Year 2019, Volume 20, Issue 2, Pages 58 - 62 2019-04-29

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VEYA DOKU NAKLİ VE ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI
THE ATTITUDES AND BEHAVIORS ABOUT ORGAN DONATIONS AND TISSUE TRANSPLANTATION OF MEDICAL SCHOOL STUDENTS AT AFYON KOCATEPE UNIVERSITY

Ahmet Dumanlı [1] , Ömer Faruk Ak [2] , Reyyan Sümeyra Gülener [3] , Furan Horzum [4] , Buse Nur Çakar [5] , Atakan Ataklı [6] , Ömer Abdulaziz Bilgeç [7] , Gürhan Öz [8]

20 62

AMAÇ: Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin organ transplantasyonu ve organ bağışı hakkındaki tutumlarını ve bilgi seviyelerini araştırmak.

GEREÇ VE YÖNTEM: Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilk üç döneminde öğrenim gören her sınıftan 50’şer kişi olmak üzere toplamda 150 kişi rastgele olarak seçildi. Çalışma organ bağışı konusunda 35 orijinal soruyu içeren toplam 150 anket ile yapıldı. Frekans dağılımları hesaplandı ve elde edilen veriler yüzde olarak değerlendirildi.

BULGULAR: Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilk üç döneminde öğrenim gören toplamda 150 öğrenci anket çalışmasına katıldı. Ankete katılan öğrenlerin demografik karakterleri incelendi. Katılımcıların %70’i organ bağışı konusundaki bilgilerini tıp fakültesinde edindiklerini söylerken %30’u aile hekimleri, internet, yakın akraba-arkadaşları ve medyadan öğrendiklerini söylediler. Öğrencilerin %76’ı organ bağışı yapmak istediklerini, %24’ü organ bağışı yapmak istemediklerini bildirdiler. Baba eğitim düzeyi ile organ bağışı isteği arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Ancak anne eğitim düzeyi ile organ bağışı isteği arasında belirgin fark vardı. Dönem ilerledikçe öğrencilerin kadavradan alınan organların bekleme süresi ile ilgili bilgi düzeylerinin arttığı ve dönemler arasındaki farkın istatistikel olarak anlamlı olduğu saptandı

SONUÇ: Organ transplantasyon ihtiyacını karşılamak için sağlık personeli ve doktorlar dahil tüm halkımız organ bağışı konusunda bilgilendirilmelidir. İlk ve orta eğitimden itibaren verilecek eğitim ile dini kaygıların ortadan kaldırılması planlanmalıdır.

OBJECTIVE: To investigate level of information and attitudes of the Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine students about organ transplantation and donation.

MATERIAL AND METHODS: A total of 150 students (50 individuals in each class) randomly selected from the first three classes of Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine. Questionnaire prepared with 35 questions including original questions and 150 questionnaires were taken into consideration. Frequency distributions were calculated and the obtained data were evaluated as percentage.

RESULTS: A hundered and fifty individuals participated in the questionnaire for Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine period 1, 2,3 students. The demographic characteristics of the students participating in the survey were examinated. While 70% of the respondents said they learned their knowledge about organ donation in the medical faculties , 30% were informed by family physicians, the internet, close relatives-friends and the media. Seventy-six percent of those surveyed said they wanted to donate organs, and 24% did not want to donate. There was no significant difference between the father education level and the desire to have organ donation. There was a significant difference between the father’s level of education of the mothers and the desire to have an organ donation. There was a significant difference in the consciousness level between the related classes with the waiting period of the organs taken from cadaver and it was seen that the level of consciousness increased as the class stage increased.

CONCLUSIONS: To meet the needs of the organ transplantation; it should be emphasized that all health personnel, including physicians, and our people should be informed about organ transplantation. It should be planned to eliminate the existing religious concerns with the education that will be provided from the primary and secondary education.

  • Referans 1. Kavurmacı M, Karabulut N, Koç A. Koç Üniversitesi öğrencilerinin organ bağışı hakkındaki bilgi ve görüşleri. Hemşirelikte eğitim ve araştırma dergisi 2014;11 (2): 15-21
  • Referans 2. Kılıç S, Koçak N, Türker T, Gürpınar H, Gülerik D. Kız üniversite öğrencilerinin organ bağışı konusundaki tutumları ve bu tutumlarına etki eden faktörler Gülhane Tıp dergisi 2010; 52: 36-40
  • Referans 3. A-Doğan M.D, Uzun İ, Kaya N, Ekinci H, Altınkaynak M. Üniversite öğrencilerinin organ bağışına bakış açısı ve bilgi düzeyleri. Dergipark / sağlık bilimleri ve meslekleri dergisi / arşiv / cilt 3, sayı 2 / 2016-05-03
  • Referans 4. Gürkan A. Organ transplantasyonu ve hemşirelik bakımı. Hemşirelik forumu 1998:4-179 (Son Erişilme tarihi 21.03.2018)
  • Referans 5. Koçak A, Aktaş EÖ, Şenol E, Kaya A, Bilgin UE. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin organ nakli ve bağışı hakkındaki bilgi düzeyi Ege Tıp Dergisi 2010; 49(3): 153-160
  • Referans 6. Savaşer S, Mutlu B, Çağlar S, Doğan Z, Cabulat N. Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin organ bağışına bakışları. İ.Ü.F.N. hem. derg. 2012;20 (1): 1-9 ıssn 1304-4869
  • Referans 7. D--Özer N, Sarıtaş S, Özlü Z.K. Hemşirelik öğrencilerinin organ nakli ve bağışı konusundaki bilgi ve düşüncelerinin incelenmesi. Anadolu hemşirelik ve sağlık bilimleri dergisi, 2010; 13: 2
  • Referans 8. Kara S, Salman Z, Öngel K. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi sağlık personelinin organ bağışına bakışı. Ankara sağlık hizmetleri dergisi, 2012 ;11(1)
  • Referans 9. Naçar M, Çetinkaya F, Kanyılmaz D, Tokgöz B, Utaş C. Hekim Adaylarının Organ Nakline Bakış Açıları. Official Journal of the Turkish Society of Nephrology 2001;10(2):123-128
  • Referans 10. Kıraklı C, Uçar ZZ, Anıl AB, Özbek İ. Yoğun Bakım’da Beyin Ölümü Kesin Tanı SüresininKısalmasının Organ Bağışı Oranlarına Etkisi Yoğun Bakım Derg 2011; 1: 8-11
Primary Language tr
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet Dumanlı (Primary Author)
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Ömer Faruk Ak
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Reyyan Sümeyra Gülener
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Furan Horzum
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Buse Nur Çakar
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Atakan Ataklı
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Ömer Abdulaziz Bilgeç
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Gürhan Öz
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Bibtex @research article { kocatepetip413305, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {20}, pages = {58 - 62}, doi = {10.18229/kocatepetip.413305}, title = {AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VEYA DOKU NAKLİ VE ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI}, key = {cite}, author = {Dumanlı, Ahmet and Ak, Ömer Faruk and Gülener, Reyyan Sümeyra and Horzum, Furan and Çakar, Buse Nur and Ataklı, Atakan and Bilgeç, Ömer Abdulaziz and Öz, Gürhan} }
APA Dumanlı, A , Ak, Ö , Gülener, R , Horzum, F , Çakar, B , Ataklı, A , Bilgeç, Ö , Öz, G . (2019). AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VEYA DOKU NAKLİ VE ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Kocatepe Tıp Dergisi, 20 (2), 58-62. DOI: 10.18229/kocatepetip.413305
MLA Dumanlı, A , Ak, Ö , Gülener, R , Horzum, F , Çakar, B , Ataklı, A , Bilgeç, Ö , Öz, G . "AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VEYA DOKU NAKLİ VE ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI". Kocatepe Tıp Dergisi 20 (2019): 58-62 <http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/44892/413305>
Chicago Dumanlı, A , Ak, Ö , Gülener, R , Horzum, F , Çakar, B , Ataklı, A , Bilgeç, Ö , Öz, G . "AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VEYA DOKU NAKLİ VE ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI". Kocatepe Tıp Dergisi 20 (2019): 58-62
RIS TY - JOUR T1 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VEYA DOKU NAKLİ VE ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI AU - Ahmet Dumanlı , Ömer Faruk Ak , Reyyan Sümeyra Gülener , Furan Horzum , Buse Nur Çakar , Atakan Ataklı , Ömer Abdulaziz Bilgeç , Gürhan Öz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18229/kocatepetip.413305 DO - 10.18229/kocatepetip.413305 T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 58 EP - 62 VL - 20 IS - 2 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - doi: 10.18229/kocatepetip.413305 UR - https://doi.org/10.18229/kocatepetip.413305 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kocatepe Medical Journal AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VEYA DOKU NAKLİ VE ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI %A Ahmet Dumanlı , Ömer Faruk Ak , Reyyan Sümeyra Gülener , Furan Horzum , Buse Nur Çakar , Atakan Ataklı , Ömer Abdulaziz Bilgeç , Gürhan Öz %T AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VEYA DOKU NAKLİ VE ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI %D 2019 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 20 %N 2 %R doi: 10.18229/kocatepetip.413305 %U 10.18229/kocatepetip.413305
ISNAD Dumanlı, Ahmet , Ak, Ömer Faruk , Gülener, Reyyan Sümeyra , Horzum, Furan , Çakar, Buse Nur , Ataklı, Atakan , Bilgeç, Ömer Abdulaziz , Öz, Gürhan . "AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VEYA DOKU NAKLİ VE ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI". Kocatepe Tıp Dergisi 20 / 2 (April 2019): 58-62. https://doi.org/10.18229/kocatepetip.413305