Year 2018, Volume , Issue 36, Pages 25 - 38 2018-12-30

Analysing The Poems of Cahit Külebi Through Ecocriticism
Cahit Külebi’nin Şiirlerine Ekoeleştiri Çerçevesinden Bakmak

Hakan SAZYEK [1] , Yunus SÜRÜCÜ [2]

70 150

The purpose of this study is to examine and discuss how the theory of eco-criticism that reveals the relationship between literature and environment is seen in the poems of Cahit Külebi, one of the most important poets of the Republican era. In addition, the nature, environment and place where it is located in the poems of Cahit Külebi's poetry and the problem of urbanization which should be mentioned together with eco-criticism will also be discussed. The study will examine briefly the course of urbanization in Turkey and will then assess his poems about the city. After addressing urbanization, it will focus on what eco-criticism is, what it is about, and how it is located in the poems of Külebi. Analyzes made in the study will be expressed in a concrete and clear way through his poems.

Bu çalışmanın amacı edebiyat ve çevre ilişkisini ortaya çıkaran ekoeleştiri kuramının Cumhuriyet döneminin önemli şairlerinden Cahit Külebi’nin şiirlerinde nasıl görüldüğünü irdelemek ve tartışmaktır. Ayrıca Cahit Külebi’nin şiirlerinde görülen tabiat, çevre ve onun konumlandırıldığı yer,ekoeleştiri ile beraber değinilmesi gereken kentleşme sorunsalı da tartışmaya açılacaktır. Çalışmada ilk önce kentleşmenin kısa bir şekilde Türkiye’deki seyri incelenecek ve daha sonra şairin kentle ilgili şiirleri değerlendirilecektir. Kentleşmeye değinildikten sonra ekoeleştirinin ne olduğu, neyin üzerinde durduğu, Cahit Külebi’nin şiirlerinde yer alan konumunun nasıl olduğu üzerinde durulacaktır. Bu yapılırken şairin şiirlerinden yola çıkılacaktır. Çalışmada yapılmaya çalışılan analizler şairin şiirleri üzerinden somut ve açık bir şekilde ifade edilmeye çalışılacaktır.
 • Boyacı, Sinem (2013). “Türkiyenin Kentleşme Süreci ve Sürecin Etik Açıdan İncelenmesi”. https://www.academia.edu/2441407/T%C3%BCrkiyenin_Kentle%C5%9Fme_S%C3%BCreci_ve_S%C3%BCrecin_Etik_A%C3%A7%C4%B1dan_%C4%B0ncelenmesi/22.04.2016
 • Ergin, Meliz. Özen Nergis Dolcerocca (2016). “ Edebiyata Ekoeleştirel Yaklaşımlar: Ekoşiir ve Elif Sofya”. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD), (36): 297-314.
 • Güler, Birgül (t.y.). “Büyük Kentler İçin Yönetim Arayışları”. http://www.birgulay manguler.net/files/1-7guler.pdf/22.04.2016
 • Güllü, Gül (2002). “Çevreci Eleştiri ve Bir Uygulama”. Varlık, (1138): 35-40.
 • Kap, Elif, Cahit Külebi’nin Şiirlerinde Sosyal Problemler, Yüksek Lisans Tezi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Gazimağusa.
 • Karahan, Burcu (2002). “Yeşillenen Edebiyat Eleştirisi”, Varlık, (1138): 28-34.
 • Keleş, Ruşen (1993). Kentleşme Politikası, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • Külebi, Cahit (1990). Bütün Şiirleri, İstanbul: Adam Yayınları.
 • Oppermann, Serpil (2012). Ekoeleştiri Çevre ve Edebiyat, Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Oppermann, Serpil (t.y.). “Ekoeleştiri”. http://www.pen.org.tr/files/GreenPEN%20 Ekoele%C5%9Ftiri%20Prof.%20Dr.%20Serpil%20Opperman.pdf/22.04.2016
 • Solak, Caner (2012). “Bir Ekoeleştiri Denemesi: “Behiç Ak’ın Tek Kişilik Şehir Oyununda Birey, Toplum ve Çevre İlişkileri”. AÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (47): 213.
 • Yardımcı, Mehmet (t.y.). “Şiirini Halk Şiirinin Gür Kaynağından Besleyen Cahit Külebi ve Şiir Dünyası”. http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/yardimci_05.pdf/ 22.04.201
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Hakan SAZYEK

Author: Yunus SÜRÜCÜ

Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { kosbed525066, journal = {Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-6658}, address = {Kocaeli University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {25 - 38}, doi = {}, title = {Cahit Külebi’nin Şiirlerine Ekoeleştiri Çerçevesinden Bakmak}, key = {cite}, author = {SAZYEK, Hakan and SÜRÜCÜ, Yunus} }
APA SAZYEK, H , SÜRÜCÜ, Y . (2018). Cahit Külebi’nin Şiirlerine Ekoeleştiri Çerçevesinden Bakmak. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (36), 25-38. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kosbed/issue/43239/525066
MLA SAZYEK, H , SÜRÜCÜ, Y . "Cahit Külebi’nin Şiirlerine Ekoeleştiri Çerçevesinden Bakmak". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2018): 25-38 <http://dergipark.org.tr/kosbed/issue/43239/525066>
Chicago SAZYEK, H , SÜRÜCÜ, Y . "Cahit Külebi’nin Şiirlerine Ekoeleştiri Çerçevesinden Bakmak". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2018): 25-38
RIS TY - JOUR T1 - Cahit Külebi’nin Şiirlerine Ekoeleştiri Çerçevesinden Bakmak AU - Hakan SAZYEK , Yunus SÜRÜCÜ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 38 VL - IS - 36 SN - 1302-6658- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cahit Külebi’nin Şiirlerine Ekoeleştiri Çerçevesinden Bakmak %A Hakan SAZYEK , Yunus SÜRÜCÜ %T Cahit Külebi’nin Şiirlerine Ekoeleştiri Çerçevesinden Bakmak %D 2018 %J Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-6658- %V %N 36 %R %U
ISNAD SAZYEK, Hakan , SÜRÜCÜ, Yunus . "Cahit Külebi’nin Şiirlerine Ekoeleştiri Çerçevesinden Bakmak". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 36 (December 2019): 25-38.
AMA SAZYEK H , SÜRÜCÜ Y . Cahit Külebi’nin Şiirlerine Ekoeleştiri Çerçevesinden Bakmak. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; (36): 25-38.
Vancouver SAZYEK H , SÜRÜCÜ Y . Cahit Külebi’nin Şiirlerine Ekoeleştiri Çerçevesinden Bakmak. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; (36): 38-25.