Year 2017, Volume 20, Issue , Pages 60 - 64 2017-12-26

Farklı Eğim Derecelerindeki Korunan Ve Otlatılan Meralarda Bazı Islah Metotlarının Bitki Örtüsü Üzerine Etkileri

Canan ŞEN [1] , Soner GÜNAY [2] , Cengiz KURT [3] , Yahya Tuncay TUNA [4]

79 470

Araştırma, Kırklareli İlinin Koruköy doğal mera alanında 2009-2013 yılları arasında  yapılmıştır.  Araştırmanın amacı korunan ve otlatılan meralarda farklı eğim derecelerinde (% 6–12 ve % 12–20 ) gübreleme, üstten tohumlama uygulamasının kuru ot verimleri,  botanik kompozisyon ve toprağı kaplama  alanı  üzerine etkilerini belirlemektir. Gübreli parsellerden 382.18 kg/da, tohumlu parsellerden 292.96 kg/da, doğal parsellerden  180.14 kg/da kuru ot verimi elde edilmiştir. Araştırmamızda korunan alanların  beş yıllık ortalama kuru ot verimleri (327.03 kg/da), otlatılan alanlardan(243.16 kg/da) daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Gübreleme uygulanan parsellerde buğdaygiller oranı(%79.17) en yüksek değerde ilk sırayı almış, üstten tohumlama yapılan parseller (%71.68)ikinci sırada, doğal merada (%61.29)  ise en az seviyede tespit edilmiştir. Diğer familyalar doğal merada en yüksek(%27.85)oranda iken, buğdaygillerin tersine gübreli merada (%13.36) en düşük değerde yer almıştır. Üstten tohumlamada ise bu oran %19.17 olarak belirlenmiştir. Eğim derecesi yüksek alanlarda diğer familyadan türler oranı daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bitki örtüsünün toprağı kaplama oranları botanik kompozisyon oranları ile benzer değerlerdir. Sonuç olarak, gübreleme uygulaması doğal mera vejetasyonlarının kuru ot veriminin arttırılmasında önemli bir uygulamadır. Azotlu gübreleme buğdaygillerin gelişimini teşvik etmektedir. Üstten tohumlama uygulaması bitki örtüsünün toprağı kaplama alanı düşük olan ve yağış rejiminin yüksek olduğu bölgelerde koruma ile önerilebilir. Doğal meralarda bitki örtüsünün botanik kompozisyonu dikkatle izlenmeli ve çoğalıcı ve istila edici türlerin artmaya başlamasıyla hafif ya da orta dereceli otlatmaya geçilmelidir.

Mera, eğim, gübreleme, üstten tohumlama, koruma, otlatma
 • Altın, M. ve M. Tuna, 1991. Değişik ıslah yöntemlerinin Banarlı köyü doğal merasının verim ve vejetasyonu üzerindeki etkileri. Türkiye 2. Çayır Mera ve Yem Bitkileri Kongresi, 28-31 Mayıs 1991, İzmir, 95-105.
 • Altın, M., C., Tuna, 2001.Trakya meralarının bazı özellikleri iile yöre tarımındaki önemi. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Tekirdağ
 • Altın, M., C. Tuna, İ. Nizam ve E. Ateş, 2005. Pirinççi köyü meraları dolgu alanlarını bitkilendirme uygulamaları. VI. Tarla Bitkileri Kongresi. Antalya, s.1157-1162
 • Altın, M., C. Tuna ve M. Gür, 2007. Bir ıslah çalışmasının doğal mera ekosisteminin vejetasyonu üzerindeki bazı etkileri. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25–27 Haziran 2007, Erzurum
 • Çomaklı, B., M. Güven, A. Koç, Ö. Menteşe, A. Bakoğlu ve A. Bilgili, 2005. Azot, fosfor ve kükürtle gübrelemenin Ardahan meralarının verim ve tür kompozisyonuna etkisi. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005 Antalya, Cilt II, 757-761.
 • Dağdeviren, İ., İ., Erdoğan, 1993. Gap Bölgesi Şanlıurfa Yöresinde bazı mera iyileştirme yöntemlerinin toprak ve su korunumuna etkisinin saptanması, Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü Yayınları. Şanlıurfa.
 • Gökkuş, A., 1984. Değişik ıslah yöntemleri uygulanan Erzurum tabii meralarının kuru ot ve ham protein verimleri ile botanik kompozisyonları üzerinde araştırmalar (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi.
 • Koç, A. ve A. Gökkuş, 1996. Palandöken dağlarında kayak pisti olarak kullanılan ve nispeten korunan mera ile otlatılan meranın bitki örtülerinin karşılaştırılması. Türkiye 3. Çayır Mera ve Yembitkileri Kongresi, 17-19 Haziran, Erzurum, 162-170.
 • Krumov, V., İ., Malinov, 1989. Aşırı derecede erozyona uğramış mera topraklarında, doğal mera bitkilerinin kendi kendini yenilemesi ve eozyona karşı direnci, Soil Science And Agrochemistry, Vol. XXIV, No 5. Sofia.
 • Oran, N., ve M., Yakar, 1992. Gediz Havzasında bazı mera iyileştirme yöntemlerinin toprak ve su korunumuna etkilerinin saptanması. Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü Yayınları. Menemen, İzmir.
 • Tükel, T., ve R Hatipoğlu , 1987. Çukurova Koşullarında farklı azot dozlarının tüylü sakalotu (H. hirta L.Stapf )’nun baskın olduğu doğal bir meranın verim ve botanik kompozisyonuna etkisi üzerine bir araştırma. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, Adana.
 • Volosin, J., Jezikova, O., Horvath, C., Majernik, F., Rovas, M., Feriencikova, D., Gaborcik, N., Ondrasek, L., Uhliarova, E., and Zimkova, M., 2000. Ecosystem development in permanent, oversown and temporary grassland of the Pohronsky Inovec Region. Grassland Ecology V. Proceeding of the 5th Ecological Conference, Banska Bystrica, Slovakia, 23-25 November 1999, P: 100-116.
Subjects Science
Journal Section TARLA BİTKİLERİ (Field Crops)
Authors

Author: Canan ŞEN
Country: Turkey


Author: Soner GÜNAY

Author: Cengiz KURT

Author: Yahya Tuncay TUNA

Dates

Publication Date: December 26, 2017

Bibtex @research article { ksudobil348906, journal = {KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1743}, address = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2017}, volume = {20}, pages = {60 - 64}, doi = {10.18016/ksudobil.348906}, title = {Farklı Eğim Derecelerindeki Korunan Ve Otlatılan Meralarda Bazı Islah Metotlarının Bitki Örtüsü Üzerine Etkileri}, key = {cite}, author = {ŞEN, Canan and GÜNAY, Soner and KURT, Cengiz and TUNA, Yahya Tuncay} }
APA ŞEN, C , GÜNAY, S , KURT, C , TUNA, Y . (2017). Farklı Eğim Derecelerindeki Korunan Ve Otlatılan Meralarda Bazı Islah Metotlarının Bitki Örtüsü Üzerine Etkileri. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 20 (), 60-64. DOI: 10.18016/ksudobil.348906
MLA ŞEN, C , GÜNAY, S , KURT, C , TUNA, Y . "Farklı Eğim Derecelerindeki Korunan Ve Otlatılan Meralarda Bazı Islah Metotlarının Bitki Örtüsü Üzerine Etkileri". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 (2017): 60-64 <http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/33092/348906>
Chicago ŞEN, C , GÜNAY, S , KURT, C , TUNA, Y . "Farklı Eğim Derecelerindeki Korunan Ve Otlatılan Meralarda Bazı Islah Metotlarının Bitki Örtüsü Üzerine Etkileri". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 (2017): 60-64
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Eğim Derecelerindeki Korunan Ve Otlatılan Meralarda Bazı Islah Metotlarının Bitki Örtüsü Üzerine Etkileri AU - Canan ŞEN , Soner GÜNAY , Cengiz KURT , Yahya Tuncay TUNA Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18016/ksudobil.348906 DO - 10.18016/ksudobil.348906 T2 - KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 60 EP - 64 VL - 20 IS - SN - -1309-1743 M3 - doi: 10.18016/ksudobil.348906 UR - https://doi.org/10.18016/ksudobil.348906 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal Of Agriculture and Nature Farklı Eğim Derecelerindeki Korunan Ve Otlatılan Meralarda Bazı Islah Metotlarının Bitki Örtüsü Üzerine Etkileri %A Canan ŞEN , Soner GÜNAY , Cengiz KURT , Yahya Tuncay TUNA %T Farklı Eğim Derecelerindeki Korunan Ve Otlatılan Meralarda Bazı Islah Metotlarının Bitki Örtüsü Üzerine Etkileri %D 2017 %J KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi %P -1309-1743 %V 20 %N %R doi: 10.18016/ksudobil.348906 %U 10.18016/ksudobil.348906
ISNAD ŞEN, Canan , GÜNAY, Soner , KURT, Cengiz , TUNA, Yahya Tuncay . "Farklı Eğim Derecelerindeki Korunan Ve Otlatılan Meralarda Bazı Islah Metotlarının Bitki Örtüsü Üzerine Etkileri". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 / (December 2017): 60-64. https://doi.org/10.18016/ksudobil.348906
AMA ŞEN C , GÜNAY S , KURT C , TUNA Y . Farklı Eğim Derecelerindeki Korunan Ve Otlatılan Meralarda Bazı Islah Metotlarının Bitki Örtüsü Üzerine Etkileri. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 20: 60-64.
Vancouver ŞEN C , GÜNAY S , KURT C , TUNA Y . Farklı Eğim Derecelerindeki Korunan Ve Otlatılan Meralarda Bazı Islah Metotlarının Bitki Örtüsü Üzerine Etkileri. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 20: 64-60.