Year 2014, Volume 15, Issue 3, Pages 228 - 237 2014-12-01

Farklı Isı Derecelerinin Kan Hücrelerinin Morfolojisi ve Yaşam Süresine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi
Farklı Isı Derecelerinin Kan Hücrelerinin Morfolojisi ve Yaşam Süresine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi

Serpil ERDEM [1] , Murat TOSUN [2] , Ayhan VURMAZ [3] , Tülay KÖKEN [4]

168 585

Objective: The aim of this study is to evaluate the effects of heat changes in blood tissue on blood cells’ morphology and apoptotic cell death. Material and Methods: The blood samples taken from quite healthy 6 women and 6 men from 18 to 25 years old have been used. These samples were assembled into 7 subgroups within itself and by increasing the temperature 2oC per hour, all the samples’ heat was raised from 37oC to 43oC. During the heating, some part of the sample that was heated to 39oC was cooled to 37oC after an hour; this same process was applied on the samples that were heated to 41oC and 43oC. At the end of incubations 2 smears was prepared and stained with Giemsa and TUNEL based kit. Also, all of blood samples’ content was counted and biochemically, HSP70 titer was measured. Results: It was confirmed that high temperature induced apoptotic cellular death rate in leukocytes. It was also seen that in the groups with decreasing the death of the cells increased. Besides, there were no significant differences between the levels of HSP70 in all groups. At last, all of the data got from all criteria revealed that there were no significant differences between women and men. Conclusion: All the data revealed that increasing temperature triggers apoptotic cell death in blood leukocytes but this increasing did not affect the number of blood cells clearly. On the other hand, in this model, HSP70 expression is not triggered by changing of temperature
Amaç: Kandaki ısı değişikliklerinin kan hücrelerinde oluşturduğu morfolojik değişiklikleri incelemek apoptotik ölümlerini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmada yaşları 18-25 arasında değişen tamamen sağlıklı 6 kadın ve 6 erkek denekten alınan kan örnekleri kullanıldı. Alınan örnekler kendi içlerinde 7 alt gruba ayrıldı ve ısı dereceleri her saatte 2oC arttırılmak suretiyle tüm örneklerin ısıları 37oC’ den 43oC’ ye çıkarıldı. Isıtma sırasında 39oC’ ye ısıtılan örneğin bir kısmı 1 saat sonunda 37 oC’ye soğutulurken aynı işlem 41oC ve 43oC’ ye dek ısıtılmış örneklerede uygulandı. Sürelerin sonunda kan örneklerinden 1 adet Giemsa ve 1 adet immunohistokimyasal boyama için 2 adet periferik yayma alındı. Aynı şekilde aynı örneklerden deneyin her basamağında alınan kan örneklerinden tam kan sayımı ve biyokimyasal olarak HSP70 titresi ölçüldü. Elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirildi. Bulgular: Deney sonunda artan ısı derecelerinin yüksek ısılarda daha anlamlı olmak üzere lökositlerde apoptotik hücre ölümünü arttırdığı tespit edildi. Diğer yandan ısının düşürüldüğü gruplarda ilginç olarak yüksek ısılardan hızla 37oC’ ye soğutma olduğunda apoptotik hücre ölümünün arttığı gözlendi. Bununla birlikte, tüm gruplarda HSP70 düzeylerinde anlamlı bir değişiklik olmadığı tespit edildi. Aynı şekilde kan şekilli elemanlarının oranlarında da artan apoptotik hücre ölümüne rağmen anlamlı değişiklik olmadığı tespit edildi. Elde edilen tüm verilerin kadın ve erkek arasında anlamlı bir farklılık göstermediği belirlendi. Sonuç: Elde edilen sonuçlar bize artan ısı derecelerinin kanda lökositlerde apoptotik hücre ölümünü arttırdığı, buna karsın bu artısın kan hücre profilinde anlamlı bir etki yapmadığını ortaya koymuştur. Bu ısı değişimlerinin HSP70 ekspresyonuna gereksinim olmayacak kadar az yan etkisi olduğu belirlenmiştir
 • Erdoğan BB, Uzaslan EK. Apoptozis mekanizmaları: tümör gelişiminde Fas-FasL bağımlı apoptozis. Akciğer Arsivi 2003;4(3):165-74.
 • Çalışkan M. Apoptozis: programlanmış hücre ölüm- leri. Türk J Zool 2000;24(Ek Sayı):31-5.
 • Korsmeyer SJ. Regulators of cell death. Trend Gene 1995;11(3):101-5.
 • Öktem S, Özhan MH, Özol D. Apoptozisin önemi. Toraks Dergisi 2001;2(1):91-5.
 • Turgut B, Demir T, Çeliker Ü. Oftalmolojide apopitoz. Fırat Tıp Dergisi 2006;11(1):1-5.
 • Gougeon ML, Lecoeur H. Evaluation of apoptosis. J of Imm Methods 2002;265(1-2):1-2.
 • Aral H. Apoptozis. Sendrom Tıp Dergisi 1996;8(6):37-8.
 • Cotran RS, Kumar V, Collins T. Robbins pathologic basis of disease. 7th Edition, Philadelphia: Elsevier Saunders Company, 2005:1-33.
 • Öztürk F. Apopitoz. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2002;9(1):143-8.
 • Kuan NKBS, Passaro EJ. Apoptozis: programmed cell death. Arch of Surg 1998;133(7):773-5.
 • Reap EA, Roof K, Maynor K, et al. Radiation and stress-induced apoptozis: A role for Fas/Fas ligand interactions. Proc of The Nat Academy of Sci 1997;94(11):5750-5.
 • Wu HJ, Chan WH. Genistein protects methylglyoxal-iInduced oxidative DNA damage and cell injury in human mononuclear cells. Toxic In Vitro 2007;21(3):335-42.
 • Reed JC. Bcl-2 and the regulation of programmed cell death. J Cell Biol 124;1(2):1-6. Johnson SI, McMichael M, White D, et al. Heat stroke in small animal medicine: A clinical practice review. J of Vet Emer and Crit Care 2006;16(1):112-9.
 • Poccia F, Pselli P, Vendetti, et al. Heath shock protein expression on the membrane of T cells un- dergoing apoptozis. Immunology 1996;88(1):6-12.
 • Pelham H. Heat shock proteins coming in from the cold. Nature 1998;332(6167):766-7.
 • Guzik K, Bzowska M, Dobricki J, et al. Heat-shock monocytes are resistant to Staphylococcus aureus- induced apoptotic DNA fragmentation due to expres- sion 1999;67(8):4216-22. Infectin and Immunity
 • Suh Y. Cell signaling in aging and apoptozis. Mech Ageing Dev 2002;123(8):881-90.
 • Green DR, Kroemer G. The central executioners of apoptozis caspases or mitochondria. Trend in Cell Biology 1998;(8)7:267-71.
 • Majno GJI. Apoptozis, oncosis and necrosis: An overview of cell death. Am J Pathol 1995;146(1):3-15.
 • Green DR. Apoptotik pathways: paper wraps stone blunts scissors. Cell 2000;102(1):1-4.
 • Walsh D, Li Z, Wu Y, et al. Heat shock and the role of the HSPs during neural plate induction in early mammalian CNS and brain development. Cell and Mol Life Sci 1997;53(2):198-211.
 • Meinander A, Söderström TS, Kaunisto A. Fever like hyperthermia controls T lymphocyte persistence by inducing degradation of cellular FLIPshorts. The J of Immun 2007;178(6):3944-53.
 • Chernykh EI, Yazykov KG, Semke VY. Apoptozis in peripheral blood leukocytes induced by hyperthermia and prednisolone in patients with dysadaptation. Gen Path and Patholo Physio 2002;134(6):531-3.
 • Lindquist S. The heat shock response. Annu Rev Biochem 1986;55:1151-91.
 • Stankiewicz AR, Lachapelle G, Foo CPZ, et al. Hsp 70 inhibits heat-induced apoptozis upstream of mito- chondria by preventing Bax translocation. The J of Biol Chem 2005;280(46):38729-39.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Serpil ERDEM

Author: Murat TOSUN

Author: Ayhan VURMAZ

Author: Tülay KÖKEN

Dates

Publication Date: December 1, 2014

Bibtex @ { kocatepetip182170, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {15}, pages = {228 - 237}, doi = {10.18229/ktd.31836}, title = {Farklı Isı Derecelerinin Kan Hücrelerinin Morfolojisi ve Yaşam Süresine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {ERDEM, Serpil and TOSUN, Murat and VURMAZ, Ayhan and KÖKEN, Tülay} }
APA ERDEM, S , TOSUN, M , VURMAZ, A , KÖKEN, T . (2014). Farklı Isı Derecelerinin Kan Hücrelerinin Morfolojisi ve Yaşam Süresine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi. Kocatepe Tıp Dergisi, 15 (3), 228-237. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/17401/182170
MLA ERDEM, S , TOSUN, M , VURMAZ, A , KÖKEN, T . "Farklı Isı Derecelerinin Kan Hücrelerinin Morfolojisi ve Yaşam Süresine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 15 (2014): 228-237 <http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/17401/182170>
Chicago ERDEM, S , TOSUN, M , VURMAZ, A , KÖKEN, T . "Farklı Isı Derecelerinin Kan Hücrelerinin Morfolojisi ve Yaşam Süresine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 15 (2014): 228-237
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Isı Derecelerinin Kan Hücrelerinin Morfolojisi ve Yaşam Süresine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi AU - Serpil ERDEM , Murat TOSUN , Ayhan VURMAZ , Tülay KÖKEN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 228 EP - 237 VL - 15 IS - 3 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocatepe Medical Journal Farklı Isı Derecelerinin Kan Hücrelerinin Morfolojisi ve Yaşam Süresine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi %A Serpil ERDEM , Murat TOSUN , Ayhan VURMAZ , Tülay KÖKEN %T Farklı Isı Derecelerinin Kan Hücrelerinin Morfolojisi ve Yaşam Süresine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi %D 2014 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 15 %N 3 %R %U
ISNAD ERDEM, Serpil , TOSUN, Murat , VURMAZ, Ayhan , KÖKEN, Tülay . "Farklı Isı Derecelerinin Kan Hücrelerinin Morfolojisi ve Yaşam Süresine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 15 / 3 (December 2014): 228-237.
AMA ERDEM S , TOSUN M , VURMAZ A , KÖKEN T . Farklı Isı Derecelerinin Kan Hücrelerinin Morfolojisi ve Yaşam Süresine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi. KTD. 2014; 15(3): 228-237.
Vancouver ERDEM S , TOSUN M , VURMAZ A , KÖKEN T . Farklı Isı Derecelerinin Kan Hücrelerinin Morfolojisi ve Yaşam Süresine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi. Kocatepe Tıp Dergisi. 2014; 15(3): 237-228.