Year 2018, Volume 10, Issue 19, Pages 474 - 488 2018-11-26

TÜKETİCİ MAHREMİYETİNİN KORUNMASI: SORUMLULAR VE YÖNTEMLER ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Ali Emre AYDIN [1] , Mehmet MARANGOZ [2]

60 179

Bu çalışmanın amacı tüketici mahremiyetinin korunması konusunda hangi aktörlerin sorumlu görüldüğü ve ne tür stratejilerin kullanılabileceğini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda nitel yöntemlerden faydalanılmıştır. Tüketici mahremiyeti konusunda yapılan çalışmalar literatür taraması ile belirlenmiş, araştırmanın amacı dikkate alınarak düzenlenen kriterler kapsamında analize dahil edilecek çalışmalara karar verilmiştir. Bu bağlamda tüketici mahremiyeti konusunda yapılmış olan 32 adet çalışmanın ilgili bölümleri içerik analizi ile incelenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre tüketici mahremiyetinin korunmasında en büyük sorumluluğun işletmelere düştüğüne dair yaygın bir görüş mevcuttur. İşletmelerin yanısıra devletten ailelere kadar çok çeşitli aktörlerün sorumlu görüldüğü ortaya çıkmıştır. Tüketici mahremiyetinin korunmasında uygulanabilecek stratejilerde ise işletmelerin geliştirecekleri standartlar, devlet tarafından düzenlenecek yasal yollar ve ilgili kurumların gerçekleştireceği tüketici eğitimleri gibi alternatiflerin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tüketici mahremiyeti konusu ile ilgili tüm aktörlerin, mahremiyetin korunması konusunda sorumluluk alması bu ekosistem içerisindeki tüm taraflar için süreçlerin daha sorunsuz işlemesi açısından son derece önemlidir.    

Tüketici mahremiyeti, Kişisel veri, Koruma, İçerik analizi
 • AYDIN, A. E. (2018). Gözetim Toplumunda Tüketici: Tüketici Mahremiyeti Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • BERENDT, B., GUNTHER, O. ve SPIEKERMANN, S. (2005). “Privacy in E-Commerce: Stated Preferences vs. Actual Behavior”, Communications of the ACM, 48 (4): 101-106.
 • BHASIN, L. M. (2016). “Challenge of Guarding Online Privacy: Role of Privacy Seals, Government Regulaitons an Technological Solutions”, Social’no-ekonomicni Problemi i Derzava, 15 (2): 85-104.
 • BOZACI, İ. (2015). Müşterilerin Gizlilik Davranışları ile İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4, (3), 612-633.
 • BROWN, M. ve MUCHIRA, R. (2004). “Investigating the Relationship Between Internet Privacy Concerns and Online Purchase Behavior”, Journal of Electronic Conmmerce Research, 5 (1): 62-70.
 • BROWN, M., MUCHIRA, R., GOTTLIEB, U. (2005). “Privacy Concerns and Pruchase of Travel Product Online”, Information and Communication Technologies in Tourism Proceedings of the Internation Conference in Innsbruck, Avusturya.
 • CASTANEDA, A. J. ve MONTORO, J. F. (2007). “The Effect of Internet General Privacy Concern on Customer Behavior”, Electronic Commerce Research, 7 (2): 117-141.
 • CRESWELL, W. J. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri, (Çev. Ed.) BÜTÜN, M. ve DEMİR, S. Ş., 3. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • CULNAN, J. M. (1993). “‘How Did They Get My Name?’: An Exploratory Investigation of Consumer Attitudes toward Secondary Information Use”, MIS Quarterly, 17 (3): 341-363.
 • CULNAN, J. M. ve ARMSTRONG, K. P. (1999). “Information Privacy Concerns, Procedural Fairness, and Impersonal Trust: An Empirical Investigation”, Organization Science, 10 (1): 104-115.
 • DINEV, T. ve HART, P. (2006). “An Extended Privacy Calculus Model for E-Commerce Transactions”, Information Systems Research, 17 (1): 61-80.
 • DINEV, T., XU, H., SMITH, H. J., HART, P. (2013). “Information Privacy and Correlates: An Empirical Attempt to Bridge and Distinguish Privacy-Related Concepts”, European Journal of Information Systems, 22: 295-316.
 • DOBOSZ, B., GREEN, K. ve SISLER, G. (2006). “Behavioral Marketing: Security and Privacy Issues”, Journal of Information Privacy and Security, 2 (4): 45-59.
 • EASTLICK, A. M., LOTZ, L. S., WARRINGTON, P. (2006). “Understanding Online B-to-C Relationships: An Integrated Model of Privacy Concerns, Trust, and Commitment”, Journal of Business Research, 59: 877-886.
 • GEORGE, F. J. (2004). “The Theory of Planned Behavior and Internet Purchasing”, Internet Research, 14 (3): 198-212.
 • GOODWIN, C. (1991). “Privacy: Recognition of a Consumer Right”, Journal of Public Policy & Marketing, 10 (1): 149-166.
 • JONES, G. M. (1991). “Privacy: A Significant Marketing Issue for the 1990s”, Journal of Public Policy & Marketing, 10 (1): 133-148.
 • KANSAL, P. (2014). “Online Privacy Concerns and Consumer Reactions: Insights for Future Strategies”, Journal of Indian Business Research, 6 (3): 190-212.
 • KANTARCI, Ö., ÖZALP, M., SEZGİNSOY, C., ÖZAŞKINLI, O., CAVLAK, C. (2017). “Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: E-Ticaret”, TÜSİAD Yayın No: TÜSİAD-T/2017, 04-587.
 • KING, J. N. ve RAJA, V. T. (2012). “Protecting The Privacy and Security of Sensitive Customer Data in The Cloud”, Computer Law & Security Review, 28: 308-319.
 • KRIPPENDORFF, K. (2004). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology, Second Edition, Sage Publications, Londra.
 • KRAVETS, O. (2017). “On Technology, Magic and Changing the World”, Journal of Macromarketing, 37 (3): 331-333.
 • LI, H., SARATHY, R., XU, H. (2010). “Understanding Situational Online Information Disclosure as a Privacy Calculus”, Journal of Computer Information Systems, 51 (1): 62-71.
 • LI, Y. (2011). “Empirical Studies on Online Information Privacy Concerns: Literature Review and an Integrative Framework”, Communications of the Association for Information Systems, 28: 453-496.
 • LWIN, M., WIRTZ, J., WILLIAMS, D. J. (2007). “Consumer Online Privacy Concerns and Responses: A Power-Responsibility Equilibrium Perspective”, Journal of the Academy of Marketing Science, 35: 572-585.
 • MEINERT, B. D., PETERSON, K. D., CRISWELL, R. J., CROSSLAND, D. M. (2006). “Privacy Policy Statements and Consumer Willingness to Provide Personal Information”, Journal of Electronic Commerce in Organizations, 4 (1): 1-17.
 • MILES, B. M. ve HUBERMAN, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis, Second Edition, Sage Publications, Londra.
 • MILNE, R. G., LABRECQUE, L., CROMER, C. (2009). “Toward an Understanding of the Online Consumers’s Risky Behavior and Protection Practices”, Journal of Consumer Affairs, 43 (3): 449-473.
 • MILNE, R. G. (2015). Digital Privacy in the Marketplace: Perspectives on the Information Exchange, Business Expert Press, New York.
 • MIYAZAKI, D. A. ve FERNANDEZ, A. (2001). “Consumer Perceptions of Privacy and Security Risks for Online Shopping”, The Journal of Consumer Affairs, 35 (1): 27-44.
 • MOSCARDELLI, M. D. ve DIVINE, R., (2007). “Adolescents' Concern for Privacy When Using the Internet: An Empirical Analysis of Predictors and Relationships with Privacy-Protecting Behaviors”, Family and Consumer Sciences Research Journal, 35 (3): 232-252.
 • NORBERG, A. P., HORNE, R. D., HORNE, A. D. (2007). “The Privacy Paradox: Personal Information Disclosure Intentions versus Behaviors”, The Journal of Consumer Affairs, 41 (1): 100-126.
 • PHELPS, J., NOVAK, G., FERRELL, E. (2000). “Privacy Concerns and Consumer Willingness to Provide Personal Information”, Journal of Public Policy & Marketing, 19 (1): 24-41.
 • PHELPS, J., D'SOUZA, G., NOWAK, G. (2001). “Antecedents and Consequences of Consumer Privacy Concerns: An Empirical Investigation”, Journal of Interactive Marketing, 15(4): 2-17.
 • ROHM, J. A. ve MILNE, R. G. (2004). “Just What The Doctor Ordered: The Role of Information Sensitivity and Trust in Reducing Medical Information Privacy Concern”, Journal of Business Research, 57 (9): 1000-1011.
 • SHEEHAN, B., K. ve HOY, G. M. (1999). “Flaming, Complaining, Abstaining: How Online Users Respond to Privacy”, Journal of Advertising, 28 (3): 37-51.
 • SHEEHAN, B., K. (2002). “Toward a Typology of Internet Users and Online Privacy Concerns”, The Information Society, 18 (1): 21-32.
 • SON, J. ve KIM, S. S. (2008). “Internet Users’ Information Privacy Protective Responses: A Taxonomy and a Nomological Model”, MIS Quarterly, 32 (3): 503-529.
 • TAYLOR, F. J., FERGUSON, J. ELLEN, S. P. (2015). “From Trait to State: Understanding Privacy Concerns”, Journal of Consumer Marketing, 32 (2): 99-112.
 • TSAI, Y. J., EGELMAN, S., CRANOR, L., ACQUISTI, A. (2011). “The Effect of Online Privacy Information on Purchasing Behavior: An Experimental Study”, Information Systems Research, 22 (2): 254-268.
 • UZKURT, C. ve TORLAK, Ö. (2005). “Müşteri Mahremiyeti ve Müşterilerin Mahremiyet İlgisini Ölçmeye Yönelik Bir Uygulama”, Yönetim, 16 (51): 13-24.
 • VAN SLYKE, C., SHIM, T. J., JOHNSON, R., JIANG, J. (2006). “Concern for Information Privacy and Online Consumer Purchasing”, Journal of the Association for Information Systems, 7 (6): 415-444.
 • WIRTZ, J., LWIN, O. M., WILLIAMS, D. J. (2007). “Causes and Consequences of Consumer Online Privacy Concern”, International Journal of Service Industry Management, 18 (4): 326-348.
 • WU, K., HUANG, Y. S., YEN, C. D., POPOVA, I. (2012). “The Effect of Online Privacy Policy on Consumer Privacy Concern and Trust”, Computers in Human Behavior, 28: 889-897. XU, Y., TAN, B., HUI, K. (2003). “Consumer Trust and Online Information Privacy”, International Conference on Information Systems Proceedings, ABD.
 • YAPRAKLI, Ş. T. ve ÜNALAN, M. (2017). “Consumer Privacy in the Era of Big Data: A Survey of Smartphone Users’ Concerns”, 2nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, 12-14 Mayıs, İstanbul.
 • YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 9. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • YOUN, S. (2005). “Teenagers' Perceptions of Online Privacy and Coping Behaviors: A Risk-Benefit Appraisal Approach”, Journal of Broadcasting & Electronic Media, 49 (1): 86-110.
 • YOUN, S. (2009). “Determinants of Online Privacy Concern and Its Influence on Privacy Protection Behaviors Among Young Adolescents”, The Journal of Consumer Affairs, 43 (3): 389-418.
 • http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-43481171 (Erişim: 25.03.2018).
 • https://www.ntv.com.tr/teknoloji/facebookun-kurucusu-zuckerbergden-tam-sayfa-ozur-mesaji,MYuDGIuaMEq21gk5lTZDkA (Erişim: 25.03.2018).
Primary Language tr
Journal Section RESEARCH PAPERS
Authors

Orcid: 0000-0002-2340-8469
Author: Ali Emre AYDIN (Primary Author)
Institution: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1589-2940
Author: Mehmet MARANGOZ
Institution: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 26, 2018

Bibtex @research article { kilisiibfakademik438456, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {Kilis 7 Aralik University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {474 - 488}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.438456}, title = {TÜKETİCİ MAHREMİYETİNİN KORUNMASI: SORUMLULAR VE YÖNTEMLER ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {AYDIN, Ali Emre and MARANGOZ, Mehmet} }
APA AYDIN, A , MARANGOZ, M . (2018). TÜKETİCİ MAHREMİYETİNİN KORUNMASI: SORUMLULAR VE YÖNTEMLER ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 10 (19), 474-488. DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.438456
MLA AYDIN, A , MARANGOZ, M . "TÜKETİCİ MAHREMİYETİNİN KORUNMASI: SORUMLULAR VE YÖNTEMLER ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (2018): 474-488 <http://dergipark.org.tr/kilisiibfakademik/issue/40595/438456>
Chicago AYDIN, A , MARANGOZ, M . "TÜKETİCİ MAHREMİYETİNİN KORUNMASI: SORUMLULAR VE YÖNTEMLER ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (2018): 474-488
RIS TY - JOUR T1 - TÜKETİCİ MAHREMİYETİNİN KORUNMASI: SORUMLULAR VE YÖNTEMLER ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA AU - Ali Emre AYDIN , Mehmet MARANGOZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.438456 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.438456 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 474 EP - 488 VL - 10 IS - 19 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.438456 UR - https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.438456 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Academic Researches and Studies TÜKETİCİ MAHREMİYETİNİN KORUNMASI: SORUMLULAR VE YÖNTEMLER ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA %A Ali Emre AYDIN , Mehmet MARANGOZ %T TÜKETİCİ MAHREMİYETİNİN KORUNMASI: SORUMLULAR VE YÖNTEMLER ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 10 %N 19 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.438456 %U 10.20990/kilisiibfakademik.438456
ISNAD AYDIN, Ali Emre , MARANGOZ, Mehmet . "TÜKETİCİ MAHREMİYETİNİN KORUNMASI: SORUMLULAR VE YÖNTEMLER ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 / 19 (November 2018): 474-488. https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.438456
AMA AYDIN A , MARANGOZ M . TÜKETİCİ MAHREMİYETİNİN KORUNMASI: SORUMLULAR VE YÖNTEMLER ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2018; 10(19): 474-488.
Vancouver AYDIN A , MARANGOZ M . TÜKETİCİ MAHREMİYETİNİN KORUNMASI: SORUMLULAR VE YÖNTEMLER ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2018; 10(19): 488-474.