Year 2018, Volume 10, Issue 19, Pages 502 - 515 2018-11-26

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE'DEKİ GENEL DURUMU

Kadir KAYA [1] , Mahmut Can ŞENEL [2] , Erdem KOÇ [3]

120 304

Sanayileşme, bir bölgede sanayi etkinliklerini ön plana çıkarmak için yapılan sosyal, ekonomik ve mühendisliğe ilişkin çalışmaların tümü olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde gelişmiş ekonomilerin aynı zamanda sanayileşmiş ülkeler olmaları, sanayileşme ile ekonomik gelişme arasında çok yakın bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Sanayi sektörü; imalat sanayi sektörü, hizmet sektörü, inşaat sektörü ve perakende ticaret sektörü gibi alt sektörlerden oluşmaktadır. Bu çalışmada, perakende ticaret sektörünün ülkemizdeki durumu analiz edilmiştir. Bu analiz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan Parekende Ticaret Endeksi değişimi incelenerek gerçekleştirilmiştir. Perakende Ticaret Endeksi; Perakende Satış Hacim Endeksi ve Perakende Ciro Endeksi’nden oluşmaktadır. Yürütülen değerlendirmeler neticesinde, Perakende Satış Hacmi Endeksi (PSHE) ve Perakende Ciro Endeksi (PCE)’nin her yıl giderek arttığı ve perakende ticaret sektörünün her yıl yaklaşık  %10-15 büyüdüğü sonucuna varılmıştır.

Perakende Ticaret Sektörü, Perakende Satış Hacmi Endeksi, Perakende Ciro Endeksi
 • ANONIM (2018), “Perakendecilik nedir”, http://enm.blogcu.com/perakendecilik-nedir/2591361, Erişim Tarihi:22.02.2018.
 • ANONİM (2016), “Cari fiyat nedir”, www.nedir.com/cari-fiyat, Erişim Tarihi: 19.12.2016 (231).
 • KOÇ, E., ŞENEL, M. C. ve KAYA, K. (2018). “Dünyada ve Türkiye’de Sanayileşme I-Strateji ve Temel Sanayileşme Sorunları”, Mühendis ve Makina Dergisi, 59(690): 1-26.
 • KOÇ, E., KAYA, K. ve ŞENEL, M. C. (2017d). “Türkiye’de İnşaat Sanayi Sektörü Gelişimi-Temel İnşaat Sanayi Göstergeleri”, Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(2): 643-660.
 • KOÇ, E., ŞENEL, M. C. ve KAYA, K. (2017c). “Türkiye’de Ekonomik Göstergeler-İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”, Mühendis ve Makine Dergisi, 58(689): 1-22.
 • KOÇ, E., KAYA, K. ve Şenel, M. C. (2017b) “Türkiye’de Sanayi Sektörü ve Temel Sanayi Göstergeleri-Ekonomik Güven Endeksi”, Mühendis ve Makine Dergisi, 58(688): 15-37.
 • KOÇ, E., KAYA, K. ve Şenel, M. C. (2017a). “Dünyada ve Türkiye’de Ekonomik Göstergeler-İş Yapma/İş Kurma Kolaylığı Endeksi”, Mühendis ve Makine Dergisi, 58(685): 17-42.
 • KOÇ, E., Kaya, K. ve Şenel, M. C. (2016). “Türkiye’de Sanayi Sektörü ve Temel Sanayi Göstergeleri-Sanayi Üretim Endeksi”, Mühendis ve Makine Dergisi, 57(682): 42-53.
 • TÜİK (2017), “Perakende Satış Endeksleri”, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27856, Erişim Tarihi 10.02.2018.
 • TÜİK (2016a), “Perakende Ticaret Hacim Endeksi”, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1098, Erişim Tarihi: 14.12.2016.
 • TÜİK (2016b), “Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Perakende Ticaret Endeksleri”, http://www.tuik.gov.tr/indir/m_t_metaveri/pte_mv.pdf, Erişim Tarihi: 20.11.2016.
 • TÜİK (2016c), “Perakende Satış Hacim Endeksi, Nisan 2016”, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21772, Erişim Tarihi: 16.08.2016.
 • TÜİK (2016d), “Perakende Satış Hacmi Endeksi, Mayıs 2016”, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21773, Erişim Tarihi: 24.07.2016.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section RESEARCH PAPERS
Authors

Orcid: 0000-0003-4273-6684
Author: Kadir KAYA
Institution: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7897-1366
Author: Mahmut Can ŞENEL (Primary Author)
Institution: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4892-7705
Author: Erdem KOÇ
Institution: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 26, 2018

Bibtex @research article { kilisiibfakademik398182, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {Kilis 7 Aralik University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {502 - 515}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.398182}, title = {PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE'DEKİ GENEL DURUMU}, key = {cite}, author = {KAYA, Kadir and ŞENEL, Mahmut Can and KOÇ, Erdem} }
APA KAYA, K , ŞENEL, M , KOÇ, E . (2018). PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE'DEKİ GENEL DURUMU. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 10 (19), 502-515. DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.398182
MLA KAYA, K , ŞENEL, M , KOÇ, E . "PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE'DEKİ GENEL DURUMU". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (2018): 502-515 <http://dergipark.org.tr/kilisiibfakademik/issue/40595/398182>
Chicago KAYA, K , ŞENEL, M , KOÇ, E . "PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE'DEKİ GENEL DURUMU". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (2018): 502-515
RIS TY - JOUR T1 - PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE'DEKİ GENEL DURUMU AU - Kadir KAYA , Mahmut Can ŞENEL , Erdem KOÇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.398182 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.398182 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 502 EP - 515 VL - 10 IS - 19 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.398182 UR - https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.398182 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Academic Researches and Studies PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE'DEKİ GENEL DURUMU %A Kadir KAYA , Mahmut Can ŞENEL , Erdem KOÇ %T PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE'DEKİ GENEL DURUMU %D 2018 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 10 %N 19 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.398182 %U 10.20990/kilisiibfakademik.398182
ISNAD KAYA, Kadir , ŞENEL, Mahmut Can , KOÇ, Erdem . "PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE'DEKİ GENEL DURUMU". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 / 19 (November 2018): 502-515. https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.398182
AMA KAYA K , ŞENEL M , KOÇ E . PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE'DEKİ GENEL DURUMU. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2018; 10(19): 502-515.
Vancouver KAYA K , ŞENEL M , KOÇ E . PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE'DEKİ GENEL DURUMU. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2018; 10(19): 515-502.