Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi
Cover Image
e-ISSN 2667-6850 | Period Biannually , Spring , Fall | Founded: 2018 | Publisher Nuri Paşa ÖZER |

399

1.272

Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi, yılda iki kez yayımlanan ulusal, hakemli, elektronik bir dergidir.

Derginin yayın politikasının esası, iletişim alanındaki eleştirel çalışmalara yer vererek, iletişim alanındaki farklı yaklaşımları ön plana çıkartmaktır. Bu amaç doğrultusunda iletişim bilimleri alanına katkı sağlayacak her türlü eleştirel çalışma, dergimiz tarafından değerlendirilmeye alınacaktır. Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi'nde Türkçe veya İngilizce hazırlanan araştırma veya değerlendirme makaleleri, kitap eleştirileri ve çeviriler yer almaktadır. Dergimize gönderilen çalışmalar için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dergimize gönderilen çalışmalar çifte-kör hakemlik sürecinden geçirilmektedir. 


Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi

e-ISSN 2667-6850 | Period Biannually , Spring , Fall | Founded: 2018 | Publisher Nuri Paşa ÖZER |
Cover Image

399

1.272

Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi, yılda iki kez yayımlanan ulusal, hakemli, elektronik bir dergidir.

Derginin yayın politikasının esası, iletişim alanındaki eleştirel çalışmalara yer vererek, iletişim alanındaki farklı yaklaşımları ön plana çıkartmaktır. Bu amaç doğrultusunda iletişim bilimleri alanına katkı sağlayacak her türlü eleştirel çalışma, dergimiz tarafından değerlendirilmeye alınacaktır. Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi'nde Türkçe veya İngilizce hazırlanan araştırma veya değerlendirme makaleleri, kitap eleştirileri ve çeviriler yer almaktadır. Dergimize gönderilen çalışmalar için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dergimize gönderilen çalışmalar çifte-kör hakemlik sürecinden geçirilmektedir.