Year 2017, Volume 20, Issue , Pages 65 - 67 2017-12-26

Farklı Oranlarda Mısır ve Şeker Mısırı Atığı ile Karıştırılan Yonca Silajında Kalitenin Belirlenmesi

Emine BUDAKLI ÇARPICI [1] , Nigar TATAR [2] , Yasin ÖZTÜRK [3] , Sebiha EROL [4] , Ömer ARSLAN [5]

99 352

Bu çalışmada, mısır, şeker mısırı atığı ve yonca ile bunların farklı oranlardaki karışımlarından (% 100 mısır, % 100 şeker mısırı atığı, % 100 yonca, % 20 mısır +% 80 yonca, % 40 mısır +% 60 yonca, % 60 mısır +% 40 yonca ve % 80 mısır +% 20 yonca, % 20 şeker mısırı atığı +% 80 yonca, % 40 şeker mısırı atığı +% 60 yonca, % 60 şeker mısırı atığı +% 40 yonca ve % 80 şeker mısırı atığı +% 20 yonca) oluşan silajların kalitesi incelenmiştir. Silajlar, 60 günlük silolama dönemi sonunda açılmış ve silajlarda kuru madde oranı, pH, ham protein oranı, ADF, NDF, asetik asit ve laktik asit içerikleri gibi özellikler incelenmiştir. İncelenen özellikler bakımından özellikle yüksek kuru madde ve laktik asit içeriği ile düşük pH ve asestik asit içeriği açısından yonca silajına % 60-80 oranlarında mısır ilave edilebilir.

Yonca, mısır, şeker mısırı atığı, silaj, kalite
 • Açıkgöz E, Turgut İ, Filya İ, 2002. Silaj Bitkileri Yetiştirme ve Silaj Yapımı. Hasad Yayıncılık Ltd. Şti.. ISBN 975-8377-19-1. 86 s. Arslan M, Çakmakcı S, 2011. Comparison of Corn (Zea mays) and Sorghum (Sorghum bicolor) Silages Mixed with Different Plants. Akdeniz University Journal of the Faculty of Agriculture, 24(1): 47-53.
 • Canbolat Ö, Karasu A, Bayram G, Filya İ, Kamalak A 2016. Farklı Ekim Yoğunluğunun Koçansız Şeker Mısırı Silajlarının Besleme Değeri, Silaj Kalite Özellikleri ve Besin Madde Verimi Üzerine Etkisi. U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(1):101-112. Canbolat Ö, Kalkan H, Filya İ, 2013. Yonca Silajlarında Katkı Maddesi Olarak Gladiçya Meyvelerinin (Gleditsia triacanthos) Kullanılma Olanakları. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 19(2): 291-297.
 • Collins M, 1983. Wetting and Maturity Effects on the Yield and Quality of Legume Hay. Crop Sci. 75:523-527.
 • Çiftçi M, Çerçi İH, Dalkılıç B, Güler T, Ertaş ON, 2005. Elmanın Karbonhidrat Kaynağı Olarak Yonca Silajına Katılma Olanağının Araştırılması. YY. Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 16 (2): 93-98.
 • Dumlu Gül, Tan M, 2013. Baklagil Yem Bitkilerinin Silajlık Olarak Kullanılması. Journal of Agricultural Faculty of Atatürk University. 44 (1): 189-193.
 • Dumlu Z, Tan M, 2009. Erzurum Şartlarında Yetişen Bazı Baklagil Yem Bitkileri ve Karışımlarının Silaj Değerlerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi, 40(2): 15-21.
 • İdikut L, Cesur C, Tosun S, 2005. Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi. KSU Journal of Science and Engineering 8(1):91-100.
 • Karadavut U, Palta Ç, Tezel M, Aksoyak Ş, 2011. Yonca (Medicago sativa L.) Bitkisinde Bazı Fizyolojik Karakterlerin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 6 (2) :8-16.
 • Kılıç A, 2010. Silo Yemi Öğretimi (Öğretim, Öğrenim ve Uygulama Önerileri). Hasat Yayıncılık. 264 s.
 • Kızılşimşek M, Erol A, Kaplan M, 2011. Karbonhidrat ve Organik Asit Kaynağı Olarak Bazı Meyve Posaları İlavesinin Yonca Silajı Kalitesi Üzerine Etkileri. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi. 12-15 Eylül 2011. Bursa. s: 1720-1725.
 • Özel R, Tansı V, 1994. Çukurova Koşullarında İki Şeker Mısır Çeşidinde Şaşırtmanın ve Farklı Ekim Zamanlarının Verim ve Diğer Bazı Özelliklere Etkisi. Tarla Bitkileri Kongresi 25-29 Nisan 1994. İzmir.
 • Saruhan V, Demirel R, Baran MS, Demirel DŞ, 2011, Sarı Çiçekli Gazalboynuzu (Lotus corniculatus) ve Arpanın (Hordeum vulgare) Farklı Düzeylerdeki Karışımlarının Silolanma Özelliklerinin Belirlenmesi, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 26(1):40-45
Subjects Science
Journal Section TARLA BİTKİLERİ (Field Crops)
Authors

Author: Emine BUDAKLI ÇARPICI
Country: Turkey


Author: Nigar TATAR

Author: Yasin ÖZTÜRK

Author: Sebiha EROL

Author: Ömer ARSLAN

Dates

Publication Date: December 26, 2017

Bibtex @research article { ksudobil348908, journal = {KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1743}, address = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2017}, volume = {20}, pages = {65 - 67}, doi = {10.18016/ksudobil.348908}, title = {Farklı Oranlarda Mısır ve Şeker Mısırı Atığı ile Karıştırılan Yonca Silajında Kalitenin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {BUDAKLI ÇARPICI, Emine and TATAR, Nigar and ÖZTÜRK, Yasin and EROL, Sebiha and ARSLAN, Ömer} }
APA BUDAKLI ÇARPICI, E , TATAR, N , ÖZTÜRK, Y , EROL, S , ARSLAN, Ö . (2017). Farklı Oranlarda Mısır ve Şeker Mısırı Atığı ile Karıştırılan Yonca Silajında Kalitenin Belirlenmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 20 (), 65-67. DOI: 10.18016/ksudobil.348908
MLA BUDAKLI ÇARPICI, E , TATAR, N , ÖZTÜRK, Y , EROL, S , ARSLAN, Ö . "Farklı Oranlarda Mısır ve Şeker Mısırı Atığı ile Karıştırılan Yonca Silajında Kalitenin Belirlenmesi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 (2017): 65-67 <http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/33092/348908>
Chicago BUDAKLI ÇARPICI, E , TATAR, N , ÖZTÜRK, Y , EROL, S , ARSLAN, Ö . "Farklı Oranlarda Mısır ve Şeker Mısırı Atığı ile Karıştırılan Yonca Silajında Kalitenin Belirlenmesi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 (2017): 65-67
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Oranlarda Mısır ve Şeker Mısırı Atığı ile Karıştırılan Yonca Silajında Kalitenin Belirlenmesi AU - Emine BUDAKLI ÇARPICI , Nigar TATAR , Yasin ÖZTÜRK , Sebiha EROL , Ömer ARSLAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18016/ksudobil.348908 DO - 10.18016/ksudobil.348908 T2 - KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 67 VL - 20 IS - SN - -1309-1743 M3 - doi: 10.18016/ksudobil.348908 UR - https://doi.org/10.18016/ksudobil.348908 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal Of Agriculture and Nature Farklı Oranlarda Mısır ve Şeker Mısırı Atığı ile Karıştırılan Yonca Silajında Kalitenin Belirlenmesi %A Emine BUDAKLI ÇARPICI , Nigar TATAR , Yasin ÖZTÜRK , Sebiha EROL , Ömer ARSLAN %T Farklı Oranlarda Mısır ve Şeker Mısırı Atığı ile Karıştırılan Yonca Silajında Kalitenin Belirlenmesi %D 2017 %J KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi %P -1309-1743 %V 20 %N %R doi: 10.18016/ksudobil.348908 %U 10.18016/ksudobil.348908
ISNAD BUDAKLI ÇARPICI, Emine , TATAR, Nigar , ÖZTÜRK, Yasin , EROL, Sebiha , ARSLAN, Ömer . "Farklı Oranlarda Mısır ve Şeker Mısırı Atığı ile Karıştırılan Yonca Silajında Kalitenin Belirlenmesi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 / (December 2017): 65-67. https://doi.org/10.18016/ksudobil.348908
AMA BUDAKLI ÇARPICI E , TATAR N , ÖZTÜRK Y , EROL S , ARSLAN Ö . Farklı Oranlarda Mısır ve Şeker Mısırı Atığı ile Karıştırılan Yonca Silajında Kalitenin Belirlenmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 20: 65-67.
Vancouver BUDAKLI ÇARPICI E , TATAR N , ÖZTÜRK Y , EROL S , ARSLAN Ö . Farklı Oranlarda Mısır ve Şeker Mısırı Atığı ile Karıştırılan Yonca Silajında Kalitenin Belirlenmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 20: 67-65.