Year 2016, Volume 17, Issue 1, Pages 1 - 7 2016-04-01

Serebral Kavernomların Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları

Erkan GÖKÇE [1] , Murat BEYHAN [2] , Berat ACU [3] , Fatma AKTAŞ [4] , Zafer ÖZMEN [5]

268 1682

Amaç: Serebral kavernomlar, arasında normal beyin parankimi olmayan anormal genişlemiş kapiller kavitelerle karakterize vasküler malformasyonlardır. Bu çalışmada serebral kavernomların manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulguları sunulmaktadır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya çeşitli nörolojik şikayetleri nedeniyle beyin MRG tetkiki uygulanan ve tetkiklerinde kavernom saptanan, 19’u kadın, 17’si erkek toplam 36 hasta dahil edildi. MRG’de kavernomların tipleri, yerleşim alanları, volümleri, T2A serilerde hemosiderin halkalarının varlığı ve şekli, eşlik eden gelişimsel venöz anomali (GVA) varlığı, kontrastlı serilerde kontrastlanma paternleri araştırıldı. Kavernomların volümleri ile kontrastlanma arasındaki ilişki araştırıldı.

Bulgular: Otuzaltı kavernomun 17’si kortikal-subkortikal, 11’i derin, 5’i subkortikal-santral beyaz cevher, üçü santral beyaz cevherde yerleşimliydi. Kavernomların hacimleri 0,02-6,50 ml (ortanca 0,45 ml) arasında değişmekteydi. Kavernomların 19’unda kesintili, 15’inde kesintisiz hemosiderin halkası varken ikisinde saptanamadı. Kavernomların 23’ü keskin, 11’nispeten düzgün konturlu iken ikisi belirsiz sınırlı olup bunların şekil itibariyle 24’ü lobule, 11’i yuvarlak, biri şekilsizdi. Zabramski sınıflamasına göre kavernomların 22’si Tip 2, 13’ü Tip 1 ve biri de Tip 3’tü. Kavernomların 14’ünde kontrastlanma saptanmazken, 7’sinde progresif, üçünde fokal-punktat, üçünde periferal, birinde ise difüz kontrastlanma görüldü. Kavernom volümleri ile kontrastlanma arasında istatistiki olarak anlamlı ilişki saptanmadı (p=0,382). Hastaların 18’inde kavernoma GVA eşlik etmekteydi.

Sonuç: Kavernomlar sıklıkla GVA’nın eşlik ettiği, içerisindeki kanama ürünlerinin miktarı ve evresine göre değişken MR görünüm özellikleri sergileyen, volümden bağımsız farklı kontrastlanma paternleri içeren vasküler orjinli lezyonlardır.

Kavernöz anjiom, manyetik rezonans görüntüleme, santral sinir sistemi venöz anjioma
 • Cortés Vela JJ, Concepción Aramendía L, Ballenilla Marco F, Gallego León JI, González-Spínola San Gil J. Cerebral cavernous malformations: spectrum of neuroradiological findings. Radiologia 2012;54(5):401–9. de Champfleur NM, Langlois C, Ankenbrandt WJ, et al.
 • Magnetic resonance imaging evaluation of cerebral cavernous malformations with susceptibility-weighted imaging. Neurosurgery 2011;68(3):641–7.
 • AG Osborn (Editor). Osborns Brain: imaging, patology, and anatomy. 1st Edition Amirsys: Canada 2013:159–62.
 • Hegde AN, Mohan S, Lim CC. CNS cavernous haemangioma: “popcorn” in the brain and spinal cord. Clin Radiol ;67(4):380–8. Smith ER, Scott RM. Cavernous malformations. Neurosurg Clin N Am 2010;21(3):483–90.
 • Petersen TA, Morrison LA, Schrader RM, Hart BL. Familial versus sporadic cavernous malformations: differences in developmental venous anomaly association and lesion phenotype. AJNR Am J Neuroradiol 2010;31(2):377–82.
 • Abla A, Wait SD, Uschold T, Lekovic GP, Spetzler RF. Developmental venous anomaly, cavernous malformation and capillary telangiectasia: spectrum of a single disease. Acta Neurochir 2008;150(5):487–9.
 • Sure U, Butz N, Schlegel J. Endothelial proliferation, neoangiogenesis, and potential de novo generation of cerebrovascular malformations. J Neurosurg. 2001;94(6):972–7.
 • Sohn CH, Kim SP, Kim IM, Lee JH, Lee HK. Characteristic MR imaging findings of cavernous hemangiomas in the cavernous sinus. AJNR Am J Neuroradiol 2003;24(6):1148–51.
 • K. Pinker, Stavrou I, Knosp E, Trattnig S. Are cerebral cavernomas truly nonenhancing lesions and thereby distinguishable from arteriovenous malformations? MRI findings and histopathological correlation. Magnetic Resonance Imaging 2006;24(5):631– 637.
 • Shenkar R, Venkatasubramanian PN, Zhao JC, Batjer HH, Wyrwicz AM, Awad IA. Advanced magnetic resonance imaging of cerebral cavernous malformations: part I. High-field imaging of excised human lesions. Neurosurgery 2008;63(4):782–9.
 • Mouchtouris N, Chalouhi N, Chitale A, et al. Management of Cerebral Cavernous Malformations: From Diagnosis to Treatment. ScientificWorldJournal 2015;2015:808314.
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Erkan GÖKÇE

Author: Murat BEYHAN

Author: Berat ACU

Author: Fatma AKTAŞ

Author: Zafer ÖZMEN

Bibtex @ { kocatepetip182689, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {17}, pages = {1 - 7}, doi = {10.18229/ktd.51889}, title = {Serebral Kavernomların Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları}, key = {cite}, author = {GÖKÇE, Erkan and BEYHAN, Murat and ACU, Berat and AKTAŞ, Fatma and ÖZMEN, Zafer} }
APA GÖKÇE, E , BEYHAN, M , ACU, B , AKTAŞ, F , ÖZMEN, Z . (2016). Serebral Kavernomların Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları. Kocatepe Tıp Dergisi, 17 (1), 1-7. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/17440/182689
MLA GÖKÇE, E , BEYHAN, M , ACU, B , AKTAŞ, F , ÖZMEN, Z . "Serebral Kavernomların Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları". Kocatepe Tıp Dergisi 17 (2016): 1-7 <http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/17440/182689>
Chicago GÖKÇE, E , BEYHAN, M , ACU, B , AKTAŞ, F , ÖZMEN, Z . "Serebral Kavernomların Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları". Kocatepe Tıp Dergisi 17 (2016): 1-7
RIS TY - JOUR T1 - Serebral Kavernomların Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları AU - Erkan GÖKÇE , Murat BEYHAN , Berat ACU , Fatma AKTAŞ , Zafer ÖZMEN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 7 VL - 17 IS - 1 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocatepe Medical Journal Serebral Kavernomların Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları %A Erkan GÖKÇE , Murat BEYHAN , Berat ACU , Fatma AKTAŞ , Zafer ÖZMEN %T Serebral Kavernomların Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları %D 2016 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 17 %N 1 %R %U
ISNAD GÖKÇE, Erkan , BEYHAN, Murat , ACU, Berat , AKTAŞ, Fatma , ÖZMEN, Zafer . "Serebral Kavernomların Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları". Kocatepe Tıp Dergisi 17 / 1 (April 2016): 1-7.