Logico-Philosophicus’ta anlamı dil dışı bir gerçeklikten hareketle tanımlayan Wittgenstein, felsefesinin geç döneminde anlamı dilin kullanımıyla tanımlar. Wittgenstein’ın, “‘anlam nedir?’ sorusunun yeryüzüne inmesi” olarak tanımladığı bu geçiş temel olarak, gramer kavramına dayanmaktadır. Dilin otonomisi, bu dönüşümün önemli bir sonucudur. Bu çalışmada, Wittgenstein’ın gramer kavramı ve bu kavramın bir sonucu olarak dilin otonomisi kavrayışı açık kılınmaya çalışılacaktır. Bunun için öncelikle gramer kavramının Wittgenstein’ın geç dönem felsefesindeki işlevi belirlenecek daha sonra buradan hareketle dilin otonomisinin ne anlama geldiği açıklanacaktır.

The concept of ‘meaning’ constitutes the central theme of Wittgenstein’s philosophy. Wittgenstein, who characterizes meaning on the basis of an extralinguistic reality in Tractatus Logico-Philosophicus, in the later period of his philosophy, characterizes meaning by use. This transition, which Wittgenstein calls “bring the question ‘what is meaning’ down to earth”, rests on his concept of grammar. Autonomy of language is an important consequence of this transition. In this paper Wittgenstein’s conception of grammar and autonomy of language which results from this conception will be explicated. To this end first the role of the concept of grammar in Wittgenstein’s philosophy will be clarified and then on the basis of this what is meant by the autonomy of language will be explained.

 • Baker, G. ve Hacker P. M. S. (2009). Wittgenstein Rules, Grammar and Necessity. Wiley-Blackwell, Singapore.
 • Cavell, S. (1976). Must We Mean What We Say? Cambridge University Press, Cambridge, New York, Melbourne.
 • Cavell, S. (1979). The Claim of Reason: Wittgenstein, Skepticism, Morality and Tragedy. Oxford University Press: Oxford.
 • Foster, Michael, N. (2004). Wittgenstein on The Arbitrariness of Grammar. Princeton University Press: Princeton, Oxford.
 • Glock, H. J.(1996). A Wittgenstein Dictionary. Blackwell Publishers, Oxford.
 • Malcolm, N., Georg Henrik von Wright. (1984). Ludwig Wittgenstein: A Memoir.Oxford University Press: USA
 • Monk R. (2005). Ludwig Wittgenstein: Dahinin Görevi. Çev. Berna Kılınçer, Tülin Er. Kabalcı Yayınları: İstanbul.
 • Wittgenstein, L. (1978). Philosophical Grammar. Ed. Rush Rhess. Çev.Anthony Kenny. University of California Press: Berkeley, Los Angeles.
 • Wittgenstein, L. (1978). Remarks on the Foundations of Mathematics. Ed. G. H. Wright, R, Rhees, G.E.M. Anscombe. İng. Çev. G. E. M. Anscombe. MIT Press: Cambridge. Massachusetts, London.
 • Wittgenstein L. (1979). Wittgenstein’s Lectures: Cambridge 1932-1935. Ed. Alice Ambrose. Basil Blackwell: Oxford.
 • Wittgenstein L. (1982). Wittgenstein’s Lectures: Cambridge 1930-1932. Ed. D. Lee, University of Chicago Press: Chicago.
 • Wittgenstein L. (1989). Lectures on Foundations of Mathematics. Ed. Cora Diamond. Cornell University Press: New York.
 • Wittgenstein, L. (2004). Defterler. Ed. G. H. von Wright, G. E. M. Anscombe. Çev. Ali Utku. Birey Yayıncılık: İstanbul.
 • Wittgenstein, L. (2004). Zettel. Çev. Doğan Şahiner. Nisan Yayıncılık: İstanbul.
 • Wittgenstein, L. (2005). Tractatus Logico-Philosophicus. Çev. Oruç Aruoba. Metis Yayınları: İstanbul.
 • Wittgenstein, L. (2007). Felsefi Soruşturmalar, Çev. Haluk Barışcan. Metis Yayınları: İstanbul.
 • Wittgenstein, L. (2007). Mavi Kitap Kahverengi Kitap. Çev. Doğan Şahiner, İş Bankası Kültür Yayınları: İstanbul.
 • Wittgenstein, L. (2009). Kesinlik Üzerine + Kültür ve Değer. Çev. Doğan Şahiner. Metis Yayınları: İstanbul.
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Umut Morkoç

Bibtex @research article { kilikya356276, journal = {Kilikya Felsefe Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9327}, address = {Mersin University}, year = {2016}, volume = {}, pages = {93 - 111}, doi = {}, title = {Geç Dönem Wittgenstein Felsefesinde Gramer Kavramı ve Dilin Otonomisi}, key = {cite}, author = {Morkoç, Umut} }
APA Morkoç, U . (2016). Geç Dönem Wittgenstein Felsefesinde Gramer Kavramı ve Dilin Otonomisi. Kilikya Felsefe Dergisi, (2), 93-111. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kilikya/issue/31934/356276
MLA Morkoç, U . "Geç Dönem Wittgenstein Felsefesinde Gramer Kavramı ve Dilin Otonomisi". Kilikya Felsefe Dergisi (2016): 93-111 <http://dergipark.org.tr/kilikya/issue/31934/356276>
Chicago Morkoç, U . "Geç Dönem Wittgenstein Felsefesinde Gramer Kavramı ve Dilin Otonomisi". Kilikya Felsefe Dergisi (2016): 93-111
RIS TY - JOUR T1 - Geç Dönem Wittgenstein Felsefesinde Gramer Kavramı ve Dilin Otonomisi AU - Umut Morkoç Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kilikya Felsefe Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 111 VL - IS - 2 SN - -2148-9327 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Cilicia Journal of Philosophy Geç Dönem Wittgenstein Felsefesinde Gramer Kavramı ve Dilin Otonomisi %A Umut Morkoç %T Geç Dönem Wittgenstein Felsefesinde Gramer Kavramı ve Dilin Otonomisi %D 2016 %J Kilikya Felsefe Dergisi %P -2148-9327 %V %N 2 %R %U
ISNAD Morkoç, Umut . "Geç Dönem Wittgenstein Felsefesinde Gramer Kavramı ve Dilin Otonomisi". Kilikya Felsefe Dergisi / 2 (April 2016): 93-111.