Year 2017, Volume 18, Issue 3, Pages 85 - 88 2017-07-03

GEBELİKTE UYKU KALİTESİNİN TRİMESTER İLE İLİŞKİSİ

Fatih ÇELİK [1] , Mesut KÖSE [2]

286 486

ÖZ

AMAÇ: Gebelikte meydana gelen fiziksel ve hormonal değişiklikler, anksiyete, büyüyen fetusun diafragmaya yaptığı bası sonucu artan abdominal rahatsızlıklar vb. nedenlerden dolayı uyku kalitesi etkilenmektedir. Buna bağlı olarak çalışmamız, gebe kadınlarda uyku kalitesini
ölçmeyi, uyku kalitesi ve trimesterler arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi, gebelerin uyku kalitesini etkileyen etkenleri saptamayı ve tanımlamayı amaçlamıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma kesitsel ve tanımlayıcı bir çalışmadır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğinde Aralık 2015-Şubat 2016 tarihleri arasında 152 gebe kadın üzerinde yapıldı. Veriler yüz yüze görüşme yöntemiyle toplandı. Katılımcılara çalışma ile ilgili bilgi verildi ve sözlü onamları alındı. Çalışmada veriler kişisel bilgi formu, Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ), Berlin Uyku Anketi kullanılarak toplandı.

BULGULAR: Yaş ortalaması 27,59 ±5,59 olan gebe kadınların %70,4 ü ev hanımı idi. Çalışmamıza katılan gebelerin yarısından fazlasının eğitim düzeyi lise ve üzeredir. Beden Kitle İndeksine (BKİ) göre gebelerin %20,4 ü obezdir. PUKİ
ye göre %55,92’in uyku kalitesinin kötü olduğu saptandı(˃5). Araştırmamızda PUKİ puanları 0-20 arasında değişmekte idi. PUKİ  ortalaması 7,38±4,91 dir. Berlin Uyku Anketine göre %44,07 sinin uyku kalitesinin kötü olduğu saptandı (≥2).

SONUÇ: Gebelerin genel uyku kalitesinin trimesterlere göre değiştiği, en kötü uyku kalitesinin 3.trimesterde olduğu, sosyo-demografik özelliklerin uyku kalitesi üzerine etkili olduğu bulunmuştur. Uyku bozuklukları gebelikte ciddi maternal ve fetal komplikasyonlara neden olabildiği için erken tanı ve gerekli tedaviyle bu kötü sonuçların azaltılabileceği düşünülebilir.
Gebelik, Trimester, Uyku Kalitesi
 • KAYNAKLAR
 • Hedman C, Pohjasvaara T, Tolonen U, Suhonen-Malm AS, Myllylä VV. Effects of Pregnancy on Mother’s Sleep. Sleep Medicine. 2002 Jan; 3(1): 37- 42.
 • Okun ML, Coussons-Read ME. Sleep disruption during pregnancy: how does it influence serum cytokines?. Journal of Reproductive Immunology. 2007 Apr, 73(2): 158- 65.
 • Sharma S, Franco R. Sleep and Its Disorders in Pregnancy. Wisconsin Medical Journal. 2004;103(5):48-52.
 • Miller EH. Women and Insomnia. Clinical Cornerstone. 2004; 6(1): 6- 18.
 • Edwards N, Blyton DM, Hennessy A, Sullivan CE. Severity of sleep-disordered breathing improves following parturition. Sleep 2005 Jun; 28(6):737-41
 • Mullington JM, Haack M, Toth M, Serrador J, Meier-Ewert H. Cardiovascular, Inflammatory and Metabolic Consequences of Sleep Deprivation. Prog Cardiovasc Dis. 2009 Jan-Feb ;51(4):294–302.
 • Antony KM, Agrawal A, Arndt ME, et al. Association of adverse perinatal outcomes with screening measures of obstructive sleep apnea. J Perinatol 2014 Jun;34(6): 441-8.
 • Ding XX, Wu YL, Xu SJ, et al. A systematic review and quantitative assessment of sleep-disordered breathing during pregnancy and perinatal outcomes. Sleep Breath 2014 Dec;18(4) :703-13.
 • Louis JM, Mogos MF, Salemi JL, Redline S, Salihu HM. Obstructive sleep apnea and severe maternal-in fant morbidity / mortality in the United States, 1998-2009. Sleep. 2014 May 1;37(5):843-9.
 • Taskiran N. Pregnancy and Sleep Quality. J Turk Soc Obstet Gynecol. 2011;8(3):181- 7.
 • Facco FL, Kramer J, Ho KH, Zee PC, Grobman WA. Sleep disturbances in pregnancy. Obstet Gynecol 2010 Jan;115(1):77- 83.
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Author: Fatih ÇELİK

Author: Mesut KÖSE

Bibtex @research article { kocatepetip344658, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {18}, pages = {85 - 88}, doi = {10.18229/kocatepetip.344658}, title = {GEBELİKTE UYKU KALİTESİNİN TRİMESTER İLE İLİŞKİSİ}, key = {cite}, author = {ÇELİK, Fatih and KÖSE, Mesut} }
APA ÇELİK, F , KÖSE, M . (2017). GEBELİKTE UYKU KALİTESİNİN TRİMESTER İLE İLİŞKİSİ. Kocatepe Tıp Dergisi, 18 (3), 85-88. DOI: 10.18229/kocatepetip.344658
MLA ÇELİK, F , KÖSE, M . "GEBELİKTE UYKU KALİTESİNİN TRİMESTER İLE İLİŞKİSİ". Kocatepe Tıp Dergisi 18 (2017): 85-88 <http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/31561/344658>
Chicago ÇELİK, F , KÖSE, M . "GEBELİKTE UYKU KALİTESİNİN TRİMESTER İLE İLİŞKİSİ". Kocatepe Tıp Dergisi 18 (2017): 85-88
RIS TY - JOUR T1 - GEBELİKTE UYKU KALİTESİNİN TRİMESTER İLE İLİŞKİSİ AU - Fatih ÇELİK , Mesut KÖSE Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18229/kocatepetip.344658 DO - 10.18229/kocatepetip.344658 T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 88 VL - 18 IS - 3 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - doi: 10.18229/kocatepetip.344658 UR - https://doi.org/10.18229/kocatepetip.344658 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kocatepe Medical Journal GEBELİKTE UYKU KALİTESİNİN TRİMESTER İLE İLİŞKİSİ %A Fatih ÇELİK , Mesut KÖSE %T GEBELİKTE UYKU KALİTESİNİN TRİMESTER İLE İLİŞKİSİ %D 2017 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 18 %N 3 %R doi: 10.18229/kocatepetip.344658 %U 10.18229/kocatepetip.344658
ISNAD ÇELİK, Fatih , KÖSE, Mesut . "GEBELİKTE UYKU KALİTESİNİN TRİMESTER İLE İLİŞKİSİ". Kocatepe Tıp Dergisi 18 / 3 (July 2017): 85-88. https://doi.org/10.18229/kocatepetip.344658