Year 2009, Volume 12, Issue 1, Pages 40 - 47 2017-06-30

Kahramanmaraş İli Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri 2. Barınak Özellikleri

Ali KAYGISIZ [1] , Ramazan TÜMER [2]

40 164

Bu çalısmada Kahramanmaras yöresindeki süt sığırcılığı isletmelerinin genel değerlendirilmesi amacıyla il
merkezinde ve 9 ilçesinde 830 isletmede anket çalısması yapılmıstır. Barınakların % 63'ü müstakil, % 37'si katlıdır.
Barınaklarda duvar malzemesi olarak isletmelerin % 33'ü tas, % 40'ı briket, % 26’sı kerpiç ve % 1’i ahsap
kullandığı, barınak tabanının % 67 beton, % 2 ahsap ve % 31 topraktan olustuğu, isletmelerin % 65'inde durak
bulunduğu tespit edilmistir. Barınaklarda altlık olarak gazel, talas, saman ve ve kuru gübre kullanılmaktadır.
Arastırma bulguları barınakların çoğunun bölge iklim sartlarına uygun düzenlenmediğini göstermistir.
Anahtar kelimeler: Barınak, Kahramanmaras, Süt sığırcılığı


arınak, Kahramanmaras, Süt sığırcılığı
 • Akman, N., Aksoy, F., Sahin, O., Kaya, Ç.Y., Erdoğdu, G. 2006. Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye’ nin Hayvansal Üretimi. Türkiye Damızlık Sığır Yetistiricileri Merkez Birliği Yayınları No: 4, 128s.
 • Akman, N., Özder, M. 1992. Tekirdağ Đlinde Đthal Đneklerle Çalısan Đsletmelerin Durumu ve Sorunları. Trakya Bölgesi 1. Hayvancılık Sempozyumu. Hasat Yayıncılık, Tekirdağ 297s.
 • Anonim, 2007a. Kahramanmaras Tarım Đl Müdürlüğü. Tarımsal Yapı. http://www.kahramanmarastarim.gov.tr (31.7.2008).
 • Anonim, 2007b. Devlet Meteoroloji Đsleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Ölçüm Raporları, Kahramanmaras Đline Ait Đstatistik Veriler. http://www.dmi.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceleristatistik. aspx?m=K.MARAS (14.6.2008).
 • Arıkan, R. 2000. Arastırma Teknikleri ve Rapor Yazma. Gazi Kitapevi, Ankara, 312 s.
 • Çalıs, E. 1999. Çanakkale Đli Merkez Đlçe Köylerinde Holstein Irkı Đthal Damızlık Süt Sığırı Yetistiriciliği Yapan Đsletmelerin Mevcut Durum ve Olanakları. Trakya Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 50 s.
 • Çaylı, A. 2006. Süt Sığırı Barınaklarında Çevre Kosulları Denetimi ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Arastırma ve Kahramanmaras-Dereköy Örneği. KSU Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 59 s.
 • Ildız, F. 1999. Tokat Đli Merkez Đlçesinde Đthal Sığır Yetistiren Tarım Đsletmelerinin Yapısı Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 90 s.
 • Karabacak, A., Topak, R. 2007. Ereğli Yöresi Süt Sığırı Barınaklarının Yapısal Durumu ve Sorunları. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (42): 55-58.
 • Köse, K. 2006. Usak Đli Damızlık Sığır Yetistiricileri Birliğine Kayıtlı Đsletmelerin Genel Yapısı. Tekirdağ Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 68 s.
 • Mutaf, S. 1992. Batı Akdeniz Bölgesi Hayvancılığı. Batı Akdeniz Bölgesi 1. Tarım Kongresi, 4-6 Kasım, Antalya.
 • Mutaf, S., Aklan, S., Seber, N. 2001. Hayvan Barınaklarının Projelendirme Đlkeleri ve GAP Yöresi için Uygun Barınak Tipleri. TMMOB Makine Mühendisler Odası, II. GAP ve Sanayi Kongresi, 29- 30 Eylül, Diyarbakır.
 • Mutaf, S., Sönmez, R. 1984. Hayvan Barınaklarında Đklimsel Çevre ve Denetimi, Ege Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları No:438, 258s.
 • Scott, N. R. 1984. Livestock Building an Equipment a Review, Journal of Agricultural Engineering Research, 29, 93-114.
 • Soyak, A., Soysal, M.Đ., Gürkan, E.K. 2007. Tekirdağ Đli Süt Sığırcılığı Đsletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Bu Đsletmelerin Siyah Alaca Süt Sığırı Populasyonunun Çesitli Morfolojik Özellikleri Üzerine Bir Arastırma. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 4(3) : 297-305.
 • Sahin, O. 1994. Ayas Đlçesine Bağlı Köylerdeki Süt Sığırcılığının Yapısı. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 124 s.
 • Tugay, A., Bakır, G. 2004 Giresun Yöresindeki Süt Sığırcılığı Đsletmelerinin Yapısal Özellikleri. 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 1-4 Eylül, Isparta.
 • Tutkun, M. 1999. Diyarbakır Đli Merkez Đlçeye Bağlı Köylerdeki Süt Sığırcılığının Yapısı. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 51 s.
 • Uçak, A. 1992. Samsun Đlinde Đthal Đneklerle Çalısan Đsletmelerin Durumu ve Sorunları Üzerine Bir Arastırma. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 46 s.
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Ali KAYGISIZ (Primary Author)

Author: Ramazan TÜMER

Bibtex @research article { ksudobil371501, journal = {KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1743}, address = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2017}, volume = {12}, pages = {40 - 47}, doi = {}, title = {Kahramanmaraş İli Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri 2. Barınak Özellikleri}, key = {cite}, author = {KAYGISIZ, Ali and TÜMER, Ramazan} }
APA KAYGISIZ, A , TÜMER, R . (2017). Kahramanmaraş İli Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri 2. Barınak Özellikleri. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 12 (1), 40-47. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/31021/371501
MLA KAYGISIZ, A , TÜMER, R . "Kahramanmaraş İli Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri 2. Barınak Özellikleri". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 12 (2017): 40-47 <http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/31021/371501>
Chicago KAYGISIZ, A , TÜMER, R . "Kahramanmaraş İli Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri 2. Barınak Özellikleri". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 12 (2017): 40-47
RIS TY - JOUR T1 - Kahramanmaraş İli Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri 2. Barınak Özellikleri AU - Ali KAYGISIZ , Ramazan TÜMER Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 40 EP - 47 VL - 12 IS - 1 SN - -1309-1743 M3 - UR - Y2 - 2009 ER -
EndNote %0 Journal Of Agriculture and Nature Kahramanmaraş İli Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri 2. Barınak Özellikleri %A Ali KAYGISIZ , Ramazan TÜMER %T Kahramanmaraş İli Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri 2. Barınak Özellikleri %D 2017 %J KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi %P -1309-1743 %V 12 %N 1 %R %U
ISNAD KAYGISIZ, Ali , TÜMER, Ramazan . "Kahramanmaraş İli Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri 2. Barınak Özellikleri". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 12 / 1 (June 2017): 40-47.