Year 2018, Volume , Issue 36, Pages 95 - 112 2018-12-30

Evolving Consumption With Generation Y Within The Context of New Luxury and the Attitudes of Generation Y Towards Luxury Concept
Yeni Lüks Kavramı Bağlamında Y Kuşağı İle Evrilen Tüketim ve Y Kuşağının Lüks Kavramına Bakışı

Belgin YAZICI [1]

105 216

Consumption culture has gone through the changes in time and consumption is no longer a process that people buy to meet their needs. In the new consumption society, consumers not only meet their physical needs but they also fulfill their psychological, social and cultural needs by purchasing some products and services. With the transformation of social values into material things and the increase in cultural consumption day by day, luxury consumption has also started to draw more attentional lover the world. Espeacially in the last decade luxury consumption, which is the reflection of prominently changing cultures and lifestyles, has started to be under the spotlight in recent years and llthese changes have also mattered moreall the people and companies in this sector. Generation Y, who were born between 1980-1999, is the research sample population. Before designing the study, a pre-study, focusing on the various industries in Turkey and characteristics and shopping behaviors of Generation Y consumers, was conducted. After gaining insight about the issues in the light of literature review, survey research is used to collect primary data. Based on the framework, the relations were tested and the whole relations are stated through out theresearch.

Tüketim zamanla değişime uğramış ve insanların sadece ihtiyaçlarını gidermek için satın aldıkları faydacı tüketimden sembolik, hazcı tüketime geçiş olmuştur. Değişen tüketim biçiminde tüketiciler sadece fiziksel ihtiyaçlarını karşılamamakta, aynı zamanda psikolojik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını da bazı mal ve hizmetleri satın alarak gidermektedirler.Toplumsal değerlerin maddiyata dönüşmesi ve tüketim kültürünün gün geçtikçe artış göstermesi ile birlikte lüks tüketim de tüm dünyada daha fazla dikkat çekmeye başlamıştır. Özellikle son on yıl içinde çok belirgin bir şekilde değişime uğrayan yaşam şekillerinin ve kültürlerinin bir getirisi olan lüks tüketim, son yıllarda çok daha fazla ilgi odağı olmuş ve bu sektörde bulunanlar için de büyük önem taşımaya başlamıştır.Bu çalışmada 1980-1999 yılları arasında doğan ve Y Kuşağı olarak nitelendirilenneslin lüks kavramına bakışı ve değişen tüketici davranışları açısından yeni lüks kavramı incelenmiştir. Çalışma öncesinde Türkiye’deki çeşitli sektörler ve Y kuşağının özellikleri ve alışveriş davranışları ile ilgili bir ön çalışma gerçekleştirilmiştir. Literatür taraması ile elde edilen bilgilerden sonra, birincil veri toplamak amacıyla Y Kuşağı’nı temsil eden 1980-1999 yılları arasında doğan deneklerin örneklemi oluşturduğu bir anket çalışması yapılmıştır. Daha sonra geliştirilen model doğrultusunda test edilerek incelenen ilişkiler çalışmada ortaya konulmuştur.
 • Acılıoğlu, İ. (2015). İş”te Y Kuşağı, Elma Yayınevi, Ankara.
 • Altuntuğ,N. (2012).”Kuşaktan Kuşağa Tüketim Olgusu ve GeleceğinTüketiciProfili”, Süleyman Demirel Üniversitesi Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 1 (4),(203-212), Isparta.
 • Ayhün,S.E.(2013). “Kuşaklar Arasındaki Farklılıklar ve Örgütsel Yansımaları”, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Çanakkale.
 • Baudrillard,J.(2013). Tüketim Toplumu, Çev. Hazal Deliçaylı ve Ferda Keskin Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Bezirci,S.Ş. (2012). “Farklı Kuşaklardaki Hemşirelerin Meslekten ve İşten Ayrılma Niyetleri ile İş Doyumlarının İncelenmesi” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Chevalier,M.andMazzalovo, G. (2008).LuxuryBrand Management, John WileyandSons, UK.
 • Çetin, B. (2009).“Türkiye’de Lüks Tüketim Ürünlerinde Marka Kişiliğinin Marka Sadakatine Etkisi ve Bir Uygulama”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Dikmen, G. (2008). “Lüks Marka Pazarlaması; Vertu Örneği”, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 31, (51- 64)
 • Kuran, E. (2018). Telgraftan Tablete: Türkiye’nin 5 Kuşağına Bakış, Destek Yayınları, İstanbul.
 • Martin,C. (2005). From High MaintenanceTo High Productivity,IndustrialAnd Commercial Training,1(37), 39-44
 • Mengi, Z.(2016). “İş Başarısında Kuşak Farkı”, http://www.kigem.com/is-basarisinda-kusak- farki.html , Erişim:05.11.2016
 • Odabaşı, Y. (1994). Tüketim Kültürü, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
 • Srinivasan, V. (2012). “Multi Generations in TheWorkforce: Building Collaboration”, IIMB Management Review, Sayı: 24
 • Tığlı, M. ve Akyazgan, M.(2003). “Özellikli (Lüks) Tüketim Ürünlerinde Enderlik Prensibi ve Bir Uygulama”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (5).
 • Toruntay,H. (2011). “Takım Rolleri Çalışması: X Ve Y Kuşağı Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tufur, M. (2013). “Türkiye'nin Y Kuşağı” , Media Cat Dergisi, 2013, ss 34-36. Zemke, R. AndRaines, CandFilipczak, B. Et al. (2013). Generations at Work : ManagingtheClash of Boomers, Gen Xers, and Gen Yers in theWorkplace,.,Amacom, USA, pp.120-125
 • Zeybek, I. (2013). Lüks ve Markalama; Tüketici Davranışlarında Lüks İmgesi, Beta Yayıncılık, İstanbul.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Belgin YAZICI

Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { kosbed525084, journal = {Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-6658}, address = {Kocaeli University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {95 - 112}, doi = {}, title = {Yeni Lüks Kavramı Bağlamında Y Kuşağı İle Evrilen Tüketim ve Y Kuşağının Lüks Kavramına Bakışı}, key = {cite}, author = {YAZICI, Belgin} }
APA YAZICI, B . (2018). Yeni Lüks Kavramı Bağlamında Y Kuşağı İle Evrilen Tüketim ve Y Kuşağının Lüks Kavramına Bakışı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (36), 95-112. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kosbed/issue/43239/525084
MLA YAZICI, B . "Yeni Lüks Kavramı Bağlamında Y Kuşağı İle Evrilen Tüketim ve Y Kuşağının Lüks Kavramına Bakışı". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2018): 95-112 <http://dergipark.org.tr/kosbed/issue/43239/525084>
Chicago YAZICI, B . "Yeni Lüks Kavramı Bağlamında Y Kuşağı İle Evrilen Tüketim ve Y Kuşağının Lüks Kavramına Bakışı". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2018): 95-112
RIS TY - JOUR T1 - Yeni Lüks Kavramı Bağlamında Y Kuşağı İle Evrilen Tüketim ve Y Kuşağının Lüks Kavramına Bakışı AU - Belgin YAZICI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 95 EP - 112 VL - IS - 36 SN - 1302-6658- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yeni Lüks Kavramı Bağlamında Y Kuşağı İle Evrilen Tüketim ve Y Kuşağının Lüks Kavramına Bakışı %A Belgin YAZICI %T Yeni Lüks Kavramı Bağlamında Y Kuşağı İle Evrilen Tüketim ve Y Kuşağının Lüks Kavramına Bakışı %D 2018 %J Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-6658- %V %N 36 %R %U
ISNAD YAZICI, Belgin . "Yeni Lüks Kavramı Bağlamında Y Kuşağı İle Evrilen Tüketim ve Y Kuşağının Lüks Kavramına Bakışı". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 36 (December 2019): 95-112.
AMA YAZICI B . Yeni Lüks Kavramı Bağlamında Y Kuşağı İle Evrilen Tüketim ve Y Kuşağının Lüks Kavramına Bakışı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; (36): 95-112.
Vancouver YAZICI B . Yeni Lüks Kavramı Bağlamında Y Kuşağı İle Evrilen Tüketim ve Y Kuşağının Lüks Kavramına Bakışı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; (36): 112-95.