Year 2019, Volume 11, Issue 20, Pages 172 - 179 2019-05-29

KISALTILMIŞ İŞ-AİLE ZENGİNLEŞMESİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Tahsin Akçakanat [1] , Hasan Hüseyin Uzunbacak [2]

14 34

Bu araştırmanın amacı “Kısaltılmış İş-Aile Zenginleşmesi Ölçeği’ni (Kacmar vd., 2014) Türkçeye uyarlamak ve geçerlik, güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırmanın örneklemi, Antalya ilinde turizm sektöründe görev yapan 295 beyaz yakalı çalışandan oluşmaktadır. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın %77,234’ünü açıklayan, 6 madde ve 2 alt boyuttan oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Bu alt boyutlar İş-Aile Zenginleşmesi ve Aile-İş Zenginleşmesi olarak isimlendirilmiştir. Ölçeğin faktör yükleri .79 ile .91 arasında değişmektedir. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, modelin mükemmel seviyede uyum verdiğini göstermiştir (X2= 18,87, sd= 8, RMSEA= .068, NFI= .98, NNFI= .98, CFI= .99, IFI= .99, RFI= .97, GFI= .98 ve AGFI= .95). İç tutarlık güvenirlik katsayıları İş-Aile Zenginleşmesi için .88, Aile-İş Zenginleşmesi için .81, olarak hesaplanmıştır. Madde analizi sonucunda alt ölçeklerin düzeltilmiş madde-toplam puan korelasyonlarının .63 ile .83 arasında değiştiği görülmüştür. Bu bulgulara dayanarak, “Kısaltılmış İş-Aile Zenginleşmesi Ölçeği” örgütsel davranış alanında kullanılabilecek, Türk kültürüne uygun, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

Kısaltılmış İş-Aile Zenginleşmesi Ölçeği, Geçerlilik, Güvenirlik
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2003). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (3. Baskı), Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
 • CARLSON, D. S., KACMAR, K. M., WAYNE, J. H. ve GRZYWACZ, J. G. (2006). “Measuring The Positive Side of The Work–Family Interface: Development and Validation of a Work–Family Enrichment Scale”, Journal of Vocational Behavior, 68(1): 131-164.
 • GREENHAUS, J. H. ve POWELL, G. N. (2006). “When Work and Family Are Allies: A Theory of Work-Family Enrichment”, Academy of Management Review, 31(1): 72-92.
 • HU, L. T. ve BENTLER, P. M. (1999). Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance Structure Analysis: Conventional Criteria Versus New Alternatives, Structural Equation Modeling: a Multidisciplinary Journal, 6(1): 1-55.
 • JÖRESKOG, K. G. ve SÖRBOM, D. (1993). LISREL 8: Structural Equation Modeling with The SIMPLIS Command Language, Scientific Software International, Chicago, IL.
 • KACMAR, K. M., CRAWFORD, W. S., CARLSON, D. S., FERGUSON, M. ve WHITTEN, D. (2014). “A Short and Valid Measure of Work-Family Enrichment”, Journal of Occupational Health Psychology, 19(1): 32-45.
 • KLINE, P. (1994). An Easy Guide to Factor Analysis, Routledge, New York.
 • LAPIERRE, L. M., LI, Y., KWAN, H. K., GREENHAUS, J. H., DIRENZO, M. S. ve SHAO, P. (2018). “A Meta‐Analysis of The Antecedents of Work–Family Enrichment”, Journal of Organizational Behavior, 39(4): 385-401.
 • McNALL, L. A., MASUDA, A. D. ve NICKLIN, J. M. (2009). Flexible Work Arrangements, Job Satisfaction, and Turnover Intentions: The Mediating Role of Work-To-Family Enrichment, The Journal of Psychology, 144(1): 61-81.
 • MCNALL, L. A., NICKLIN, J. M. ve MASUDA, A. D. (2010). “A Meta-Analytic Review of The Consequences Associated with Work–Family Enrichment”, Journal of Business and Psychology, 25(3): 381-396.
 • NUNNALLY, J. C. (1978), Psychometric Theory (2. Baskı), McGraw-Hill, New York.
 • SIU, O. L., LU, J. F., BROUGH, P., LU, C. Q., BAKKER, A. B., KALLIATH, T. ... ve KAN, S. (2010). “Role Resources and Work–Family Enrichment: The Role of Work Engagement”, Journal of Vocational Behavior, 77(3): 470-480.
 • ŞİMŞEK, Ö. F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş Temel İlkeler ve Lisrel Uygulamaları, Ekinoks Eğitim Yayıncılık, Ankara.
 • ZHANG, Y., XU, S., JIN, J. ve FORD, M. T. (2018). “The Within and Cross Domain Effects of Work-Family Enrichment: A Meta-Analysis”, Journal of Vocational Behavior, 104: 210-227.
Primary Language tr
Subjects Business Finance
Journal Section RESEARCH PAPERS
Authors

Orcid: 0000-0001-9414-6868
Author: Tahsin Akçakanat (Primary Author)
Institution: Süleyman Demirel Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3297-1659
Author: Hasan Hüseyin Uzunbacak
Institution: Süleyman Demirel Üniversitesi
Country: Turkey


Bibtex @research article { kilisiibfakademik456614, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {Kilis 7 Aralik University}, year = {2019}, volume = {11}, pages = {172 - 179}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.456614}, title = {KISALTILMIŞ İŞ-AİLE ZENGİNLEŞMESİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Akçakanat, Tahsin and Uzunbacak, Hasan Hüseyin} }
APA Akçakanat, T , Uzunbacak, H . (2019). KISALTILMIŞ İŞ-AİLE ZENGİNLEŞMESİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 11 (20), 172-179. DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.456614
MLA Akçakanat, T , Uzunbacak, H . "KISALTILMIŞ İŞ-AİLE ZENGİNLEŞMESİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 11 (2019): 172-179 <http://dergipark.org.tr/kilisiibfakademik/issue/45504/456614>
Chicago Akçakanat, T , Uzunbacak, H . "KISALTILMIŞ İŞ-AİLE ZENGİNLEŞMESİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 11 (2019): 172-179
RIS TY - JOUR T1 - KISALTILMIŞ İŞ-AİLE ZENGİNLEŞMESİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI AU - Tahsin Akçakanat , Hasan Hüseyin Uzunbacak Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.456614 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.456614 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 172 EP - 179 VL - 11 IS - 20 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.456614 UR - https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.456614 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Academic Researches and Studies KISALTILMIŞ İŞ-AİLE ZENGİNLEŞMESİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %A Tahsin Akçakanat , Hasan Hüseyin Uzunbacak %T KISALTILMIŞ İŞ-AİLE ZENGİNLEŞMESİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %D 2019 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 11 %N 20 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.456614 %U 10.20990/kilisiibfakademik.456614
ISNAD Akçakanat, Tahsin , Uzunbacak, Hasan Hüseyin . "KISALTILMIŞ İŞ-AİLE ZENGİNLEŞMESİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 11 / 20 (May 2019): 172-179. https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.456614