Year 2018, Volume 10, Issue 19, Pages 396 - 404 2018-11-26

ALTIN, PETROL, DÖVİZ KURU, FAİZ VE KORKU ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Hakan ÖNER [1]

87 228

Bu çalışmanın amacı, altın, petrol, döviz kuru, faiz ve korku endeksi olarak anılan volatilite endeksi (VIX) arasındaki nedensellik ilişkilerinin incelenmesidir. Bu amaçla çalışmada, altın fiyatları, Amerikan ham petrol (WTI) fiyatları, EUR/USD paritesi, Amerikan hazine 10 yıllık gösterge tahvil faiz oranları ve VIX endeksi değişkenlerine ait 02 Ocak 2008 – 10 Mayıs 2017 dönemi işgünü verileri kullanılmıştır. Ekonometrik analizde, Genişletilmiş Dickey Fuller birim kök testi ile Granger nedensellik testi uygulanmış ve değişkenler arasındaki ilişki yorumlanmıştır. Analiz sonuçlarına göre; altından petrole, altından EUR/USD paritesine ve altından Amerikan hazine 10 yıllık gösterge tahvil faiz oranlarına tek yönlü nedensellik, Amerikan hazine 10 yıllık gösterge tahvil faiz oranları ile VIX endeksi arasında ve EUR/USD paritesi ile VIX endeksi arasında ise çift yönlü nedensellik ilişkisine rastlanmıştır. 

Altın, Petrol, Döviz Kuru, Amerikan Hazinesi Gösterge Tahvil Faiz Oranları, VIX Volatilite Endeksi
 • AKTAŞ, M. ve AKDAĞ, S. (2013). "Türkiye’de Ekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Fiyatları ile İlişkilerinin Araştırılması", International Journal Social Science Research, 2 (2), 50-67.
 • BASHER, S. A. ve SADORSKY, P. (2016). “Hedging Emerging Market Stock Prices with Oil, Gold, VIX, and Bonds: A Comparison Between DCC, ADCC and GO-GARCH”, Energy Economics, 54, 235-247.
 • BROOKS, C. (2002). Introductory Econometrics for Finance, Cambridge, Cambridge University Press.DEE, J., Lİ, L. ve ZHENG, Z. (2013). “Is Gold a Hedge or Safe Haven? Evidence from Inflation and Stock Market”, International Journal of Development and Sustainability, 2 (1), 12-27.
 • DİAZ, E. M., MOLERO, J. C. ve DE GRACİA, F. P. (2016). “Oil Price Volatility and Stock Returns in the G7 Economies”, Energy Economics, 54, 417-430.
 • FOUNTAİN, R. L., HERMAN JR. J.R. ve RUSVOLD D. L. (2008). “An Application of Kendall Distributions and Alternative Dependence Measures: SPX vs. VIX”, Insurance: Mathematics and Economics, 42, 469–472.
 • GÖZGÖR, G. ve KABLAMACİ, B. (2014). "The Linkage Between Oil and Agricultural Commodity Prices in the Light of the Perceived Global Risk", Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomica, 60, 332-342.
 • GUJARATİ, D. N. (2005). Temel Ekonometri, (Çev.) ŞENESEN Ü. ve ŞENESEN G. G., 3. bs., İstanbul, Literatür Yayıncılık.
 • JİANG, G. J. ve TİAN Y. S. (2007). “Extracting Model-Free Volatility from Option Prices: An Examination of the VIX Index”, Journal of Derivatives, 14, 1–26.
 • MACKİNNON, J. G. (1996). “Numerical Distribution Functions for Unit Root and Cointegration Tests”, Journal of Applied Econometrics, 11 (6), 601-618.
 • ÖNCÜ, M.A., ÇÖMLEKÇİ, I., YAZGAN, H.I. ve BAR, M. (2015). “Yatırım Araçları Arasındaki Eşbütünleşme (BİST 100, Altın, Reel Döviz Kuru”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 43-57.
 • PRADHAN, R. P., ARVİN, M. B., ve GHOSHRAY, A. (2015). “The Dynamics of Economic Growth, Oil Prices, Stock Market Depth, and Other Macroeconomic Variables: Evidence from the G-20 Countries”, International Review of Financial Analysis, 39, 84-95.
 • POYRAZ, E. ve DİDİN, S. (2008). “Altın Fiyatlarındaki Değişimin Döviz Kuru, Döviz Rezervi ve Petrol Fiyatlarından Etkilenme Derecelerinin Çoklu Faktör Modeli İle Değerlendirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13, 93-104.
 • SEVÜKTEKİN, MUSTAFA ve NARGELEÇEKER, M. (2010). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi, Geliştirilmiş 3. Baskı, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
 • ŞENTÜRK, M. ve AKBAŞ, Y. E. (2012). “Finansal Aktif Fiyatları ve Borsa Getirisi İlişkisi: Türkiye Örneği Üzerine Bir Uygulama”. Finansal Araştırmalar Dergisi. 3(6), 41-53.
 • TULLY, E. ve LUCEY, B. M., (2007). “A Power GARCH Examination of the Gold Market”, Research in International Business and Finance, 21, 316-325.
 • WHALEY, R.E. (2000). “The investor fear gauge”, Journal of Portfolio Management, 26, 12-17.YAPRAKLI, S ve KAPLAN, F. (2018). “Petrol Fiyatlarının Altın Fiyatları Üzerindeki Doğrudan ve Dolaylı Etkileri: Ekonometrik Bir Araştırma”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 10 (1), 50-69.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section RESEARCH PAPERS
Authors

Orcid: 0000-0001-9595-1498
Author: Hakan ÖNER (Primary Author)
Institution: NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 26, 2018

Bibtex @research article { kilisiibfakademik411115, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {Kilis 7 Aralik University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {396 - 404}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.411115}, title = {ALTIN, PETROL, DÖVİZ KURU, FAİZ VE KORKU ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {ÖNER, Hakan} }
APA ÖNER, H . (2018). ALTIN, PETROL, DÖVİZ KURU, FAİZ VE KORKU ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 10 (19), 396-404. DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.411115
MLA ÖNER, H . "ALTIN, PETROL, DÖVİZ KURU, FAİZ VE KORKU ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (2018): 396-404 <http://dergipark.org.tr/kilisiibfakademik/issue/40595/411115>
Chicago ÖNER, H . "ALTIN, PETROL, DÖVİZ KURU, FAİZ VE KORKU ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (2018): 396-404
RIS TY - JOUR T1 - ALTIN, PETROL, DÖVİZ KURU, FAİZ VE KORKU ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA AU - Hakan ÖNER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.411115 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.411115 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 396 EP - 404 VL - 10 IS - 19 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.411115 UR - https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.411115 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Academic Researches and Studies ALTIN, PETROL, DÖVİZ KURU, FAİZ VE KORKU ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA %A Hakan ÖNER %T ALTIN, PETROL, DÖVİZ KURU, FAİZ VE KORKU ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA %D 2018 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 10 %N 19 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.411115 %U 10.20990/kilisiibfakademik.411115
ISNAD ÖNER, Hakan . "ALTIN, PETROL, DÖVİZ KURU, FAİZ VE KORKU ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 / 19 (November 2018): 396-404. https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.411115
AMA ÖNER H . ALTIN, PETROL, DÖVİZ KURU, FAİZ VE KORKU ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2018; 10(19): 396-404.
Vancouver ÖNER H . ALTIN, PETROL, DÖVİZ KURU, FAİZ VE KORKU ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2018; 10(19): 404-396.