Year 2014, Volume 15, Issue 1, Pages 48 - 53 2014-04-01

Özürlü Çocuk Sağlık Kurulu Raporlarının Değerlendirilmesi
Özürlü Çocuk Sağlık Kurulu Raporlarının Değerlendirilmesi

Nilfer ŞAHİN [1] , Hatice ALTUN [2] , Bilge KARA [3]

308 523

Objective: In this study, it is aimed to identify psychopathology in children and adolescents who apply to health council. Material and Methods: Chart reviews of 0-18 aged 1112 children and adolescents who applied to health council of our Hospital between September 2011 and September 2012 were analysed retrospectively. Results: Of the 1112 cases evaluated, 32,2 % (358) were female and 67,8 % (754) were male. The mean age was 8,55±4,1. 68.6 % (763) of the cases were in the range of 618 years of age, 31.4 % (349) of the cases were in the range of 0-6 years of age. The most common application reasons were asking for special education reports (81,8 %), homecare-payment (7,1 %) and salary (5,2 %). The most common diagnoses were developmental delay (61,1 %) and pervasive developmental disorders (15 %) in the range of 06 years of age, and mental retardation (61,9 %), learning disorders (2,8 %) in the range of 6-18 years of age. Conclusion: Data obtained from these commissions would shed light over the approach to these cases in child psychiatry practice and also would contribute regulations for the disabled
Amaç: Bu çalışmada özürlü sağlık kuruluna başvuran çocuk ve ergen olgularda psikiyatrik tanı dağılımını saptamak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Eylül 2011- Eylül 2012 tarihleri arasında Hastanemiz Sağlık Kurulu'na başvuran 018 yaş arası 1112 çocuk ve ergenin dosya verileri retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Olguların % 32,2’si (358) kız, % 67,8’i (754) erkekti. Yaş ortalaması 8,55±4,1 yıl olarak saptandı. Olguların % 68,6’sının (763) 6-18 yaş aralığında, % 31,4’ünün ise (349) 06 yaş aralığında olduğu belirlendi. En sık başvuru nedenleri özel eğitim raporu almak (% 81,8), evde bakım ücreti (% 7,1) ve maaş almak (% 5,2) olarak tespit edildi. Olgularda en sık saptanan psikiyatrik tanılar 0-6 yaş aralığında gelişimsel gerilikler (% 61,1) ve yaygın gelişimsel bozukluklar (% 15) iken, 6-18 yaş aralığında ise zeka gerilikleri (% 61,9) ve özel öğrenme güçlüğü (% 2,8) idi. Sonuç: Özürlü sağlık kuruluna başvuran çocuk ve ergenlerle ilgili verilerin belirlenmesi hem çocuk psikiyatri pratiğinde bu olgulara yaklaşıma ışık tutacaktır, hem de özürlülerle ilgili planlama yapılmasına katkı sağlayacaktır
 • Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE). Türkiye Özürlüler Araştırması 2002. Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, 2004.
 • Kahriman İ, Bayat M. Özürlü çocuğa sahip ebeveyn- lerin yaşadıkları güçlükler ve algıladıkları sosyal destek düzeyleri. Öz-Veri Dergisi 2008;5(1):53-8.
 • WHO. Disability, prevention and rehabilitation. Technical Report Series, 668, WHO, Geneve, 1981:1
 • Özbaran B, Köse S. Sağlık kurulu raporları; 6 yıllık Ege Üniversitesi deneyimi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağ- lığı Dergisi 2011;18(1):67-72.
 • Amerikan Psikiyatri Birliği. Psikiyatride hastalıkların tanımlanması ve sınıflandırılması elkitabı. Köroğlu E (Çeviri Editörü). 4üncü Baskı. Ankara: Hekimler Yayın Birliği, 2001.
 • Savaşır I, Şahin N. Wechsler çocuklar için zeka ölçe- ği (WISC-R). Ankara Türk Psikologlar Derneği, 1995.
 • Erol N, Sezgin N, Savaşır I. Ankara Gelişim Tarama Envanteri ile ilgili geçerlik çalışmaları. Türk Psikoloji Dergisi 1993;29(8):16-22.
 • Yılmaz H, Kesiktaş N, Eren B, Köse R. İstanbul ilinde özürlülük oranı ve özürlülerin durumu. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 1998;1(2):51-3.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). Özürlülerin sorun ve beklentileri araştırması, 2010. Ankara: Türkiye
 • İstatistik Kurumu Matbaası, 2011.
 • Başgül S, Saltık S. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Özürlü Çocuk Heyeti'nin 2010 yılı verileri.
 • Göztepe Tıp Dergisi 2012;27(2):45-9.
 • Çabalar M, Tatlıdede A, Yazar T, ve ark. Nörolojik hastalıkların özürlülük derecelerinin sağlık kurulunda değerlendirilmesi. Bakırköy Tıp Dergisi 2011;7(4):142
 • Sayın İ, Erdur Ö, Topçu İ, ve ark. Sağlık kuruluna özürlülük tespiti ve diğer nedenlerle başvuran olgu- larda kulak burun boğaz patolojileri ve sıklıkları: göz- lemsel bir çalışma. KBB-Forum 2011;10(4):87-91.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Nilfer ŞAHİN

Author: Hatice ALTUN

Author: Bilge KARA

Dates

Publication Date: April 1, 2014

Bibtex @ { kocatepetip182234, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {15}, pages = {48 - 53}, doi = {10.18229/ktd.19378}, title = {Özürlü Çocuk Sağlık Kurulu Raporlarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, Nilfer and ALTUN, Hatice and KARA, Bilge} }
APA ŞAHİN, N , ALTUN, H , KARA, B . (2014). Özürlü Çocuk Sağlık Kurulu Raporlarının Değerlendirilmesi. Kocatepe Tıp Dergisi, 15 (1), 48-53. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/17403/182234
MLA ŞAHİN, N , ALTUN, H , KARA, B . "Özürlü Çocuk Sağlık Kurulu Raporlarının Değerlendirilmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 15 (2014): 48-53 <http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/17403/182234>
Chicago ŞAHİN, N , ALTUN, H , KARA, B . "Özürlü Çocuk Sağlık Kurulu Raporlarının Değerlendirilmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 15 (2014): 48-53
RIS TY - JOUR T1 - Özürlü Çocuk Sağlık Kurulu Raporlarının Değerlendirilmesi AU - Nilfer ŞAHİN , Hatice ALTUN , Bilge KARA Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 48 EP - 53 VL - 15 IS - 1 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocatepe Medical Journal Özürlü Çocuk Sağlık Kurulu Raporlarının Değerlendirilmesi %A Nilfer ŞAHİN , Hatice ALTUN , Bilge KARA %T Özürlü Çocuk Sağlık Kurulu Raporlarının Değerlendirilmesi %D 2014 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD ŞAHİN, Nilfer , ALTUN, Hatice , KARA, Bilge . "Özürlü Çocuk Sağlık Kurulu Raporlarının Değerlendirilmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 15 / 1 (April 2014): 48-53.
AMA ŞAHİN N , ALTUN H , KARA B . Özürlü Çocuk Sağlık Kurulu Raporlarının Değerlendirilmesi. KTD. 2014; 15(1): 48-53.
Vancouver ŞAHİN N , ALTUN H , KARA B . Özürlü Çocuk Sağlık Kurulu Raporlarının Değerlendirilmesi. Kocatepe Tıp Dergisi. 2014; 15(1): 53-48.