Year 2014, Volume 17, Issue 3, Pages 13 - 18 2015-02-11

Buğday Üretiminde Tarım İlaçları Kullanımı: Konya İli Örneği

Fethi ÖZBEK [1] , Halil FİDAN [2]

302 2374

Özet: Bu çalışmanın amacı; araştırma bölgesi olan Konya ilinde buğday üretiminde tarım ilaçları kullanımının incelenmesi ve birim alana düşen tarım ilaçları kullanım miktarının herbisit, fungisit, insektisit ve rodentisit ayrımında tespit edilmesidir. Çalışmada kullanılan veriler buğday üreticilerinden anket yolu ile elde edilmiştir. Tarım ilaçlarının aktif madde miktarlarının hesaplanmasında; anket sonuçlarından elde edilen tarım ilaçları kullanım miktarı ile bu ilaçlara ait aktif madde oranları çarpılmış ve aktif madde ayrımında toplulaştırılmıştır. İncelenen işletmelerde birim alana düşen tohum ve ürün uygulaması dâhil toplam aktif madde kullanımı 0.48 kg ha-1’dır. İncelenen işletmelerde aktif madde kullanımı Türkiye (0.47 kg ha-1) ortalamasına oldukça yakın bulunmuştur. Bazı Avrupa ülkeleri ile incelenen işletmelerde aktif madde kullanımları karşılaştırıldığında; incelenen işletmelerde birim alana düşen aktif madde kullanımının bu ülkelerden daha düşük olduğu görülmektedir. Bu durum, ülke genelinde olduğu gibi araştırma bölgesinde de entansifleşme düzeyinin düşük olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Aktif madde, Buğday üretimi, Konya, Tarım ilaçları

 

Pesticides Usage in Wheat Production: Case Study of Konya

 

Abstract: The aim of this study was the examination of pesticides usage in wheat production, and the determination of pesticides use per unit area by the groups of herbicides, fungicides, insecticides and rodenticides in Konya, which is research area.  The data used in present study were obtained from the surveys conducted to wheat producers. The amount of pesticides usage obtained from the survey results were multiplied by the ratio of their active ingredients and the results were aggregated by the types of active ingredients. In examined farms, total amount of active ingredients per unit area, including both seed and crop applications was 0.48 kg ha-1, which was so close to Turkey average (0.47 kg ha-1). When compared the usage amount of active ingredients per unit area with that in some European countries, we observed that the pesticides usage per area in the farms was lower than those in these countries. This situation indicated us that as similar to whole country, the intensification level in agricultural practices was lower in research area.

Keywords: Active ingredient, Konya, Pesticides, Wheat production 

Bu çalışmanın amacı; araştırma bölgesi olan Konya ilinde buğday üretiminde tarım ilaçları kullanımınınincelenmesi ve birim alana düşen tarım ilaçları kullanım miktarının herbisit, fungisit, insektisit ve rodentisitayrımında tespit edilmesidir. Çalışmada kullanılan veriler buğday üreticilerinden anket yolu ile elde edilmiştir.Tarım ilaçlarının aktif madde miktarlarının hesaplanmasında; anket sonuçlarından elde edilen tarım ilaçları kullanımmiktarı ile bu ilaçlara ait aktif madde oranları çarpılmış ve aktif madde ayrımında toplulaştırılmıştır. İncelenenişletmelerde birim alana düşen tohum ve ürün uygulaması dâhil toplam aktif madde kullanımı 0.48 kg ha-1’dır.İncelenen işletmelerde aktif madde kullanımı Türkiye (0.47 kg ha-1) ortalamasına oldukça yakın bulunmuştur. BazıAvrupa ülkeleri ile incelenen işletmelerde aktif madde kullanımları karşılaştırıldığında; incelenen işletmelerde birimalana düşen aktif madde kullanımının bu ülkelerden daha düşük olduğu görülmektedir. Bu durum, ülke genelindeolduğu gibi araştırma bölgesinde de entansifleşme düzeyinin düşük olduğunu göstermektedir
 • Berry, P. 2006. Food Standards Agency Pesticide Residue Minimization Crop Guide - Cereals, ADAS.
 • Dağ, S., Akçay, T., Gündüz, A., Kantarcı, M., Şişman, N. 2000. Türkiye’de Tarım İlaçları Endüstrisi ve Geleceği. Türkiye Ziraat Mühendisliği 5. Teknik Kongresi, 17-21 Ocak, Ankara.
 • Delaplane, K.S. 1996. Pesticide Usage in the United States: History, Benefits, Risks, and Trends. http://ipm.ncsu.edu/safety/factsheets/pestuse.pdf. (Erişim Tarihi: 02.11.2010).
 • Durmuşoğlu, E., Tiryaki, O., Canhilal R. 2010. Türkiye'de Dayanıklılık Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, 11-15 Ocak, Ankara. Kalıntı TMMOB-Ziraat Sorunları.
 • Garstang, J. 2009. A Pilot Pesticide Usage Survey (PUS). 18.01.2014). (Erişim Tarihi:
 • Jolankai, P., Toth, Z., Kismanyoky, T., Farkas, I. 2008. Impacts of Agrochemical Treatments in A Winter Wheat Monoculture. Agriculture: Scientific and Professional Review, 14(1): 27-30.
 • Kantarcı, M. 2007. Global BKÜ Pazarı ve Ar-Ge. Tarım İlaçları Kongre ve Sergisi, 25-26 Ekim, Ankara.
 • Özbek, F.Ş. 2013. Buğday Üretiminde Kullanılan Tarım İlaçları Pazarlaması Üzerine Bir Araştırma: Konya İli Örneği. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, FBE, Tarım Ekonomisi ABD.
 • Richardson, J.W., Smith, E.G., Knutson, R.D., Outlaw, J.L. 1991. Farm Level Impacts of Reduced Chemical Use on Southern Agriculture. Southern Journal of Agricultural Economics, 23(01): 27-37.
 • Tanrıvermiş, H. 2000. Orta Sakarya Havzası’nda Domates Üretiminde Tarımsal İlaç Kullanımının Ekonomik Analizi. TEAE Yay. No:42, Ankara.
 • TKB, 2009. Ruhsatlı Bitki Koruma Ürünleri 2009. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara. TÜİK, 2013. Bitkisel Üretim İstatistikleri.
 • http://tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1001. (Erişim
 • Tarihi: 07.01.2014).
 • Van Toor, R.F., Viljanen-Rollinson, S.L.H., Rahman, A., Teulon, D.A.J. 2013. Agrichemical Use on Wheat and Barley Crops in New Zealand in 2008– 09. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 41 (1): 9-22.
 • Yamane, T. 2001. Temel Örnekleme Yöntemleri (Çeviri: Esin ve ark.), 1. Baskı. Literatür Yayınları, İstanbul.
 • Zilberman, D., Schmitz, A., Casterline G, Lichtenberg, E., Siebert, J.B. 1991. The Economics of Pesticide Use and Regulation. Science, 253(5019): 518–522.
Primary Language tr
Subjects
Journal Section TARIM EKONOMİSİ (Agricultural Economics)
Authors

Author: Fethi ÖZBEK

Author: Halil FİDAN

Bibtex
APA ÖZBEK, F , FİDAN, H . (). . , 17 (3), 13-18. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/22842/243833
MLA ÖZBEK, F , FİDAN, H . "". 17 (): 13-18 <http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/22842/243833>
Chicago ÖZBEK, F , FİDAN, H . "". 17 (): 13-18
RIS TY - JOUR T1 - AU - Fethi ÖZBEK , Halil FİDAN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 18 VL - 17 IS - 3 SN - -1309-1743 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal Of Agriculture and Nature %A Fethi ÖZBEK , Halil FİDAN %T %D 2015 %J KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi %P -1309-1743 %V 17 %N 3 %R %U
ISNAD ÖZBEK, Fethi , FİDAN, Halil . "". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 17 / 3 (February 2015): 13-18.