Year 2017, Volume 18, Issue 3, Pages 94 - 99 2017-07-03

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HASTANE ATIKLARININ YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ

Pınar DOĞAN [1] , Sonay AKTAŞ [2]

198 326

ÖZ

AMAÇ: Araştırma, eğitimlerinin büyük bir bölümünü uygulamada geçiren ve atık ayrıştırılmasında etkin görev alan hemşirelik öğrencilerinin bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi.

GEREÇ VE YÖNTEM: Araştırma bir vakıf üniversitesinin hemşirelik bölümünde okuyan, klinik uygulama deneyimi olan ve araştırmaya katılmaya gönüllü 195 öğrenciyle tanımlayıcı olarak yapıldı. Verilerin toplanmasında bireysel özelliklerin belirlenmesine yönelik 8 adet açık uçlu soru ve hastane atık yönetimine yönelik 20 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan bilgi formu kullanıldı. Verilerin analizi SPSS 21 paket programında sıklık, yüzde, Mann Whitney-U ve Krusskal Wallis testleri ile yapıldı.

BULGULAR: Araştırmada öğrencilerin yaş ortalamasının 20,6±1,49 olduğu, %93,8’inin kadın ve %46,1’inin 2.sınıfta eğitim gördüğü, tamamına yakınının devlet ya da özel hastanede klinik uygulama yaptığı saptandı. Öğrencilerin %91,1’inin hastane atık yönetimine yönelik eğitim aldığı belirlenirken, bu eğitimi %72,8’inin hemşirelerden, %63,1’i eğiticilerden ve %72,3’ünün klinik uyum eğitimlerinden aldığı  belirlendi. Öğrencilerin hastane atık yönetimine yönelik bilgi formundan aldıkları toplam ortalama puanları 12,91±2,66 olarak belirlenmiş olup 2. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin en yüksek puana sahip olduğu (12,57±2,38) saptandı. Yaş (p=0,002), cinsiyet (p=0,006) ve sınıf (p=0,028) özellikleri açısından bilgi sıralamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülürken, diğer bireysel özelliklere göre anlamlı bir farklılık olmadığı saptandı.

SONUÇ: Araştırmamızdan elde edilen sonuçlar doğrultusunda; öğrencilerin çoğunluğunun atık yönetimi konusunda eğitim aldığı, hastane atık yönetimine yönelik bilgi düzeylerinin orta düzeyde olduğu ve üst sınıflara doğru bilgi düzeylerinin azaldığı belirlenmiştir. Bu bağlamda öğrencilerin bilgi düzeylerini arttırmak üzere eğitimlerin tüm sınıflarda sürdürülmesi, uygulama alanlarında gözlemlenmesi ve ara değerlendirmelerle bu durumun saptanmasına yönelik aktivitelerin planlanması önerilmektedir.
Hemşirelik öğrencileri, Atık idaresi, Bilgi seviyesi
 • KAYNAKLAR
 • Lal S.Text book of community medicine. 1st ed. New Delhi. CBS publishers. 2007; 658-64.
 • World Health Organization. Waste from Health-Care Activities, 2011. Erişim adresi:: http://www.who.int/mediacentre/ factsheets/fs253/en/ Erişim Tarihi: 09.02.2015
 • Ukey UU, Kambatla R, Dash S, Naidu NA, Kulkarni VP. Awareness about Biomedical Waste Management in Undergraduate Medical and Nursing Students at a Teaching Institute in Vizianagaram, Andhra Pradesh. Natl J Community Med. 2012; 3(3):428-32.
 • Jadhav J, Thangaraj S, Dsouza L, Rao A. Assessment of educational intervention on biomedical waste management among Government Nursing College students, Bengaluru. International Journal of Medical Science and Public Health. 2015; 4(5): 726-9.
 • Uddin MN, Islam MR, Yesmin K. Knowledge on Hospital Waste Management among Senior Staff Nurses Working in a Selected Medical College Hospital of Bangladesh. Journal of Waste Management. 2014; 1-5.
 • Azage M. and Kumie A. Healthcare waste generation and its management system: the case of health centers inWest Gojjam Zone, Amhara Region, Ethiopia. Ethiopian Journal of Health Development. 2010; 24(2):119–26.
 • Mir RM, Ahamad J, Ahamad A, Jan R. Knowledge, attitude and Practices about Biomedical Waste management among Nursing Professionals of SKIMS Medical College Hospital Bemina-A Cross Sectional study. IOSR Journal of Nursing and Health Science, 2013; 1(5). 47-8.
 • Özerol İH. Tıbbi Atık Stratejileri Nelerdir? EN/ISO Normları Nelerdir? Avrupa’da Birlik? ABD’nin Yaklaşımı? Ülkemizde Durum? 4. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi. 2005; 434-72.
 • Nagaraju B, Padmavathi GV, Puranik DS, Shantharaj MP, Sampulatha SP. A study to assess the knowledge and practice on bio-medical waste management among the health care providers working in PHCs of Bagepalli Taluk with the view to prepare informational booklet. Int J Med Biomed Res. 2013; 2(1): 28-35.
 • Chandorkar AG, Nagoda BS. Hospital waste management. 1st ed. Bangalore. Paras publishing. 2003; 1-130.
 • Malini A ve Eshwar B. Knowledge, Attitude and Practice of Biomedical waste management among health care personnel in a tertiary care hospital in Puducherry. International Journal of Biomedical Research. 2015; 6(03): 172-6.
 • Mathur V, Dwivedi S, Hassan MA, Misra RP. Knowledge, attitude, and practices about biomedical waste management among healthcare personnel: A cross-sectional study. Indian J Community Med. 2011; 36: 143-5.
 • Yadavannavar MC, Berad AS, Jagirdar PB. Biomedical waste management: A study of knowledge, attitude, and practices in a tertiary health care institution in Bijapur. Indian J Community Med. 2010; 35: 170-1.
 • World Health Organization(WHO). India Country Office. New Delhi. Bio-medikal waste management self nursing document nurses and paramedical. Environment Protection Training & Research Institute 1998; 7-16.
 • Saini S, Nagarajan SS, Sarma RK. Knowledge; Attitude and Practices of Bio-Medical Waste Management Amongst Staff of a Tertiary Level Hospital in India. J Acad Hosp Adm. 2005; 17:2.
 • Esin MN.(2014). Veri toplama yöntem ve araçları & Veri toplama araçlarının güvenilirlik ve geçerliliği. Ed: Erdoğan S, Nahcıvan N, Esin MN. Hemşirelikte Araştırma: Süreç, Uygulama ve Kritik. Nobel tıp Kitapevleri. İstanbul.
 • Janhavi G ve Raju PVR. Awareness and training need of biomedical waste management among undergraduate students Andhra Pradesh. Indian J Public Health. 2006; 50(1): 53-4.
 • Tejas R, Rajaram D, Shalini S. Hemanth, Pruthvish. Knowledge, Attitude and Practices of Paramedical staff regarding Healthcare waste management. Presented at the 2nd National Conference on Students Medical Research, 9-10 January, Medical College, Thiruvananthapuram. 2009.
 • Chudasama RK, Rangoonwala M, Sheth A, Misra SKC, Kadri AM, Patel UV. Biomedical Waste Management: A study of knowledge, attitude and practice among health care personnel at tertiary care hospital in Rajkot. J Res Med Den Sci. 2013; 1: 17-22.
 • Ismail IM, Kulkarni AG, Kamble SV, Borker SA, Rekha R and Amruth M. Knowledge, attitude and practice about bio-medical waste management among personnel of a tertiary health care institute in Dakshina Kannada, Karnataka. Al Ameen J Med Sci. 2013; 6(4): 376-80.
 • Sharma A, Sharma V, Sharma S, Singh P. Awareness of Biomedical Waste Management Among Health Care Personnel in Jaipur,India.OHDM.2013;12(1):32-40.
 • Azuike EC, Adinma ED, Nwabueze SA et al. Healthcare Waste Management: What do the Health Workers in a Nigerian Tertiary Hospital Know and Practice. Science Journal of Public Health. 2015; 3(1): 114-8.
 • Ersoy S, Çetinkaya F, Alp F. Hastane temizlik çalışanlarının hastane enfeksiyonları ve korunma ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları. Sağlık Bilimleri Dergisi.2014;23(1),1-9.
 • Çamözü E ve Kitiş Y. Hastane temizlik hizmetleri personelinin tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve depolanması ile ilgili bilgi ve uygulamalarının belirlenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2011; 10: 631-40. 99
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Author: Pınar DOĞAN

Author: Sonay AKTAŞ

Bibtex @research article { kocatepetip344668, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {18}, pages = {94 - 99}, doi = {10.18229/kocatepetip.344668}, title = {HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HASTANE ATIKLARININ YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ}, key = {cite}, author = {DOĞAN, Pınar and AKTAŞ, Sonay} }
APA DOĞAN, P , AKTAŞ, S . (2017). HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HASTANE ATIKLARININ YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ. Kocatepe Tıp Dergisi, 18 (3), 94-99. DOI: 10.18229/kocatepetip.344668
MLA DOĞAN, P , AKTAŞ, S . "HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HASTANE ATIKLARININ YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ". Kocatepe Tıp Dergisi 18 (2017): 94-99 <http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/31561/344668>
Chicago DOĞAN, P , AKTAŞ, S . "HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HASTANE ATIKLARININ YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ". Kocatepe Tıp Dergisi 18 (2017): 94-99
RIS TY - JOUR T1 - HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HASTANE ATIKLARININ YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ AU - Pınar DOĞAN , Sonay AKTAŞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18229/kocatepetip.344668 DO - 10.18229/kocatepetip.344668 T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 94 EP - 99 VL - 18 IS - 3 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - doi: 10.18229/kocatepetip.344668 UR - https://doi.org/10.18229/kocatepetip.344668 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kocatepe Medical Journal HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HASTANE ATIKLARININ YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ %A Pınar DOĞAN , Sonay AKTAŞ %T HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HASTANE ATIKLARININ YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ %D 2017 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 18 %N 3 %R doi: 10.18229/kocatepetip.344668 %U 10.18229/kocatepetip.344668
ISNAD DOĞAN, Pınar , AKTAŞ, Sonay . "HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HASTANE ATIKLARININ YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ". Kocatepe Tıp Dergisi 18 / 3 (July 2017): 94-99. https://doi.org/10.18229/kocatepetip.344668