Year 2013, Volume 5, Issue 8, Pages 50 - 61 2014-12-28

E-DIŞ TİCARET VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ

Nedret ERBOY [1]

665 1767

Dış ticaret ile ülkeler birbirleriyle rekabet eder hale gelmişlerdir. İşletmeler içinde bulundukları rekabet ortamında başarılı olabilmek için bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile birlikte dış ticaret faaliyetlerini elektronik ortam üzerinde gerçekleştirmeye başlamışlardır. İnternet ve e-ticaret sadece mevcut işletmelere fırsatlar sunmamakta, iş kurmak isteyen yeni girişimcilere de büyük fırsatlar sunmaktadır. Günümüzde küreselleşme ve bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeyle birlikte klasik ticaret anlayışında değişme meydana gelmiş ve girişimciler yoğun rekabet ortamında karar vermek zorunda kalmıştır. Bilgi teknolojilerinde yaşanan bu değişim ve gelişme girişimcileri de değişime ve gelişmeye zorlamaktadır.

Elektronik dış ticaret, e-ticaretin uluslararası alanlarda yapılmasıdır. İşletmeler, e-dış ticaretin küresel imkâna erişim vermesi, zaman ve mekân sınırlarını ortadan kaldırması, maliyetsiz oluşu en önemlisi de dünya pazarlarına rahatça girebilme, uluslararası rekabet ve kitlesel erişime olanak sağlaması sebebiyle faaliyetlerini hızla e-dış ticarete uygun hale getirmektedir. Bu çalışmada ticaretin ve girişimciliğin gelişimi ve ekonomi içerisindeki önemi e-dış ticaretin girişimcilik üzerindeki etkileri üzerinde durulmaktadır.

Elektronik Ticaret, Girişimcilik, E-Dış Ticaret
 • Aksöz, E.O., Adaçay, F.R., Kozak, R., Esen, E. ve Bakır, H. (2012). Dış Ticarette Girişimcilik, Anadolu Üniversitesi Yayını No:2480, Açıköğretim Fakültesi Yayını No:1451, 1. Baskı, Eskişehir.
 • Alam, S.S., Ali, M.Y., Fauzi, M., JanP, M. (2011). An Empirical Study Of Factors Affecting Electronic Commerce Adoption Among Smes In Malaysia, Journal of Business Economics and Management, 12-2: 375- 399.
 • Altınok, S., Sugözü, İ.H., Çetinkaya, M., (2011). Geleneksel Ticaretten Yeni Ekonomiye Elektronik Ticaretin Temel Ekonomik Etkileri, http://inet- tr.org.tr/inetconf9/bildiri/89.pdf , Erişim Tarihi:27.03.2013.
 • Bakırtaş, H. ve Tekinşen, A. (2006). E-Ticaretin Girişimcilik Üzerindeki Etkileri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:16, Sayfa:125-138.
 • Bozkurt, V. (2000). Elektronik Ticaret, Alfa Yayınları, 1. Baskı.
 • Cristina, S. (2011). The marketing entrepreneurship and the SMEs competitiveness, Journal Of Knowledge Management, Economics And Information Technology, Volume:1, Issue No:2.
 • Demiroğlu, Y. (2007). Firma Davranışı Olarak Girişimcilik, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Durukan, T. (2006). Dünden Bugüne Girişimcilik ve 21. Yüzyılda Girişimciliğin Önemi, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, ½, Aralık, Sayfa:25-37.
 • Erbaşlar, G. ve Dokur, Ş. (2012). Elektronik Ticaret E-Ticaret, Nobel Yayıncılık, Geliştirilmiş 2. Basım, İstanbul.
 • Gültekin, S. (2007). Küresel Rekabet Ortamında Türkiye’nin Dış Ticarette Verimlilik ve Rekabet Gücü, Markatek 2007, Marka Kalite ve Teknoloji Yönetimi Sempozyumu bildiriler Kitabı, 18-19 Mayıs, Gaziantep.
 • Kara, M. ve Coşkun, A. (2012). E-Dış Ticarette Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri : Gıda Sektörü Örneği, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:33, Ağustos, Sayfa:183-192.
 • Kırcova, İ. (2010) Dünyada ve Türkiye’de E-İhracat Uygulamaları, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No:2010-19.
 • Littunen, H. (2000) Entrepreneurship and the Characteristics of the Entrepreneurial Personality, International Journal of Entrepreneuria/ Behavior &Research, Volume: 6, No:6, pp:295-299.
 • Marangoz, M. (2011). Girişimciler İçin Sınırsız Ticaret: E-Ticaret, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt:6, Sayı:1, Sayfa:181-201. Marangoz, M. (2012). Girişimcilik, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Morrıson, Alison (2000). Entrepreneurship: What Triggers It?, International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, V:6, No: 2, pp.59- 71.
 • Özcan, M. (2000). Uluslararası Pazarlama, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • Robbins S. P., Bergman R., Stagg, I. ve Coulter M. (2003). Management, Third Edition, Prentice Hall, China.
 • WTO and Electronic Commerce: Issues for World Trade, A Microsoft White Paper, http://www.microsoft.com/issues/essays/1999/11-15wto-b.mspx, (Erişim Tarihi:27.03.2013). September, 1999,
 • www.bilgiyönetimi.org/cm/pages, (Erişim Tarihi: 20.03.2013)
 • www.microsoft.com, 1999, (Erişim Tarihi: 15.03.2013
Primary Language tr
Journal Section RESEARCH PAPERS
Authors

Author: Nedret ERBOY

Dates

Publication Date: December 28, 2014

Bibtex @ { kilisiibfakademik204539, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {Kilis 7 Aralik University}, year = {2014}, volume = {5}, pages = {50 - 61}, doi = {10.20990/aacd.83929}, title = {E-DIŞ TİCARET VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {ERBOY, Nedret} }
APA ERBOY, N . (2014). E-DIŞ TİCARET VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 5 (8), 50-61. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kilisiibfakademik/issue/19256/204539
MLA ERBOY, N . "E-DIŞ TİCARET VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 5 (2014): 50-61 <http://dergipark.org.tr/kilisiibfakademik/issue/19256/204539>
Chicago ERBOY, N . "E-DIŞ TİCARET VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 5 (2014): 50-61
RIS TY - JOUR T1 - E-DIŞ TİCARET VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ AU - Nedret ERBOY Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 50 EP - 61 VL - 5 IS - 8 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Academic Researches and Studies E-DIŞ TİCARET VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ %A Nedret ERBOY %T E-DIŞ TİCARET VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ %D 2014 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 5 %N 8 %R %U
ISNAD ERBOY, Nedret . "E-DIŞ TİCARET VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 5 / 8 (December 2015): 50-61.
AMA ERBOY N . E-DIŞ TİCARET VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2014; 5(8): 50-61.
Vancouver ERBOY N . E-DIŞ TİCARET VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2014; 5(8): 61-50.