Accepted Submissions

 • KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA SIK UYGULANAN GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI
  Saime Ay, Birkan Sonel Tur, Deniz Evcik Sep 25, 2018
 • Üç Boyutlu Genom Organizasyonuna Genel Bakış
  Evrim Suna Arıkan Terzi, Müjgan Özdemir Erdoğan, Mustafa Solak Sep 25, 2018
 • A REVİEW OF TRAUMATİC ASPHYXİA İN THE LİTERATURE AND A CASE REPORT
  AHMET AYDIN, MUSTAFA YAVUZ Sep 25, 2018
 • İntralober Pulmoner Sekestrasyon
  Tuğberk Baştürk, Furkan Kaya Oct 3, 2018
 • OVARİAN SARKOM İLİŞKİLİ LONGİTUDİNAL EKSTENSİF TRANSVERS MİYELİT: OLGU SUNUMU
  Fettah Eren, Aydın Talip Yıldoğan, Şerefnur Öztürk Oct 23, 2018
 • PAROTİS BEZİ KİTLELERİNİN BENİGN MALİGN AYRIMINDA ULTRASONOGRAFİ VE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN ROLÜ
  Lale Damgacı Oct 23, 2018
 • Çoklu Girişim Sonrası Altı Aylık Bebekte Gelişen İatrojenik Femoral Ven Trombozu
  Murat Günday, Özlem Kayacık günday Oct 23, 2018
 • BIOMECHANICAL COMPARISON OF DOUBLE AND TRIPLE TITANIUM ELASTIC NAIL FIXATION IN FEMUR FRACTURE MODELS
  Özgür Doğan, Emrah Çalışkan, Ahmet Çulcu, Emre Minareci Nov 2, 2018
 • ASEMPTOMATİK HEMODİYALİZ HASTASINDA RENAL HÜCRELİ KARSİNOM ONKOSİTİK HÜCRELİ TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ
  Rüya Mutluay Nov 6, 2018
 • AQUATIC EXERCISES IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY
  SEVDA ADAR, HASAN TOKTAŞ Nov 6, 2018
 • Renal anjiomyolipom olgularının 5 yıla kadar takip görüntüleme bulguları
  Erdem Yılmaz Nov 6, 2018
 • Bakım Vericinin Duygu İfadesinin ve Bağlanma Stilinin Şizofreni Hastalarının Oksidatif Stres Düzeyine Etkisi
  Memduha Aydın, Mehmet Kemal Kuşcu, Bahadır Eker, Ahmet Suha Yalçın, Mehmet Zihni Sungur Nov 15, 2018
 • Sağlık Çalışanlarında İş Kazası ve Ramak Kala Olaylara Retrospektif Bakış
  Yasemin Durduran, Lütfi Saltuk Demir, Mehmet Uyar, Ayşe Demirtaş, Ayfer Erdoğanm, Hamdi Arbağ Dec 4, 2018
 • KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE YÜZ ANATOMİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
  RENGİN KOSİF Dec 4, 2018
 • HEMŞİRELERDE İŞ DOYUMU, MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
  Yasemin ÇELİK, İbrahim KILIÇ Dec 11, 2018
 • Factors affecting recurrence development in stage I germ cell ovarian tumors
  Varol Gülseren, Mustafa Kocaer, İsa Özdemir, Mehmet Gökçü, Muzaffer Sancı, Kemal Güngördük Dec 11, 2018
 • EKİNOKOKUS KİSTİNİN TEDAVİSİNDE RADYOFREKANS TERMAL ABLASYON (RTA): EX-VİVO HAYVAN MODELİNDE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
  Ahmet Dumanlı, Burhan Apilioğulları, Sami Ceran, Orhan Özbek, Hasan Esen, Bahadır Feyzioğlu Dec 24, 2018
 • 5. SINIF TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE RADYASYON FARKINDALIĞI
  Elif Gündoğdu, Mahmut Kebapçı Dec 25, 2018
 • Comparison of Histopathology Results with Clinical, Laboratory, Ultrasonographic Findings in Patients with Pathologic Lymphadenopathy
  Pınar Kesik, Can Acıpayam, Fatih Temiz, Nursel Yurttutan, Ahmet Gökhan Güler, Hamide Sayar, Tuğba Kandemir Gülmez Dec 25, 2018
 • Evaluatıon of olfactory bulb volume anf olfactory sulcus depth ın patıents wıth chronic stroke
  Adil DOĞAN, Veysel Burulday, Murat ALPUA Jan 2, 2019
 • BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YEME TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
  Osman Son Jan 2, 2019
 • PATOLOJİ UZMANI GÖZÜYLE KİST HİDATİK CYST HYDATİD: FROM THE SİGHT OF A PATHOLOGİST
  Seda Gün, Özlem Terzi, Filiz Karagöz Jan 25, 2019
 • Nazal Septum Deviasyonunun Fasiyal Asimetri İle İlişkisi
  Çiğdem Özer Gökaslan Feb 20, 2019
 • Akut ST-Segment Yükselmeli Miyokart İnfarktüslü Hastalarda Başvuru Sırasındaki Plazma Fibrinojen Düzeyi Fibrinolitik Tedavi Sonrası Ölçülen TIMI Kare Sayısıyla İlişkili midir?
  A. Savaş Çelebi, Serkan Gökaslan Feb 20, 2019
 • STABILIZATION OF THE CERVICAL DISC HERNIATION WITH THE ANTERIOR PLATE
  Serhat Yıldızhan Feb 20, 2019
 • HEREDİTER TROMBOFİLİLİ HASTADA TEKRARLAYAN PULMONER EMBOLİ VE ABDOMİNAL AORTADA MURAL TROMBÜS
  Nuri Köse, Tarık Yıldırım, Gökhan Ergün, İbrahim Altun, Fatih Akın Feb 20, 2019
 • MODİFİYE LİMBERG YÖNTEMİ UYGULANAN PİLONİDAL SİNÜS HASTALARINDA GELİŞEN NÜKSLERDE KRİSTALİZE FENOL UYGULAMASI ÇÖZÜM OLUR MU?
  Murat Akıcı, Murat Çilekar Mar 1, 2019
 • ROMATİZMAL HASTALIKLARDA KAPLICA TEDAVİSİ
  Nuran Eyvaz Mar 6, 2019
 • DENEYSEL İSKEMİ REPERFÜZYON MODELİNDE GEÇ TROMBOLİTİK TEDAVİ ÖNCESİ MAGNEZYUM SÜLFATIN ETKİNLİĞİ
  Fettah Eren, Şerefnur Öztürk, Hülagu Barışkaner, Ali Ünlü, Ceyhan Uğurluoğlu Mar 6, 2019
 • TBCD geninde yeni bir mutasyon tespit edilen PEBAT sendomlu olgu
  Muhsin Elmas, Başak Göğüş, Ayşegül Bükülmez, Mustafa Solak Mar 19, 2019
 • THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MORPHOMETRIC PARAMETERS OF SCAPULA AND SUPRASPINATUS TENDONITIS
  Canan Gönen Aydın Mar 19, 2019
 • BOĞMACA HASTALIĞININ LABORATUVAR TANISINDA KÜLTÜR VE POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
  EMEK TÜRKEKUL ŞEN, Selin NAR ÖTGÜN, Orhan SAYLI, Berrin ESEN, Rıza DURMAZ Mar 26, 2019
 • Lenfosellerde Perkütan Tedavi: Tek veya Çok Seans Skleroterapinin Etkinliğinin Karşılaştırılması
  ÖMÜR BALLI, OKAN AKHAN, DEVRİM AKINCI, TÜRKMEN ÇİFTÇİ Mar 26, 2019
 • BİR EĞİTİM HASTANESİNDE PEDİATRİK HASTALARDA GASTROENTERİT ETKENLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  İsmail Topal, Barış Gülhan Mar 26, 2019
 • İNSİDENTAL ADRENAL LEZYONLARIN KLİNİK, HORMONAL VE HİSTOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ SONUÇLARI
  Şafak Akın, Selçuk Dağdelen, Bülent Okan Yıldız, Alper Gürlek, Tomris Erbaş, Miyase Bayraktar Mar 26, 2019
 • HİPEREMEZİS GRAVİDARUM’LU GEBELERDE TİROİD FONKSİYON TESTİ NORMAL OLANLAR VE TİROİD FONKSİYON TESTİ NORMAL OLMAYANLARIN BİRİNCİ TRİMESTER UTERİN ARTER DOPPLER ULTRASON PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  İsa şükrü Öz Mar 26, 2019
 • Saç-iplik turnike sendromu: Olgu Sunumu
  Ayşegül BÜKÜLMEZ, Ecenur Dursun, Ayşe Tolunay Oflu, Özlem Güleç Şen, Recep Altın Apr 2, 2019
 • A.calcoaceticus- A.baumannii complex (ABC) ve Yeni türleri
  Berrin ESEN, Ayşegül Gözalan Apr 8, 2019
 • TORAKS TRAVMASI GEÇİREN HASTALARDA OLUŞAN AKCİĞER KONTÜZYONU İLE HEMOTORAKS/PNÖMOTORAKS ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Ahmet Dumanlı Apr 8, 2019
 • GEBELİK İLİŞKİLİ OSTEOPOROZ:OLGU SUNUMU
  Nuran Eyvaz Apr 8, 2019
 • EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN VİSCERAL OBESITY AND ABDOMINAL AORTA CALCIFIED PLAQUES WITH COMPUTED TOMOGRAPHY
  ALİ KÜPELİ, MEHMET SOYTÜRK Apr 26, 2019
 • İDRAR KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ENTEROKOK SUŞLARININ TÜR DAĞILIMLARI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
  Merih ŞİMŞEK Apr 26, 2019
 • TUBE THORACOSTOMY AFTER OCCURS VOCAL KORD PARALYSİS
  Hasan Doğan, Hıdır Esme, Ferdane melike Duran May 10, 2019
 • YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TAKİP EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
  Nuriye Tarakçı, Fatma Hilal Yilmaz, Nazlı Dilay Gültekin, Hüseyin Altunhan May 10, 2019
 • Erzurum, Kars ve Ardahan İllerindeki Süt Ve Süt Ürünleri Üreticilerinde Q Ateşi Seroprevalansının Araştırılması
  MEHTAP HÜLYA ASLAN, AHMET AYYILDIZ May 24, 2019
 • ANTİBİOTİC ASSOCİATED DRESS SYNDROME: A RARE CASE
  Alper emre Kurt, Tevfik Solakoğlu, Murat Araz May 24, 2019
 • Hair loss : Who needs laboratory investigations?
  Habibullah Aktaş, Gökşen Ertuğrul May 27, 2019
 • The red cell distribution width can be associated with sepsis in patients older than two-year-old
  Fatih Aygün May 30, 2019
 • DİZ İÇİ HOFFA KÖKENLİ GANGLİON KİSTİ ARTROSKOPİK EKSİZYONU VE DEBRİDMANI
  Yıldıray Genç, Özgür Korkmaz Jun 17, 2019
 • TÜKÜRÜK BEZİNDE PLEOMORFİK ADENOMLARIN İNCELENMESİ, İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİSİNİN DOKU BİYOPSİSİ İLE KORELASYONU
  Figen Aslan, Ülkü Küçük Jun 24, 2019