Aim

KONYA SANAT dergisi, kültür, sanat ve sanat eğitimi alanlarında üretilen özgün ve nitelikli çalışmalar ile bilginin ve deneyimin gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan akademik bir yayındır.

Scope

Bununla beraber, kültür ve sanatla ilgili özgün yaklaşımların, metotların, deneyimlerin ve analize dayalı araştırmaların yayımlandığı yılda 1 (bir) kez elektronik ortamda yayınlanan hakemli bir dergidir.