Year 2014, Volume 15, Issue 3, Pages 288 - 296 2014-12-01

Çocuk Cerrahisi Ameliyatlarında Ameliyat Sürelerinin Belirlenmesi
Çocuk Cerrahisi Ameliyatlarında Ameliyat Sürelerinin Belirlenmesi

Umut ALICI [1] , Hüseyin İLHAN [2] , Cengiz BAL [3] , Baran TOKAR [4]

219 566

Objective: To know the duration of the operations increases efficiency and success in operation room organization. The aim of this study is to determine durations of 3 mostly performed operations in pediatric surgery. Material and Methods: Average preoperative, operative, and postoperative durations of total 860 cases in 3 main groups operated in the Department of Pediatric Surgery of Eskisehir Osmangazi University Medical Faculty, between 02.01.2007 and 03.08.2009 were determined. Circumcision, inguinal hernia and undescended testis were included in the study. Groups of inguinal hernia and undescended testis also had subgroups according to whether being unilateral or bilateral and having circumcision together. Results: Average age ranged from 1,6 to 5,7. When preoperative and postoperative waiting durations were analyzed, circumcision was the only operation that had a significant difference from others with a shorter duration comparing to the other subgroups. There were no significant differences between other subgroups. Average operation duration ranged from 16,9 minutes to 88,7 minutes for all subgroups. When operation durations were analyzed, it was found that average operation duration of circumcision and unilateral inguinal hernia was significantly shorter than the other subgroups. Conclusion: In this study, while determining the entry, operation and exit durations for 3 most common pediatric surgical operations; human, hospital environment, and patient factors related to the process were discussed. To know the duration of the surgical procedures provides a successful work flow in operation room and also may eliminate problems caused by disorganization
Amaç: Hastane verimliliğinin artırılması ve başarılı bir ameliyathane organizasyonu için ameliyat sürelerinin bilinmesi önemlidir. Bu çalışma ile Çocuk Cerrahisinde en sık yapılan 3 cerrahi girişim için ameliyathane sürelerinin saptanması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda 02.01.2007–03.08.2009 yılları arasında 3 ana grupta ameliyatı gerçekleştirilen toplam 860 olguda ameliyethanede geçen ortalama ameliyat öncesi, ameliyat ve ameliyat sonrası süreleri belirlendi. Sünnet, kasık fıtığı, inmemiş testis nedeni ile opere olan olgular çalışmaya dahil edildi. Bu ana gruplar kasık fıtığı ve inmemiş testiste tek ve çift taraflı ve sünnetle beraber olmasına göre alt gruplara ayrıldı. Bulgular: Hastalık gruplarına göre ortalama yaş 1,6 yaş ile 5,7 yaş arasında değişmekteydi. Preoperatif ve postop bekleme süreleri değerlendirildiğinde sadece sünnetin diğer ameliyat alt grupları ile karşılaştırıldığında anlamlı farklılık gösterecek düzeyde kısa olduğu gözlemlendi. Diğer alt gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Ortalama ameliyat süreleri tüm alt gruplar için 16,9 dakika ile 88,7 dakika arasında değişmekteydi. Ameliyat süreleri değerlendirildiğinde sünnet ve tek taraflı kasık fıtığı ortalama ameliyat sürelerinin diğer tüm altgruplar ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak kısa olduğu saptandı. Sonuç: Bu çalışma, çocuk cerrahisinde en sık yapılan 3 ameliyat için ameliyathane giriş, ameliyat ve çıkış sürelerini tespit ederken, bu sürelere etki eden muhtemel insan ve ameliyathane ortamı ve hasta faktörlerini de tartışmıştır. Cerrahi girişimin sürelerinin bilinmesi ameliyathanede başarılı bir iş akışını sağladığı gibi yaşanabilecek olumsuzlukları da ortadan kaldırmaya yadımcı olur
  • Chen W, Sailhamer E, Berger D, Rattner D. Operative time is a poor surrogate for the learning curve in laparoscopic colorectal surgery. Surgical Endoscopy 2007;21(2):238–43.
  • Krupka DC, Sathaye S, Sandberg WS. Reducing non- operative time: methods and impact on operating room economics. IJBHTM 2008;9(4):325–52.
  • Stepaniak PS. Modeling procedure and surgical times for current procedural terminology-anesthesia- surgeon combinations and evaluation in terms of case-duration prediction and operating room efficiency: a multicenter study. Anesth Analg 2009;109(4):1232–45.
  • Peersman G, Laskin R, Davis J, Peterson MGE, Richart T. Prolonged operative time correlates with increased Rate arthroplasty. HSSJ 2006;2(1):70-2. after total knee
  • Méndez-Gallart R, Estévez E, Bautista A, et al. Bipolar scissors circumcision is a safe, fast, and bloodless procedure in children. J Pediatr Surg 2009;44(10):2048–53.
  • Vaos G. Circumcision with the Nd: YAG laser contact technique compared with conventional surgery. Photomed Laser Surg 2004;22(4):318-22.
  • Saranga Bharathi R, Arora M, Baskaran V. Pediatric inguinal hernia: laparoscopic versus open surgery. JSLS 2008;12(3):277–81.
  • Koivusalo AI, Korpela R, Wirtavuori K, Piiparinen S, Rintala RJ, Pakarinen MP. A single-blinded, randomized comparison of laparoscopic versus open hernia repair in children. Pediatrics 2009;123(1):332
  • Lintula H, Kokki H, Eskelinen M, Vanamo K. Laparoscopic versus open orchidopexy in children with intra-abdominal testes. J Laparoendosc Adv Surg Tech A 2008;18(3):449-56.
  • Lorenzo AJ, Samuelson ML, Docimo SG, Baker LA, Lotan Y. Cost analysis of laparoscopic versus open orchiopexy in the management of unilateral nonpalpable testicles. J Urol 2004;172(2):712-6.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Umut ALICI

Author: Hüseyin İLHAN

Author: Cengiz BAL

Author: Baran TOKAR

Bibtex @ { kocatepetip182180, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {15}, pages = {288 - 296}, doi = {10.18229/ktd.26418}, title = {Çocuk Cerrahisi Ameliyatlarında Ameliyat Sürelerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {ALICI, Umut and İLHAN, Hüseyin and BAL, Cengiz and TOKAR, Baran} }
APA ALICI, U , İLHAN, H , BAL, C , TOKAR, B . (2014). Çocuk Cerrahisi Ameliyatlarında Ameliyat Sürelerinin Belirlenmesi. Kocatepe Tıp Dergisi, 15 (3), 288-296. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/17401/182180
MLA ALICI, U , İLHAN, H , BAL, C , TOKAR, B . "Çocuk Cerrahisi Ameliyatlarında Ameliyat Sürelerinin Belirlenmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 15 (2014): 288-296 <http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/17401/182180>
Chicago ALICI, U , İLHAN, H , BAL, C , TOKAR, B . "Çocuk Cerrahisi Ameliyatlarında Ameliyat Sürelerinin Belirlenmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 15 (2014): 288-296
RIS TY - JOUR T1 - Çocuk Cerrahisi Ameliyatlarında Ameliyat Sürelerinin Belirlenmesi AU - Umut ALICI , Hüseyin İLHAN , Cengiz BAL , Baran TOKAR Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 288 EP - 296 VL - 15 IS - 3 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocatepe Medical Journal Çocuk Cerrahisi Ameliyatlarında Ameliyat Sürelerinin Belirlenmesi %A Umut ALICI , Hüseyin İLHAN , Cengiz BAL , Baran TOKAR %T Çocuk Cerrahisi Ameliyatlarında Ameliyat Sürelerinin Belirlenmesi %D 2014 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 15 %N 3 %R %U
ISNAD ALICI, Umut , İLHAN, Hüseyin , BAL, Cengiz , TOKAR, Baran . "Çocuk Cerrahisi Ameliyatlarında Ameliyat Sürelerinin Belirlenmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 15 / 3 (December 2014): 288-296.