Year 2017, Volume 20, Issue , Pages 1 - 5 2017-12-26

Farklı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Hamur Olum Döneminde Silaj ve Tane Özelliklerinin Belirlenmesi

Uğur BAŞARAN [1] , Erdem GÜLÜMSER [2] , Medine ÇOPUR DOĞRUSÖZ [3] , Hanife MUT [4] , Ayşenur ŞAHİN [5]

136 1144

Bu araştırma 9 farklı silajlık mısır çeşidinin (Cadız, Colonia, SY Lucrosa, Truva, BC 682, OSSK 596, DS 0224, Arifiye ve Sakarya) bazı silaj ve tane özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2013 ve 2014 yıllarında yürütülmüştür. Silaj ve tane özellikleri bitkilerin hamur olum döneminde incelenmiştir. Bu dönemde alınan bitkiler 2 cm boyutunda parçacıklara ayrılmış ve 2’şer litrelik plastik kaplarda 25±2 oC sıcaklıkta 75 gün süre ile silolanmıştır. Daha sonra silaj örnekleri 60 oC’de sabit ağırlığa gelinceye kadar kurutulmuş ve öğütülerek analize hazır hale getirilmiştir. Tane özellikleri için hamur olum döneminde alınan koçanlar 60 oC’de kurutularak, harmanlanmış ve öğütülerek analizi yapılmıştır. Silaj örneklerinde kuru madde oranı, ham protein oranı, ADF, NDF, K, P, Ca ve Mg içerikleri, tanede ise ham protein kül oranı ile nişasta ve yağ içerikleri belirlenmiştir. Birleştirilmiş yıllara göre; silaj örneklerinde kuru madde, ADF ve NDF oranları sırasıyla % 28.36 - 34.58, % 31.30 - 37.47 ve % 50.53 - 60.40, tanede ise nişasta, yağ ve kül oranı sırasıyla % 60.88 - 68.71, % 4.48 - 5.32 ve % 2.10 - 2.51 arasında değişmiştir. En yüksek ham protein oranı silajda % 9.09 ile SY Lucrosa, tanede % 11.36 ile Arifiye çeşidinde belirlenmiştir. Bununla birlikte silaj ve tane özellikleri arasındaki korelasyon da incelenmiş ve silajın kimyasal özellikleri ile tanenin içeriği arasında değişen oranlarda ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Silaj, mısır, tane, kuru madde, protein
 • Acuna ML, Savin R, Curá JA, Slafer GA (2005). Grain protein quality in response to changes in pre-anthesis duration in wheats released in 1940, 1964 and 1994. J. Agron. Crop Sci. 191: 226-232.
 • Alçiçek A, Kılıç A. Ayhan V, Özdoğan M (2010). Türkiye’de kaba yem üretimi ve sorunları. Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, 11-15 Ocak, Ankara.
 • Arslan N, Erdurmuş C, Öten M, Aydınoğlu B, Çakmakçı S (2016). Mısır ile soyanın farklı oranlarda karıştırılmasıyla elde edilen silajlarda besin değerinin belirlenmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 31.
 • Arslan N, Erdurmuş C, Öten M, Aydınoğlu B, Çakmakçı S (2017). Mısır (Zea mays L.) ile Leucaena leucocephala L. Bitkisinin Karıştırılmasıyla Hazırlanan Silajların Besin Değerinin Belirlenmesi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 54(1):101-106
 • Deniz S, Nursoy H, Yımaz İ, Karslı MA (2001). Vejetasyonun farklı devrelerinde hasat edilmenin bazı mısır varyetelerinde besin madde içeriği ve silaj kalitesi ile sindirilebilir kuru madde miktarına etkisi. Veteriner Bilimleri Dergisi, 17(3): 43-49.
 • Feil B (1997). The inverse yield-protein relationship in cereals, possibilities and limitations for genetically improving the grain protein yield. Trends Agron.1:103-119.
 • Hill JH (1993). How a Corn Plant Develops. Special Reports No:48, Iowa State University of Science and Techonology Cooperative Extension Service, Ames, Iowa.
 • Keleş G, Çıbık, M (2014). Mısır silajının besin ve besleme değerini etkileyen faktörler. Hayvansal Üretim 55(2): 27-37.
 • Kantarcı D, Pazır F, İştipliler D, Tosun M, Tonk, FA (2016). Tatlı Mısırın Kalite Kriterlerine Göre Optimum Hasat Zamanının Belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25 (Özel sayı-1):70-73
 • Kaya Ö, Polat C (2010). Tekirdağ İli Koşullarında I. ve II. Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinin Silaj Fermantasyon Özellikleri ve Yem Değerinin Belirlenmesi. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 7(3): 129-136.
 • Kırtok Y (1998). Mısır Üretimi ve Kullanımı, Nişasta ve Glikoz Üreticileri Derneği Yayınları, Ankara.
 • Kidambi SP, Matches AG and Gricgs TC 1989. Variability for Ca, Mg, K, Cu, Zn, and K/(Ca +Mg) ratio among 3 wheat grasses and sainfoin on the southern high plains. Journal of Range Management, 42: 316-322.
 • Kün E (1985). Sıcak İklim Tahılları. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları 953, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 317.
 • Meeske R, Basson HM, Pienaa JP and Cruywagen CW (2000). A comparison of the yield, nutritonal value and predicted production potentiel of different maize hybrids for silage production. South African Journal of Animal Science, 30(1):18-21.
 • Özata E, Öz A, Kapar H (2012). Silajlık hibrit mısır çeşit adaylarının verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(1): 37-41.
 • Yaylak E, Alçiçek A (2003). Sığır besiciliğinde ucuz bir kaba yem kaynağı: Mısır Silajı. Hayvansal Üretim Dergisi 44 (2), 29-36.
 • Yıldırım A (2004). Çukurova Bölgesinde Farklı Lokasyonlarında Yetiştirilen Sekiz Mısır (Zea mays L.) Çeşidinin Verim Ve Kalite Unsurlarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri ABD, Doktora Tezi.
Subjects Science
Journal Section TARLA BİTKİLERİ (Field Crops)
Authors

Author: Uğur BAŞARAN
Country: Turkey


Author: Erdem GÜLÜMSER

Author: Medine ÇOPUR DOĞRUSÖZ

Author: Hanife MUT

Author: Ayşenur ŞAHİN

Dates

Publication Date: December 26, 2017

Bibtex @research article { ksudobil348830, journal = {KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1743}, address = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2017}, volume = {20}, pages = {1 - 5}, doi = {10.18016/ksudobil.348830}, title = {Farklı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Hamur Olum Döneminde Silaj ve Tane Özelliklerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {BAŞARAN, Uğur and GÜLÜMSER, Erdem and ÇOPUR DOĞRUSÖZ, Medine and MUT, Hanife and ŞAHİN, Ayşenur} }
APA BAŞARAN, U , GÜLÜMSER, E , ÇOPUR DOĞRUSÖZ, M , MUT, H , ŞAHİN, A . (2017). Farklı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Hamur Olum Döneminde Silaj ve Tane Özelliklerinin Belirlenmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 20 (), 1-5. DOI: 10.18016/ksudobil.348830
MLA BAŞARAN, U , GÜLÜMSER, E , ÇOPUR DOĞRUSÖZ, M , MUT, H , ŞAHİN, A . "Farklı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Hamur Olum Döneminde Silaj ve Tane Özelliklerinin Belirlenmesi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 (2017): 1-5 <http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/33092/348830>
Chicago BAŞARAN, U , GÜLÜMSER, E , ÇOPUR DOĞRUSÖZ, M , MUT, H , ŞAHİN, A . "Farklı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Hamur Olum Döneminde Silaj ve Tane Özelliklerinin Belirlenmesi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 (2017): 1-5
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Hamur Olum Döneminde Silaj ve Tane Özelliklerinin Belirlenmesi AU - Uğur BAŞARAN , Erdem GÜLÜMSER , Medine ÇOPUR DOĞRUSÖZ , Hanife MUT , Ayşenur ŞAHİN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18016/ksudobil.348830 DO - 10.18016/ksudobil.348830 T2 - KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 5 VL - 20 IS - SN - -1309-1743 M3 - doi: 10.18016/ksudobil.348830 UR - https://doi.org/10.18016/ksudobil.348830 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal Of Agriculture and Nature Farklı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Hamur Olum Döneminde Silaj ve Tane Özelliklerinin Belirlenmesi %A Uğur BAŞARAN , Erdem GÜLÜMSER , Medine ÇOPUR DOĞRUSÖZ , Hanife MUT , Ayşenur ŞAHİN %T Farklı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Hamur Olum Döneminde Silaj ve Tane Özelliklerinin Belirlenmesi %D 2017 %J KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi %P -1309-1743 %V 20 %N %R doi: 10.18016/ksudobil.348830 %U 10.18016/ksudobil.348830
ISNAD BAŞARAN, Uğur , GÜLÜMSER, Erdem , ÇOPUR DOĞRUSÖZ, Medine , MUT, Hanife , ŞAHİN, Ayşenur . "Farklı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Hamur Olum Döneminde Silaj ve Tane Özelliklerinin Belirlenmesi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 / (December 2017): 1-5. https://doi.org/10.18016/ksudobil.348830
AMA BAŞARAN U , GÜLÜMSER E , ÇOPUR DOĞRUSÖZ M , MUT H , ŞAHİN A . Farklı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Hamur Olum Döneminde Silaj ve Tane Özelliklerinin Belirlenmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 20: 1-5.
Vancouver BAŞARAN U , GÜLÜMSER E , ÇOPUR DOĞRUSÖZ M , MUT H , ŞAHİN A . Farklı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Hamur Olum Döneminde Silaj ve Tane Özelliklerinin Belirlenmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 20: 5-1.