Year 2014, Volume 15, Issue 3, Pages 297 - 300 2014-12-01

Sağlık Çalışanlarında Enfekte Kan ve Vücut Sıvılarına Maruziyet Riskinin Belirlenmesi
Sağlık Çalışanlarında Enfekte Kan ve Vücut Sıvılarına Maruziyet Riskinin Belirlenmesi

Özlem YOLDAŞ [1] , Aslı BULUT [2] , Eyüp ERTÜRK [3] , Doğanay ÇELİK [4] , Ümmühan KARAKAŞOĞLU [5] , Mustafa ALTINDİŞ [6]

412 668

Objective: The sharp and cutting objects injuries and the splashing of blood and body fluids to the mucous membranes create the risk of transmission of HIV and hepatitis in the health care workers. The aim of this study is to determine the rates of exposure to the blood and the body fluids of the health personnel and their level of knowledge and attitudes as well. Material and Methods: The study was examined on a total of 298 people including doctors, interns, nurses/midwifes, laboratory technicians and caregivers in the five different hospitals in Afyon. The exposure of the sharp and cutting objects, the behaviour of the participants after exposure and the level of knowledge regarding the transmission of injuries were investigated with the survey. Results: There were 122 participants (40,9 %) were exposed to pinprick and 83 participants (27,9 %) were exposed to the splashing to the eye and mucosa at least once within the last one year. In addition to them, 80 participants (26,8 %) reported that, they were exposed the sharp and cutting objects injuries at least once during the last year. Sixty three persons (21 %) were exposed to the contaminated material and they reported this to the hospital administration. It is known that, 265 health care workers (88,3 %) were vaccinated against hepatitis B. Conclusion: As a result of this study shows that, the health care workers have the high risk of exposure to blood and body fluids during the application of their professionals
Amaç: Kesici ve delici aletlerle yaralanma ile kan ve vücut sıvılarının mukoz membranlara sıçraması, sağlık çalışanlarına HIV ve hepatit bulaşı için risk yaratır. Bu çalışmada kan ve vücut sıvılarına maruz kalma oranları ve sağlık personelinin bilgi düzeyleri ile yaklaşımlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma Afyonkarahisar’da 5 farklı hastanede doktorlar, internler, hemşire/ebeler, laboratuvar teknisyenleri ve hastabakıcıları kapsayan toplam 298 kişi ile yapılmıştır. Kesici, delici alet maruziyeti, maruziyet sonrası davranış ve yaralanmalarla bulaş hakkında bilgi düzeyi anket ile araştırılmıştır. Bulgular: Katılımcıların 122’si (% 40,9) iğne batması, 83’ü (% 27,9) göze ve mukozalara sıçrama ile 80’i (% 26,8) kesici delici aletlerle son bir yılda en az bir kere maruziyet bildirmiştir. Kontamine materyale 63 katılımcı (% 21) maruz kalmış ve maruziyeti hastane idaresine bildirmiştir. Sağlık çalışanlarının 265’inin (% 88,3) Hepatit B’ye karşı aşılı olduğu belirlenmiştir.Sonuç: Çalışma sonuçları sağlık çalışanlarının kan ve vücut sıvılarına mesleki maruziyet riskinin yüksek olduğunu göstermiştir
 • Göçgeldi E, İstanbulluoğlu H, Türker T, Güleç M,
 • Ceylan S, Koçak N. Tıp fakültesi öğrencilerinin mesleki
 • maruziyetten kaynaklanan sağlık riskleri konusundaki
 • bilgi düzeyelerinin karşılaştırılması. Gülhane Tıp Der
 • gisi 2011;53(3):195-204.
 • World Health Organisation. Consensus document on the epidemiology of severe acute respiratory syndrome (SARS). http://www.who.int/csr/sars/guide lines/en/index.html (Erişim Tarihi 22 Şubat 2012).
 • Infection control measures for operative procedures in severe acute respiratory syndrome- related patients. Anesthesiology 2004;100(4):1394-8. 4. Aygün P. Kesici-delici alet yaralanmaları ve korun- ma önlemleri. 5. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi 2007:385-91.
 • Elmi Ş. HIV/AIDS, HBV, HCV, sifiliz ve genital herpes’in toplumda ve riskli davranış modeli gösteren seks işçilerinde karşılaştırılması. Uzmanlık Tezi. İstan- bul: 2007.
 • Omaç M, Eğri M, Karaoğlu L. Malatya merkez has- tanelerinde çalışmakta olan hemşirelerde mesleki kesici delici yaralanma ve hepatit B bağışıklanma durumları. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2010;17(1):19-25.
 • Altıok M, Kuyurtar F, Karaçorlu S, Ersöz G, Erdoğan S. Sağlık çalışanlarının delici kesici aletlerle yaralanma deneyimleri ve yaralanmaya yönelik alınan önlemler. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergi- si 2009;2(3):70-9.
 • Çelik Y. Sağlık çalışanları ve öğrencilerin kan ve vü- cut sıvıları ile buşan hastalıklar ve infeksiyon kontrol önlemleri hakkındaki bilgi düzeyi ve davranışlarının değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi. Zonguldak: Zongul- dak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 2006.
 • Kuruüzüm Z, Elmalı Z, Günay S, Gündüz Ş, Yapan Z. Sağlık çalışanlarında kan ve beden sıvılarıyla oluşan mesleksel yaralanmalar: bir anket çalışması. Mikrobi- yoloji Bülteni 2008;42(1):61-9.
 • Tarantola A, Golliot F, Astagneau P, Fleury L, Brücker G, Bouvet E. Occupational blood and body fluids exposures in health care workers: Four-year surveillance from the Northern France Network. Am J Infect Control 2003;31(6):357-63.
 • Merih YD, Kocabey MY, Çırpı F, Bolca Z, Celayir AR. Bir devlet hastanesinde 3 yıl içerisinde görülen kesici-delici alet yaralanmalarının epidemiyolojisi ve korunmaya yönelik önlemler. Zeynep Kamil Tıp Bülte- ni 2009;40(1):11-5.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Özlem YOLDAŞ

Author: Aslı BULUT

Author: Eyüp ERTÜRK

Author: Doğanay ÇELİK

Author: Ümmühan KARAKAŞOĞLU

Author: Mustafa ALTINDİŞ

Bibtex @ { kocatepetip182181, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {15}, pages = {297 - 300}, doi = {10.18229/ktd.73980}, title = {Sağlık Çalışanlarında Enfekte Kan ve Vücut Sıvılarına Maruziyet Riskinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {YOLDAŞ, Özlem and BULUT, Aslı and ERTÜRK, Eyüp and ÇELİK, Doğanay and KARAKAŞOĞLU, Ümmühan and ALTINDİŞ, Mustafa} }
APA YOLDAŞ, Ö , BULUT, A , ERTÜRK, E , ÇELİK, D , KARAKAŞOĞLU, Ü , ALTINDİŞ, M . (2014). Sağlık Çalışanlarında Enfekte Kan ve Vücut Sıvılarına Maruziyet Riskinin Belirlenmesi. Kocatepe Tıp Dergisi, 15 (3), 297-300. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/17401/182181
MLA YOLDAŞ, Ö , BULUT, A , ERTÜRK, E , ÇELİK, D , KARAKAŞOĞLU, Ü , ALTINDİŞ, M . "Sağlık Çalışanlarında Enfekte Kan ve Vücut Sıvılarına Maruziyet Riskinin Belirlenmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 15 (2014): 297-300 <http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/17401/182181>
Chicago YOLDAŞ, Ö , BULUT, A , ERTÜRK, E , ÇELİK, D , KARAKAŞOĞLU, Ü , ALTINDİŞ, M . "Sağlık Çalışanlarında Enfekte Kan ve Vücut Sıvılarına Maruziyet Riskinin Belirlenmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 15 (2014): 297-300
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık Çalışanlarında Enfekte Kan ve Vücut Sıvılarına Maruziyet Riskinin Belirlenmesi AU - Özlem YOLDAŞ , Aslı BULUT , Eyüp ERTÜRK , Doğanay ÇELİK , Ümmühan KARAKAŞOĞLU , Mustafa ALTINDİŞ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 297 EP - 300 VL - 15 IS - 3 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocatepe Medical Journal Sağlık Çalışanlarında Enfekte Kan ve Vücut Sıvılarına Maruziyet Riskinin Belirlenmesi %A Özlem YOLDAŞ , Aslı BULUT , Eyüp ERTÜRK , Doğanay ÇELİK , Ümmühan KARAKAŞOĞLU , Mustafa ALTINDİŞ %T Sağlık Çalışanlarında Enfekte Kan ve Vücut Sıvılarına Maruziyet Riskinin Belirlenmesi %D 2014 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 15 %N 3 %R %U
ISNAD YOLDAŞ, Özlem , BULUT, Aslı , ERTÜRK, Eyüp , ÇELİK, Doğanay , KARAKAŞOĞLU, Ümmühan , ALTINDİŞ, Mustafa . "Sağlık Çalışanlarında Enfekte Kan ve Vücut Sıvılarına Maruziyet Riskinin Belirlenmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 15 / 3 (December 2014): 297-300.