Year 2018, Volume 1, Issue 1, Pages 68 - 82 2018-12-28

Duygusal ve Kişilik İlişkili Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeğinin Genç Yetişkin Örnekleminde Faktör Yapısının ve Güvenirliğinin İncelenmesi.

Kemal Öztemel [1]

104 266

Bu çalışmanın amacı lise öğrencileri üzerinde geçerliği ve güvenirliği kanıtlanan Duygusal ve Kişilik İlişkili Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeği’nin (DKKGÖ) faktör yapısı ve güvenirliğinin genç yetişkin örnekleminde incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu, üniversite eğitimine ve pedagojik formasyon eğitimine devam eden 49 erkek, 267 kadın olmak üzere toplam 316 öğrenci ve mezundan oluşmaktadır. Ölçeğin üç ana alt ölçek ve tamamına ilişkin güvenirlik katsayıları incelendiğinde karamsar görüşler için .70, kaygı için .94, öz ve kimlik için .87, ölçeğin tamamı için .94 bulunmuştur. DKKGÖ-GF’nin genç yetişkin örnekleminde faktör yapısı doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre modelin uyum iyiliği katsayılarının gerekli koşulları karşıladığı görülmüştür. Son olarak araştırmada üç ana alt ölçek ve toplam puanlar son kariyer kararını verip vermeme durumuna göre karşılaştırılmıştır. Buna göre son kariyer kararlarını vermemiş katılımcıların duygusal ve kişilik ilişkili kariyer karar verme güçlükleri kariyer kararlarını vermiş katılımcılardan daha yüksek bulunmuştur. DKKGÖ’nün geçerli ve güvenilir bir araç olduğu söylenebilir.
Kariyer karar verme güçlükleri, kariyer kararsızlığı
 • Albion, M. J. ve Fogarty, G. J. (2002). Factors influencing career decision making in adolescents and adults. Journal of Career Assessment, 10, 91–126.
 • Bacanlı, F. (2005). Kişisel kararsızlık ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. İçinde Y. Kuzgun ve F. Bacanlı (Ed.), Rehberlik ve psikolojik danışmada kullanılan ölçme araçları ve programlar dizisi:1 (s. 111-140). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bacanlı, F. & Öztemel, K., (2017, Nisan). Kariyer karar verme güçlükleri ölçeğinin genç yetişkin örnekleminde faktör yapısının ve güvenirliğinin incelenmesi. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2017) sözlü bildiri. Antalya.
 • Chartrand, J. M., Rose, M. L., Elliot, T. R., Marmarosh, C., & Caldwell, C. (1993). Peeling back the onion: Personality, problem solving, and career decision making style correlates of career indecision. Journal of Career Assessment, 1, 66–82.
 • Creed, P., Patton, W., & Prideaux, L. (2006). Causal relationship between career ındecision and career decision-making self-efficacy: A longitudinal cross-lagged analysis. Journal of Career Development, 33, 47–65.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.
 • Cohen, C. R., Chartrand, J. M., & Jowdy, D. P. (1995). Relationships between career indecision subtypes and ego identity development. Journal of Counseling Psychology, 42, 440–447.
 • Cooper, S. E., Fuqua, D. R.,&Hartman, B. W. (1984). The relationship of trait indecisiveness to vocational uncertainty, career indecision, and interpersonal characteristics. Journal of College Student Personnel, 25, 353–356.
 • Di Fabio, A., Palazzeschi, L., Asulin-Peretz, L. ve Gati, I. (2013). Career indecision versus indecisiveness: Associations with personality traits and emotional intelligence. Journal of Career Assessment, 21, 42-56.
 • Fouad, N. A. (1994). Annual review 1991–1993: Vocational choice, decision-making, assessment, and indecision. Journal of Vocational Behavior, 45, 125–176.
 • Gati, I., Asulin-Peretz, L. ve Fisher, A. (2012). Emotional and personality-related aspects of career decision-making difficulties: A 3-year follow-up. The Counseling Psychologist, 40, 6-27.
 • Gati, I., Gadassi, R., Saka, N., Hadadi, Y., Ansenberg, N., Friedman, R. ve Asulin-Peretz, L. (2011). Emotional and personality-related aspects of career decision-making difficulties: Facets of career indecisiveness. Journal of Career Assessment, 19, 3-20.
 • Gati, I., Krausz, M. ve Osipow, S. H. (1996). A taxonomy of difficulties in career decision making. Journal of Counseling Psychology, 43, 510-526.
 • Germeijs, V., & De Boeck, P. (2002). A measurement scale for indecisiveness and its relationship to career indecision and other types of indecision. European Journal of Psychological Assessment, 18, 113–122.
 • Germeijs, V., Verschueren, K., & Soenens, B. (2006). Indecisiveness and high school students’ career decision-making process: Longitudinal associations and the mediational role of anxiety. Journal of Counseling Psychology, 53, 397–410.
 • Hartung, P. J., Porfeli, E. J., & Vondracek, F. W. (2005). Child vocational development: A review and reconsideration. Journal of Vocational Behavior, 66, 385–419.
 • Hirschi, A. (2018). The fourth industrial revolution: Issues and implications for career research and practice. Career Development Quarterly, 66, 192-204.
 • Jin, L., Nam, S. K., Joo, G., & Yang, E. (2015). Validation of a Korean translation of the emotional and personality-related career decision-making difficulties scale–short form (EPCD-SF). Journal of Career Assessment, 23(2), 294-307.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. New York, NY: Guilford Publications, Inc.
 • Meldahl, J. M., & Muchinsky, P. M. (1997). The neurotic dimension of vocational indecision: Gender comparability? Journal of Career Assessment, 5, 317–331.
 • Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory (3rd ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
 • Osipow, S. H. (1999). Assessing career indecision. Journal of Vocational Behavior, 55, 147–154.
 • Öztemel, K. (2013). Testing the validity of the emotional and personality-related career decision-making difficulties questionnaire in Turkish culture. Journal of Career Development, 40, 390-407.
 • Öztemel, K. (2014). Career indecisiveness of Turkish high school students: Associations with personality characteristics. Journal of Career Assessment, 22(4) 666-681.
 • Saka, N. & Gati, I. (2007). Emotional and personality-related aspects of persistent career decision-making difficulties. Journal of Vocational Behavior, 71, 340-358.
 • Saka, N., Gati, I. ve Kelly, K. R. (2008). Emotional and personality-related aspects of career decision-making difficulties. Journal of Career Assessment, 16, 403-424.
 • Schumacker, R. E. ve Lomax, R. G. (1996). A beginner's guide to structural equation modeling. Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Schwab, K. (2017). Dördüncü sanayi devrimi (Çev. Zülfü Dicleli). İstanbul: Optimist.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş. Temel ilkeler ve LISREL uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayınları
 • Tinsley, H. E. (1992). Career decision making and career indecision. Journal of Vocational Behavior, 41, 209–211.
 • Yavuzer, H., Meşeci, F,. Demir, İ, & Sertelin, Ç. (2005). Günümüzde üniversite gençliğinin sorunları, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 79-91.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8068-3897
Author: Kemal Öztemel (Primary Author)
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 28, 2018

Bibtex @research article { kpdd498880, journal = {Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi}, issn = {2651-5482}, address = {Turkish Psychological Counseling and Guidance Association}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {68 - 82}, doi = {}, title = {Duygusal ve Kişilik İlişkili Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeğinin Genç Yetişkin Örnekleminde Faktör Yapısının ve Güvenirliğinin İncelenmesi.}, key = {cite}, author = {Öztemel, Kemal} }
APA Öztemel, K . (2018). Duygusal ve Kişilik İlişkili Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeğinin Genç Yetişkin Örnekleminde Faktör Yapısının ve Güvenirliğinin İncelenmesi.. Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 1 (1), 68-82. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kpdd/issue/41808/498880
MLA Öztemel, K . "Duygusal ve Kişilik İlişkili Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeğinin Genç Yetişkin Örnekleminde Faktör Yapısının ve Güvenirliğinin İncelenmesi.". Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi 1 (2018): 68-82 <http://dergipark.org.tr/kpdd/issue/41808/498880>
Chicago Öztemel, K . "Duygusal ve Kişilik İlişkili Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeğinin Genç Yetişkin Örnekleminde Faktör Yapısının ve Güvenirliğinin İncelenmesi.". Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi 1 (2018): 68-82
RIS TY - JOUR T1 - Duygusal ve Kişilik İlişkili Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeğinin Genç Yetişkin Örnekleminde Faktör Yapısının ve Güvenirliğinin İncelenmesi. AU - Kemal Öztemel Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 68 EP - 82 VL - 1 IS - 1 SN - 2651-5482- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi Duygusal ve Kişilik İlişkili Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeğinin Genç Yetişkin Örnekleminde Faktör Yapısının ve Güvenirliğinin İncelenmesi. %A Kemal Öztemel %T Duygusal ve Kişilik İlişkili Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeğinin Genç Yetişkin Örnekleminde Faktör Yapısının ve Güvenirliğinin İncelenmesi. %D 2018 %J Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi %P 2651-5482- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Öztemel, Kemal . "Duygusal ve Kişilik İlişkili Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeğinin Genç Yetişkin Örnekleminde Faktör Yapısının ve Güvenirliğinin İncelenmesi.". Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi 1 / 1 (December 2018): 68-82.
AMA Öztemel K . Duygusal ve Kişilik İlişkili Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeğinin Genç Yetişkin Örnekleminde Faktör Yapısının ve Güvenirliğinin İncelenmesi.. Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi. 2018; 1(1): 68-82.
Vancouver Öztemel K . Duygusal ve Kişilik İlişkili Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeğinin Genç Yetişkin Örnekleminde Faktör Yapısının ve Güvenirliğinin İncelenmesi.. Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi. 2018; 1(1): 82-68.