Year 2018, Volume 20, Issue 35, Pages 12 - 20 2018-12-28

Olimpiyat Oyunları Tanıtım Filmlerinde Aday Şehir İmajı (2016, 2020, 2024, 2028 Olimpiyat Oyunları )

Yusuf Yurdigül [1] , Niyazi Ayhan [2]

39 104

1896 yılından beri süregelen olimpiyat oyunları dört yılda bir kere düzenlenmektedir. Dünyanın dört bir tarafından sporcular bir araya gelerek değişik spor dallarında mücadele etmektedir. Bu oyunların ev sahipliğini yapmak için ülkeler aday şehirlerini göstermektedir.              İletişim teknolojilerinin gelişimi ile birlikte iletişim araçları tanıtım amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmak isteyen aday ülkeler de tanıtım filmlerine önem vermiş, kendi şehir ve kültürlerini tanıtıcı filmler çekmeye başlamışlardır.

Çalışma, olimpiyat oyunlarına sunum hazırlayan aday ülkelerin tanıtım filmlerinde kullandıkları stratejilere odaklanmaktadır. Bu amaçla şehir imajı, şehir sunum stratejileri, tanıtım filmi ve olimpiyat oyunları gibi kavramlar doğrultusunda çalışmaya bir çerçeve belirlenmiştir. Çalışmanın uygulama aşamasında ise 2016, 2020, 2024 ve 2028 yıllarındaki olimpiyat oyunlarına ev sahipliği için aday olan ülkelerin tanıtım filmleri içerik analizine tabi tutulmuştur. Langer'in şehir tanıtım filmi stratejilerinin model alındığı çalışmada; olimpiyat oyunlarına aday şehirlerin görüntü pazarlaması, cazibe pazarlaması, altyapı pazarlaması ve insan pazarlaması stratejilerini kullanma biçimleri aranmıştır. Şehir tanıtım filmlerinde görsel anlatım unsurlarının ağırlıklı olarak kullanıldığı tespit edilirken, bu stratejilerin tamamının yer aldığı bir filme rastlanmamıştır. 

Olimpiyat Oyunları, Tanıtım Filmi Stratejileri, Şehir İmajı, Tanııtım Filmi
  • Referans 1 Altıparmak, Burcu. (2016). Kent Pazarlamasında Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi, Orta Karadeniz İletişim Çalışmaları Dergisi, ss 18-28 Referans 2 Alvarez, Maria D. (2010). Marketing of Turkey as a Tourism Destination, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, cilt 21, sayı 1, ss 123-138. Referans 3 Baloğlu, Seyhmus, & McCleary, Ken W. (1999). U.S. International Travelers‘ Images Of Four Mediterranean Destinations: A Comparison Of Visitors And Nonvisitors, Journal Of Travel Research, ss 144-152Referans 4 Bennaciri, Manal. (2012). The Effect Of Social Media On Hotel Industry Customer Decısıons, Northwest Mıssouri State University Maryville, Mıssouri Referans 5 Bilgin, Nuri. (2014). İçerik Analizi Teknik ve Örnek Çalışmalar, 3. Baskı, Siyasal Yayım Dağıtım.Referans 6 Budak, G., Budak, G. (2014). İmaj Mühendisliği Vizyonundan Halkla İlişkiler, İstanbul, Nobel. Referans 7 Çetinel, Gül F. (2001). Turizmde Tanıtım ve Reklam Faaliyetlerinin Önemi: (Türkiye‘nin tanıtımında Turizm Bakanlığının Yurt Dışında Faaliyet Gösteren Medya Araçlarında Yaptığı Reklam Harcamaları ile Türkiye‘ye Gelen Turist Sayısı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi), Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, ss 151-161 Referans 8 Demirtaş, Mine. (2011). Halkla İlişkiler Filmleri ve Halkla İlişkiler Filmlerinde Öncüler: ABD ve Almanya Örneği‖, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl.3, Sayı.9 ss 34-52Referans 9 Dinnie, Keith. (2011). City Branding: Theory and Cases, Palgrave Macmillian Publisher Limited, Hampshire, UK.Referans 10 Drury G. (2008). Opinion piece: Social media: Should marketers engage and how can it be done effectively?. Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice 9: 274–277. Referans 11 Eröz, Sü Sibel, & Doğdubay, Murat. (2012). Turistik Ürün Tercihinde Sosyal Medyanın Rolü ve Etik İlişkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 1, ss. 133-157. Referans 12 İri, Ruhan. Ünal, M. Emin, & Türkmen, H. Hüseyin. (2011). Şehir Pazarlamasında Bilinirliğin Önemi: Niğde Yöresinin Bilinirliğinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1, S. 81-96 Referans 13 Kotler, Philip, Heider H, & Donald, Rein Irving. (1993) Marketing Places: Attracting Investment, Iindustry, And Tourism to Cities, States, And Nations, The Free Press, Newyork Referans 14 Langer, Roy. (2000). Place Images And Place Marketing, Ph. D. Department of Intercultural Communication and Management Copenhagen Business School Dalgas Frederiksberg Referans 15 Lynch, Kevin (1990). The Image Of The City, The M.I.T. Press Massachusetts Institute of Technology Cambridge, Massachusetts, and London, England Referans 16 MEGEP, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri, MEB, 2007, Ankara Referans 17 Pektaş, Halis. (1987). Reklam Nedir? İşlevi ve Etkileri Nelerdir?, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, ss 221-230 Referans 18 Prohorova, N. A. (2013). Etapı Razvitiya Sovremennoy Monumentalnoy Arhitekturı Kırgızstana, Vestik KRSU, 6, ss 37-41 Referans 19 Rainisto, Seppo, K. (2003). Espoo 2003 Success Factors Of Place Marketıng: A Study Of Place Marketıng Practıces In Northern Europe And The Unıted States, Helsinki University of Technology, Institute of Strategy and International Business Doctoral DissertationsReferans 20 Şahbaz, R. Pars, & Kılıçlar, Arzu. (2009). Filmlerin ve Televizyon Dizilerinin Destinasyon İmajına Etkileri, İşletme Araştırmaları Dergisi, 1(1) , ss 31-52 Referans 21 Şahin Kurnaz, Feyza (2014). Cumhuriyetin Kuruluşuna Kadar Türkiye‘de Yardım Cemiyetlerinin Sinema Faaliyetleri Ve Kamuoyunda Sinema Algısı (1910-1923), Atatürk Araştırma Merkezi Sayı 88, ss 1-35 Referans 22 Şimşek Sedat, Reklam ve Geleneksel İmgeler, Nüve Kültür Merkezi, 2007, KonyaReferans 23 Tekin, Ali. Tekin Gülcan(2014). Antik Yunan Dönemi: Spor Ve Antik Olimpiyat Oyunları, Tarih Okulu Dergisi, sayı 18, ss. 121-140Referans 24 Özgür, Aydın Ziya (2006). Tür Filmi Olarak Melodramların Ve TV Programlarının Reklam Filmi Yaratıcı Ve Yapım Sürecine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme, Selçuk İletişim, 4 (2), ss 97-114Referans 25 Yıldıran, İbrahim (2014). Antikiteden Moderniteye Olimpiyat Oyunları: İdealler ve Gerçekler, Hece (Batı medeniyeti Özel Sayısı), sayı 18 ss, 555-570.Referans 26 Yurdigül, Yusuf. Zinderen, İ. Etem (2012). Yeni Medyada Haber Dili (Ayşe Paşalı Olayı Üzerinden Geleneksel Medya Ve İnternet Haberciliği Karşılaştırması), The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication , 2 ( 3) ss 81-91
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Yusuf Yurdigül
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Author: Niyazi Ayhan
Institution: KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 28, 2018

Bibtex @research article { kmusekad494827, journal = {Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-7833}, address = {Karamanoglu Mehmetbey University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {12 - 20}, doi = {}, title = {Olimpiyat Oyunları Tanıtım Filmlerinde Aday Şehir İmajı (2016, 2020, 2024, 2028 Olimpiyat Oyunları )}, key = {cite}, author = {Yurdigül, Yusuf and Ayhan, Niyazi} }
APA Yurdigül, Y , Ayhan, N . (2018). Olimpiyat Oyunları Tanıtım Filmlerinde Aday Şehir İmajı (2016, 2020, 2024, 2028 Olimpiyat Oyunları ). Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 20 (35), 12-20. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kmusekad/issue/41837/494827
MLA Yurdigül, Y , Ayhan, N . "Olimpiyat Oyunları Tanıtım Filmlerinde Aday Şehir İmajı (2016, 2020, 2024, 2028 Olimpiyat Oyunları )". Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 20 (2018): 12-20 <http://dergipark.org.tr/kmusekad/issue/41837/494827>
Chicago Yurdigül, Y , Ayhan, N . "Olimpiyat Oyunları Tanıtım Filmlerinde Aday Şehir İmajı (2016, 2020, 2024, 2028 Olimpiyat Oyunları )". Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 20 (2018): 12-20
RIS TY - JOUR T1 - Olimpiyat Oyunları Tanıtım Filmlerinde Aday Şehir İmajı (2016, 2020, 2024, 2028 Olimpiyat Oyunları ) AU - Yusuf Yurdigül , Niyazi Ayhan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 20 VL - 20 IS - 35 SN - 2147-7833- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi Olimpiyat Oyunları Tanıtım Filmlerinde Aday Şehir İmajı (2016, 2020, 2024, 2028 Olimpiyat Oyunları ) %A Yusuf Yurdigül , Niyazi Ayhan %T Olimpiyat Oyunları Tanıtım Filmlerinde Aday Şehir İmajı (2016, 2020, 2024, 2028 Olimpiyat Oyunları ) %D 2018 %J Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi %P 2147-7833- %V 20 %N 35 %R %U
ISNAD Yurdigül, Yusuf , Ayhan, Niyazi . "Olimpiyat Oyunları Tanıtım Filmlerinde Aday Şehir İmajı (2016, 2020, 2024, 2028 Olimpiyat Oyunları )". Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 20 / 35 (December 2018): 12-20.
AMA Yurdigül Y , Ayhan N . Olimpiyat Oyunları Tanıtım Filmlerinde Aday Şehir İmajı (2016, 2020, 2024, 2028 Olimpiyat Oyunları ). Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2018; 20(35): 12-20.
Vancouver Yurdigül Y , Ayhan N . Olimpiyat Oyunları Tanıtım Filmlerinde Aday Şehir İmajı (2016, 2020, 2024, 2028 Olimpiyat Oyunları ). Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2018; 20(35): 20-12.