Aim

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (KMUSEKAD), sosyal bilimler alanına katkıda bulunmayı amaçlayan araştırmaya dayalı özgün ve güncel makalelerin yayımlandığı, kar amacı gütmeyen, bilimsel ve hakemli bir dergidir.

Scope

KMUSEKAD, Hakem süreci, karşılıklı bilinmezlik ilkesi “çift-kör (double-blind)” sistemiyle işleyen, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez elektronik olarak yayımlanmaktadır.

İktisat, işletme, maliye, çalışma ekonomisi, ekonometri, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, davranış bilimleri, pazarlama, sosyal hizmetler, uluslararası ticaret, lojistik, sosyoloji, felsefe ve benzeri alanları kapsamaktadır.

Dergi Türkçe veya İngilizce olarak yazılmış teorik ve ampirik çalışmaları ve örnek olay çalışmalarını değerlendirmeye almaktadır. Ayrıca, derleme makaleler ve teknik raporlar yayınlanmaktadır.

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar amaç, kapsam, içerik, yöntem, yazım kurallarına uygunluk açılarından sorumlu editör tarafından incelenir. Dergiye gönderilen çalışmalar Yayın Kurulu kararıyla en az iki hakemin değerlendirilmesine sunulur. Yayın Kurulu gerekli gördüğü durumlarda çalışmayı ikiden fazla hakeme inceletebilir. Hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin kararı doğrultusunda yazının yayımlanıp yayımlanmamasına karar verilir. Hakem raporları gizlidir. 

 Yayınlanacak çalışma ile ilgili nihai karar hakem çoğunluğunun görüşü de dikkate alınarak Yayın Kurulu tarafından verilir. Dergi, gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak haklarına sahiptir. Yayımlanan yazıların bilimsel ve yasal açıdan sorumluluğu yazarlarına aittir. Gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez. Yayımlanmış yazıların her türlü hakkı KMUSEKAD’a aittir. Yayımlanmış yazılar için telif ücreti ödenmez. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. Gönderilen çalışmaların daha önceden başka bir yerde yayınlanmamış olması veya yayınlanmak üzere başka bir dergi tarafından değerlendirilme aşamasında olmaması gerekmektedir.