Year 2018, Volume 19, Issue 2, Pages 69 - 72 2018-04-26

A RARE CAUSE OF INTRA-ABDOMINAL CYSTIC LESION: MESENTERIC CYSTIC LYMPHANGIOMA
İNTRAABDOMİNAL KİSTİK LEZYONUN NADİR BİR NEDENİ: MEZENTERİK KİSTİK LENFANJİOM

Mehmet Nuri KOŞAR [1] , Nuray Ayper ÖNGEN [2] , Mani HABİBİ [3] , Faruk GÜLEÇ [4] , Osman Zekai ÖNER [5]

58 635

Lymphangiomas are the benign cystic masses that resulted from the proliferation of lymp-hatic vessels due to lymphatic blockage in the lymphatic system. Usually localized in the axil-la and neck and often encountered in the pe-diatric age group. Abdominal lymphangiomas in the differential diagnosis of mesenteric cysts are very rare lesions and often localized in the small bowel mesentery. It presented with dif-ferent symptoms depending on the size and location of the cyst. In the literature, less than of 200 cases of abdominal lymphangioma have been reported in all age groups. In this article, we aim to present the case of mesenteric ab-dominal cystic lymphangioma which inciden-tally detected during a routine gynecological examination.

Lenfanjiomalar, lenfatik sistemdeki blokaj ile lenf damarlarının proliferasyonu sonucu ortaya çıkan benign kistik oluşumlardır. Sıklıkla boyun ve aksillada lokalize olur ve pediatrik yaş grubunda karşılaşılır. Mezenterik kist ayırıcı tanısında yer alan abdominal lenfanjiomalar ise oldukça seyrek görülen kistik lezyonlardır ve sıklıkla ince bağırsak mezenterinde yerleşir. Kistin büyüklüğü ve lokalizasyonuna göre farklı semptomlar ile presente olur. Literatürde tüm yaş gruplarında 200’den daha az sayıda abdominal lenfanjioma olgusu bildirilmiştir. Bu yazımızda, rutin jinekolojik muayene sırasında tesadüfi olarak saptanmış olan ve preoparatif değerlendirme sonrası mezenterik kistik lezyon ön tanısıyla opere edilen abdominal mezenterik kistik lenfanjioma tanılı bir olguyu sunmayı amaçladık.
  • Muramori K, Zaizen Y, Noguchi S. Abdominal lymphangioma in children: report of three cases. Surg Today 2009;39(5):414-7.
  • Watanabe A, Suzuki H, Kubo N. A case of mesenteric cystic lymphangioma in an adult which caused duodenal stenosis after resection. Int J Surg Case Rep. 2013;4(2):212-5
  • Önder A, Kapan M, Arıkanoğlu Z ve ark. İntraabdominal tümörlerin nadir bir nedeni: Mezenterik kistli 21 hastanın analizi. Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi. 2011;2(4):380-3.
  • Kambakamba P, Lesurtel M, Breitenstein S. Giant mesenteric cystic lymphangioma of mesocolic origin in an asymptomatic adult patient. J Surg Case Rep 2012;(6):4
  • Losanoff JE, Kjossev KT. Mesenteric cystic lymphangioma: unusual cause of intra-abdominal catastrophe in an adult. Int J Clin Pract; 2005;59(8):986-987
  • Buccoliero A, Morelli C, Taddei G. Calcified cystic lymphangioma of the mesentery: case report. Fetal Pediatr Patho2009;28(5):209–15
  • Zeybek N, Kılbaş Z, Yıldız F; Erişkinde nadir bir ileus nedeni: Dev mezenterik kistik lenfanjioma. Gaziantep Tıp Dergisi; 2010;16(2):236-8
  • Özgönül A, Baba F, Bitiren M; Olgu Sunumu: Mezenterik kistik lenfanjiom; Tıp Araştırmaları Dergisi 2007;5(1):39-41
  • Albayrak Y, albayrak F, Arslan S; Mesenteric calsified Cystic Lymphangioma in an adult patient; Turkish J of Gastroent. 2011;22(3):341-3
  • Akwei S, Bhardwaj N, Murpy P; Bening mesenteric lymphangioma presenting as acute pancreatitis: a case report; Cases J 2009: 2:9328
Primary Language tr
Journal Section Case Report
Authors

Author: Mehmet Nuri KOŞAR

Author: Nuray Ayper ÖNGEN

Author: Mani HABİBİ (Primary Author)

Author: Faruk GÜLEÇ

Author: Osman Zekai ÖNER

Bibtex @case report { kocatepetip419049, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {69 - 72}, doi = {10.18229/kocatepetip.419049}, title = {İNTRAABDOMİNAL KİSTİK LEZYONUN NADİR BİR NEDENİ: MEZENTERİK KİSTİK LENFANJİOM}, key = {cite}, author = {KOŞAR, Mehmet Nuri and ÖNGEN, Nuray Ayper and HABİBİ, Mani and GÜLEÇ, Faruk and ÖNER, Osman Zekai} }
APA KOŞAR, M , ÖNGEN, N , HABİBİ, M , GÜLEÇ, F , ÖNER, O . (2018). İNTRAABDOMİNAL KİSTİK LEZYONUN NADİR BİR NEDENİ: MEZENTERİK KİSTİK LENFANJİOM. Kocatepe Tıp Dergisi, 19 (2), 69-72. DOI: 10.18229/kocatepetip.419049
MLA KOŞAR, M , ÖNGEN, N , HABİBİ, M , GÜLEÇ, F , ÖNER, O . "İNTRAABDOMİNAL KİSTİK LEZYONUN NADİR BİR NEDENİ: MEZENTERİK KİSTİK LENFANJİOM". Kocatepe Tıp Dergisi 19 (2018): 69-72 <http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/36792/419049>
Chicago KOŞAR, M , ÖNGEN, N , HABİBİ, M , GÜLEÇ, F , ÖNER, O . "İNTRAABDOMİNAL KİSTİK LEZYONUN NADİR BİR NEDENİ: MEZENTERİK KİSTİK LENFANJİOM". Kocatepe Tıp Dergisi 19 (2018): 69-72
RIS TY - JOUR T1 - İNTRAABDOMİNAL KİSTİK LEZYONUN NADİR BİR NEDENİ: MEZENTERİK KİSTİK LENFANJİOM AU - Mehmet Nuri KOŞAR , Nuray Ayper ÖNGEN , Mani HABİBİ , Faruk GÜLEÇ , Osman Zekai ÖNER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18229/kocatepetip.419049 DO - 10.18229/kocatepetip.419049 T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 69 EP - 72 VL - 19 IS - 2 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - doi: 10.18229/kocatepetip.419049 UR - https://doi.org/10.18229/kocatepetip.419049 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kocatepe Medical Journal İNTRAABDOMİNAL KİSTİK LEZYONUN NADİR BİR NEDENİ: MEZENTERİK KİSTİK LENFANJİOM %A Mehmet Nuri KOŞAR , Nuray Ayper ÖNGEN , Mani HABİBİ , Faruk GÜLEÇ , Osman Zekai ÖNER %T İNTRAABDOMİNAL KİSTİK LEZYONUN NADİR BİR NEDENİ: MEZENTERİK KİSTİK LENFANJİOM %D 2018 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 19 %N 2 %R doi: 10.18229/kocatepetip.419049 %U 10.18229/kocatepetip.419049
ISNAD KOŞAR, Mehmet Nuri , ÖNGEN, Nuray Ayper , HABİBİ, Mani , GÜLEÇ, Faruk , ÖNER, Osman Zekai . "İNTRAABDOMİNAL KİSTİK LEZYONUN NADİR BİR NEDENİ: MEZENTERİK KİSTİK LENFANJİOM". Kocatepe Tıp Dergisi 19 / 2 (April 2018): 69-72. https://doi.org/10.18229/kocatepetip.419049