Year 2013, Volume 16, Issue 4, Pages 28 - 35 2014-04-17

Plants Used for Medical Purposes in Şanlıurfa (Turkiye)

Mustafa ASLAN [1]

268 556

Abstract: In this ethnobotanical study, forty-one medicinal plants from Şanlıurfa (Turkey) have been reported. Among them 27 species were wild and 14 species were cultivated plants. The Latin and Turkısh names of the drugs, the plants, chemical contents and therapeutic use are listed. The description of drugs are given with the belonging plants and families. Some hesitant samples were investigated, comparing with the references.

Key words : Ethnobotany, medicinal plants, folk medicine, herbal medicine, Şanlıurfa, Turkiye.

 

Şanlıurfa’da Tıbbi Amaçlı Kullanılan Bitkiler

 

Özet: Bu etnobotaniksel çalışmada, 41 tıbbi bitki Şanlıurfa’da tespit edilmiştir. Bu bitkiler arasında 27 bitki türü yabani ve 14 türü kültürü yapılan bitkilerdir. Drogların ve elde edildikleri bitkilerin latince ve türkçe isimleri, morfolojik özellikleri, kimyasal içerikleri ve tedavide kullanılışları verilmiştir. Şüpheli görülen örnekler, kaynaklarla karşılaştırılarak çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Etnobotanik, tıbbi bitkiler, halk ilaçları, Bitkisel ilaçlar, Şanlıurfa, Türkiye

Bu etnobotaniksel çalışmada, 41 tıbbi bitki Şanlıurfa’da tespit edilmiştir. Bu bitkiler arasında 27 bitki türüyabani ve 14 türü kültürü yapılan bitkilerdir. Drogların ve elde edildikleri bitkilerin latince ve türkçe isimleri,morfolojik özellikleri, kimyasal içerikleri ve tedavide kullanılışları verilmiştir. Şüpheli görülen örnekler,kaynaklarla karşılaştırılarak çalışılmıştır.
 • Akan, H., Aslan, M. ve Balos, M.M., 2005. Sanlıurfa’nın kent merkezindeki semt pazarlarında satılan bazı bitkiler ve kullanım amaçları, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 12 (2): 43-58.
 • Akan, H., Korkut, M., Balos M.M., 2008. Arat dağı ve Çevresinde (Birecik, şanlıurfa) Etnobotanik Bir Araştırma, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20 (1): 67-81. Balos M.M., Akan H. , 2007. Zeytinbahçe-Akarçay (Birecik, Şanlıurfa) arasında kalan bölgenin etnobotanik özellikleri, Selçuk Ün., Fen Edeb Fak Fen Dergisi, 29:155-171.
 • Baytop T., 1984. Türkiye’de Bitkilerle Tedavi, İstanbul üniversitesi Yayınları No: 3255.
 • Bingöl F.,1995. Some drug samples soldin the herbal markets of Ankara OT Sistematik Botanik Dergisi 22: 83-110.
 • Cansaran, A., Kaya, Ö.F., 2006. Amasya Merkez İlçe, Bağlarüstü, Boğaköy ve Vermiş Köyleri ile Yassıçal ve Ziyaret Beldeleri Etnobotanik Envanteri 2005. Journal of Cultural Inventory, 5:135-170.
 • Davis P. H., 1988. Flora of the East Aegean Islands, 110, Edinburg: Edinburgh University Press, 196519
 • Duke J.A., 1987. Handbook of Medicinal Herbs, CRC, Press, Inc., Boca, Raton, Florida.
 • Fıscher R., Karting T., 1978. Drogenanalyse, SpringerVerlag,Wien
 • Koyuncu M., 1991.Geofitlerin Ekonomik Önemi ve Yukarı Fırat Havzası Geofitleri. Fırat Üniversitesi, Elazığ, Fırat Havzası Tıbbi ve Endüstriyel Bitkileri Sempozyumu Bildiri Kitabı 47-62.
 • Sezik E., Tabata M., Yeşilada E., Honda G., Goto K., Ikeshiro Y., 1991. Traditional Medicine in Turkey I. Folk Medicine in Northeast Anatolia, Journal of Ethnopharmacology 35, 191-196.
 • Tanker M., Tanker N., 1987. Farmakognozi, Ankara Üniversitesi Yayınları, 58: 65.
 • Tanker M., 1991. Yukarı Fırat Bölgesi Bitkileri Üzerinde Yapılan Bazı Araştırmalar. Fırat Üniversitesi, Elazığ, Fırat Havzası Tıbbi ve Endüstriyel Bitkileri Sempozyumu, 37-45.
 • Tanker N., Gözler T., Gözler B., Arar G., Önür M..A., 19 Türkiye’de yabani olarak yetişen bazı bitki türleri üzerinde Farmakognozik araştırmalar. Fırat Üniversitesi, Elazığ, Fırat Havzası Tıbbi ve Endüstriyel Bitkileri Sempozyomu, 47-62. Tonbul S., Altan Y., 1991. Elazığ yöresinde halkın çeşitli amaçlar için yararlandığı bazı bitkiler. Fırat Üniversitesi, Elazığ, Fırat Havzası Tıbbi ve Endüstriyel Bitkileri Sempozyumu; 27-36.
 • Tuzlacı E., Tolon E., 2000.Turkish folk medicinal plants, part III: Şile (İstanbul) Fitoterapia 71: 6736
 • Yeşilada E., Honda G., Sezik E., Tabata M., Fujita T., Tanaka T., Takeda Y., Takasishi Y., 1995. Traditional Medicine in Turkey V. Folk Medicine in the inner Taurus Mountains, Journal of Ethnopharmacology, 46: 133-152.
 • Yeşilada E., Honda G., Sezik E., Tabata M., Goto K., Ikeshiro Y., 1991. Traditional Medicine in Turkey IV. Folk Medicine in the Mediterranean subdivision, Journal of Ethnopharmacology, 39:31-38.
Primary Language en
Journal Section BOTANİK (Botany)
Authors

Author: Mustafa ASLAN

Bibtex @ { ksudobil243822, journal = {KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1743}, address = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2014}, volume = {16}, pages = {28 - 35}, doi = {10.18016/ksujns.03465}, title = {Plants Used for Medical Purposes in Şanlıurfa (Turkiye)}, key = {cite}, author = {ASLAN, Mustafa} }
APA ASLAN, M . (2014). Plants Used for Medical Purposes in Şanlıurfa (Turkiye). KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 16 (4), 28-35. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/22839/243822
MLA ASLAN, M . "Plants Used for Medical Purposes in Şanlıurfa (Turkiye)". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 16 (2014): 28-35 <http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/22839/243822>
Chicago ASLAN, M . "Plants Used for Medical Purposes in Şanlıurfa (Turkiye)". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 16 (2014): 28-35
RIS TY - JOUR T1 - Plants Used for Medical Purposes in Şanlıurfa (Turkiye) AU - Mustafa ASLAN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 28 EP - 35 VL - 16 IS - 4 SN - -1309-1743 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal Of Agriculture and Nature Plants Used for Medical Purposes in Şanlıurfa (Turkiye) %A Mustafa ASLAN %T Plants Used for Medical Purposes in Şanlıurfa (Turkiye) %D 2014 %J KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi %P -1309-1743 %V 16 %N 4 %R %U
ISNAD ASLAN, Mustafa . "Plants Used for Medical Purposes in Şanlıurfa (Turkiye)". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 16 / 4 (April 2014): 28-35.