Year 2009, Volume 12, Issue 1, Pages 81 - 92 2017-06-30

Salihli Sağ Sahil Sulama Birliği Alanındaki Su Kullanıcıların Sulama Zamanını Belirleme Yeteneklerinin Değerlendirilmesi

Murat TEKİNER [1] , Mevlüt BEYRİBEY [2]

59 138

Bu çalısmada, 2003 yılı sulama sezonu boyunca Salihli Sağ Sahil Sulama Birliği alanında Birliğe üye olan
çiftçilerin sulama konusundaki bilgi ve deneyimlerinin belirlenmesi ve basta çiftçiler olmak üzere Birlik yönetimini
de ilgilendiren önerilerde bulunulması amaçlanmıstır. Alanda Tabakalı Tesadüfi Örnekleme Yöntemine göre seçilen
110 çiftçi ile anket çalısması yapılmıstır. Anket sırasında, çiftçilerin eğitim düzeyleri, çiftçi-sulama birliği iliskileri,
çiftçinin sulama bilgisi ve uygulanan sulama yöntemlerinin saptanmasına çalısılmıstır. Alanda sulama mevsimi
boyunca incelenen 22 parselde sulama programı IRSIS paket programı ile yapılmıs ve çiftçinin yaptığı sulama ile
karsılastırılmıstır. Arastırma sonucunda alandaki bütün çiftçilerin plansız ve kontrolsüz sulama yaptığı
belirlenmistir.
Anahtar Sözcükler: Salihli Sağ Sahil Sulama Birliği, IRSIS, Sulama Zamanının Planlanması

Salihli Sağ Sahil Sulama Birliği, IRSIS, Sulama Zamanının Planlanması
 • Aküzüm, T., Öztürk, F. 1996. Topraksu Yapıları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Yayın No: 1448, Ankara. 521 s.
 • Aküzüm, T., Çakmak, B., Benli, B. 1999. Yirmi Birinci Yüzyılda Dünyada Su Sorunu. 7. Kültürteknik Kongresi, 11-14 Kasım, Kapadokya- Nevsehir.
 • Benami, A., Diskin, M. 1965. Design of Sprinking Irrigation, Lowdermik Faculty of Agr. Eng., Publication 23, Technion, Israel Institute of Technology, Israel, 1-165.
 • Balaban, A., Ayyıldız, M. 1970. Orta Anadolu Sulamalarında Tarla Sulama Randımanı Üzerinde Bir Arastırma, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, Yıl: 20, Fasikülden Ayrı Basım, Ankara, 202-219.
 • Beyribey, M., Tatlıdil, F.F. 1999. Ereğli Đvriz Sağ Sahil Sulama Birliğinde Sulama Sistem Performansının Değerlendirilmesi, Ziraat Dünyası, Türkiye Ziraatçılar Derneği, Sayı: 448, s. 28-32, Ankara.
 • Beyribey, M., Tekiner, M. 2005. Salihli Sağ Sahil Sulama Birliği Alanında Sulama Uygulamaları. II. Ulusal Sulama Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, 9-11 Kasım, Ankara.
 • Çakmak, B., Aküzüm, T., Çiftçi, N., Zaimoğlu, Z., Acar, B., Sahin, M., Gökalp, Z. 2005. Su Kaynaklarının Gelistirme ve Kullanımı. Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, 3-7 Ocak, Ankara.
 • Güngör, Y., Erözel, A.Z., Yıldırım, O. 2004. Sulama. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları. Yayın No:1540, Ders kitap No:493, Ankara.
 • Doorenbos, J., Pruitt, W.O. 1977. Crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper No. 24, FAO, United Nations, Rome.
 • Doorenbos, J., Kassam, A.H. 1979. Yield response to water. Irrig. Drain. Paper No 33, FAO, Rome. DMĐ, 2005. Meteoroloji Bülteni (1975-2005), DMĐ Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • RSNE,2008.http://www.rsne.com.au/aqualink/index.ht ml., (Erisim Tarihi: 14.04 .2008).
 • DSĐ, 2009. http://www.dsi.gov.tr/topraksu.htm. (Erisim Tarihi 10.10.2009).
 • Đlbeyi, A. 2001. Türkiye'de Bitki Su Tüketimleri Tahmininde Kullanılacak Bitki Katsayılarının Belirlenmesi. A.Ü. Fen Bil. Ens. Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD. Doktora Tezi. 179s.
 • Kabakçı, H. 1996. Bitki Su Tüketiminin tahmininde Kullanılan Bazı Parametrelerin Türkiye Kosullarında Belirlenmesi. A.Ü. Fen Bil. Ens. Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD. Doktora Tezi. 71s.
 • Kanber, R., Çullu, M.A., Kendirli, B., Antepli, S., Yılmaz, N. 2005. Sulama, Drenaj ve Tuzluluk. Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, 3-7 Ocak, Ankara.
 • Klute, A., Dirksen, C.D. 1986. Methods of Soil Analysis, Part 1, Physical and Mineralogical Methods, Agronomy Monograph, No 9, Madison, Wisconsin, 687-734.
 • Kodal, S. 1993. Su Bütçesi Yaklasımının Ülkemizde S.Pancarı Sulama Zamanı Planlamasına Uygulanması. Topraksu Dergisi 1993-1, Ankara, 2-8.
 • Raes, D., Lemmens, H., Van Aelst, P., Bulcke, M.V., Smith, M. 1988. IRSIS, Irrigation Scheduling Information System. vol. 1., Katholieke Universiteit Leuven, Belgium.
 • Smith, M. 1992. Cropwat. A Computer Program for Irrigation Planning and Management, FAO, Irrigation and Drainage, paper 46, 126 p., Rome.
 • Sener, M. 2004. Hayrabolu Sulamasında Su Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi. TÜ Fen Bil. Ens. Doktora Tezi, 229 s.
 • Tekinel, O., Çevik, O., Kanber, R. 1989. Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü, 20-25 Mart 1989, Ziraat Mühendisleri için Sulama Semineri, s.1-13, Adana.
 • Tekinel, O., Kanber, R., Çetin, M. 2000. Su Kaynaklarının Gelistirme ve Kullanımı. V. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, 17-21 Ocak 2000, s.231-258, Ankara.
 • Usul, M. 2003. Salihli Sağ Sahil Sulama Alanının Fiziksel Arazi Değerlendirmesi. A.Ü. Fen Bil. Ens. Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD. Yüksek Lisans Tezi. 139s.
 • Usul, M., Bayramin, I. 2004. Physical Land Evaluation of Salihli Right Coast Irrigation Area. International Soil Congress (ISC) on "Natural Resource Management for Sustainable Development", June 7- 10, Erzurum-Turkey.
 • Yamane, T. 2001. Temel Örnekleme Yöntemleri, (Çevirenler: Esin, A., Aydın, C. Bakır, M.A., Gürbüzsel, E.), Literatür Yayınları, No: 53, Đstanbul, 509 s.
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Murat TEKİNER

Author: Mevlüt BEYRİBEY

Dates

Publication Date: June 30, 2017

Bibtex @research article { ksudobil371561, journal = {KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1743}, address = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2017}, volume = {12}, pages = {81 - 92}, doi = {}, title = {Salihli Sağ Sahil Sulama Birliği Alanındaki Su Kullanıcıların Sulama Zamanını Belirleme Yeteneklerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {TEKİNER, Murat and BEYRİBEY, Mevlüt} }
APA TEKİNER, M , BEYRİBEY, M . (2017). Salihli Sağ Sahil Sulama Birliği Alanındaki Su Kullanıcıların Sulama Zamanını Belirleme Yeteneklerinin Değerlendirilmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 12 (1), 81-92. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/31021/371561
MLA TEKİNER, M , BEYRİBEY, M . "Salihli Sağ Sahil Sulama Birliği Alanındaki Su Kullanıcıların Sulama Zamanını Belirleme Yeteneklerinin Değerlendirilmesi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 12 (2017): 81-92 <http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/31021/371561>
Chicago TEKİNER, M , BEYRİBEY, M . "Salihli Sağ Sahil Sulama Birliği Alanındaki Su Kullanıcıların Sulama Zamanını Belirleme Yeteneklerinin Değerlendirilmesi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 12 (2017): 81-92
RIS TY - JOUR T1 - Salihli Sağ Sahil Sulama Birliği Alanındaki Su Kullanıcıların Sulama Zamanını Belirleme Yeteneklerinin Değerlendirilmesi AU - Murat TEKİNER , Mevlüt BEYRİBEY Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 92 VL - 12 IS - 1 SN - -1309-1743 M3 - UR - Y2 - 2009 ER -
EndNote %0 Journal Of Agriculture and Nature Salihli Sağ Sahil Sulama Birliği Alanındaki Su Kullanıcıların Sulama Zamanını Belirleme Yeteneklerinin Değerlendirilmesi %A Murat TEKİNER , Mevlüt BEYRİBEY %T Salihli Sağ Sahil Sulama Birliği Alanındaki Su Kullanıcıların Sulama Zamanını Belirleme Yeteneklerinin Değerlendirilmesi %D 2017 %J KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi %P -1309-1743 %V 12 %N 1 %R %U
ISNAD TEKİNER, Murat , BEYRİBEY, Mevlüt . "Salihli Sağ Sahil Sulama Birliği Alanındaki Su Kullanıcıların Sulama Zamanını Belirleme Yeteneklerinin Değerlendirilmesi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 12 / 1 (June 2017): 81-92.
AMA TEKİNER M , BEYRİBEY M . Salihli Sağ Sahil Sulama Birliği Alanındaki Su Kullanıcıların Sulama Zamanını Belirleme Yeteneklerinin Değerlendirilmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 12(1): 81-92.
Vancouver TEKİNER M , BEYRİBEY M . Salihli Sağ Sahil Sulama Birliği Alanındaki Su Kullanıcıların Sulama Zamanını Belirleme Yeteneklerinin Değerlendirilmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 12(1): 92-81.